Filters (5)
Download Results
6,064 research outcomes, page 1 of 607
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Tomtlund, Peter;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign
  Country: Sweden

  This study examines on both a general and a detailed level how personal orientation can be improved in underground pedestrian systems (UPS), making it easier to get direction to one’s desired destination. Previous studies have focused on either analyzing certain limited...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Sosa, Gabriella;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för kreativa teknologier
  Country: Sweden

  Context. Augmented Reality (AR) is a technique that provides additional and varied information to a real environment. The compatibility to smartphones makes AR applications suitable for location based, social, advertisement as well as education oriented applications. Ob...

 • publication . Book . 2012
  Open Access English
  Publisher: Karlskrona
  Country: Sweden

  Volume 9 contains articles of different authors.

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Magnus;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering
  Country: Sweden

  Arbetet handlar om en stadsdels exploatering i förhållande till staden som den skiljs från genom ett vattenrum. Stadsdelens placering gör att det är ett avstånd till stadskärnan där alla funktioner såsom handel, service, kommunikationer, nöjen och restauranger med mera ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sjöstrand, Emelie; Mårtensson, Evelina; Faming, Jannie;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för industriell ekonomi
  Country: Sweden

  Abstrakt Titel: Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion: Motiven bakom att använda externa eller interna resurser Författare: Jannie Faming, Evelina Mårtensson och Emelie Sjöstrand Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Handledare: Ander...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bertilsson, Edvin; Nilsson, Amanda;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
  Country: Sweden

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en obotlig sjukdom som förväntas öka hos befolkningen de kommande åren. Sjukdomen ökar luftmotståndet i lungorna och gör att lungblåsorna förstörs. Det leder till svårigheter med andningen. Rökning är den största riskfak...

 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Yang Guo; Yong Yao;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap
  Country: Sweden

  Designing the appointment scheduling is a challenging task for the development of healthcare system. The efficient solution approach can provide high-quality healthcare service between care providers (CP)s and care receivers (CR)s. In this paper, we consider the healthc...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mohsin Irshad; Ricardo Britto; Kai Petersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik
  Country: Sweden

  Context: Large-scale software projects require interaction between many stakeholders. Behavior-driven development (BDD) facilitates collaboration between stakeholders, and an adapted BDD process can help improve cooperation in a large-scale project. Objective: The objec...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Chakina, Marina;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknik
  Country: Sweden
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  El-beyrouti, Aia; Saber Mohamad, Muntaha;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  Country: Sweden

  Sammanfattning Bakgrund: Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. I Sverige utgör bröstcancer cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor. År 2018 avled totalt 1407 kvinnor i åldern 15 år och äldre av bröstcancer. Mastektomi är det kirurgiska namn s...

6,064 research outcomes, page 1 of 607