search
Include:
14,023 Research products, page 1 of 1,403

 • Publications
 • Article
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gintaras Turkevičius; Vytautas Sirvydis; Arimantas Grebelis; Rasa Joana Čypienė; Palmyra Semėnienė; Vilija Jakumaitė; Gediminas Kitra; Gediminas Kundrotas; Pranas Šerpytis;
  Country: Lithuania

  Gintaras Turkevicius 1 , Vytautas Sirvydis 1 , Arimantas Grebelis 1 , Rasa Cypienė 1 , Palmyra Semėnienė 1 , Vilija Jakumaitė 2 , Gediminas Kitra 2 , Gediminas Kundrotas 2 , Pranas Serpytis 3 1 Vilniaus universiteto Sirdies ir kraujagyslių ligų klinikos Sirdies chirurgijos centras, Santariskių g. 2, LT-08661 Vilnius El. pastas: chirurgai@santa.lt 2 Klaipėdos jūrininkų ligoninė 3 Vilniaus universiteto Kardiologijos ir angiologijos centras Darbo tikslas: Isanalizuoti ligonių, sergancių ūmine kylanciosios aortos disekacija, chirurginio gydymo rezultatus. Ligoniai ir metodai: 1997–2007 metais operuoti 89 ligoniai, sergantys ūmine aortos disekacija. Isanalizuota ligonių priesoperacinė būklė, pasirinktas sirdies operacijos metodas, ankstyvieji ir vėlyvieji gydymo rezultatai. Rezultatai: Pooperaciniu laikotarpiu mirė 26 ligoniai (29,2 %). Mirties priežastys: nesustabdomas pooperacinis kraujavimas – 11, sirdies nepakankamumas – 5, galvos smegenų pažeidimas – 8 ir dauginis organų nepakankamumas – 2 ligoniams. Labiausiai kraujavo operuojant Bental de Bono metodika. Priesoperaciniu laikotarpiu 23 ligoniams (25,8 %) diagnozuota sirdies tamponada ir akivaizdus sirdies nepakankamumas. Is sių ligonių 19 (82,6 %) teko atlikti retorakotomiją dėl kraujavimo ir 6 (26,0 %) gydyti sunkų inkstų funkcijos nepakankamumą. Vėlyvuoju laikotarpiu is isgyvenusių 63 ligonių du mirė nepraėjus 12 mėnesių, 5 – praėjus 1–6 metams po operacijos. Isvados: Kylanciosios aortos disekacijos operacinio gydymo rezultatai priklauso nuo ligonių būklės pries operaciją ir operacijos pobūdžio. Sirdies tamponada pries operaciją ir didelio laipsnio sirdies nepakankamumas labai didina operacijos riziką. Vėlyvieji chirurginio gydymo rezultatai yra geri. Reiksminiai žodžiai: kylancioji aorta, disekacija, chirurgija Acute dissection of ascending aorta: data of surgical treatment Gintaras Turkevicius 1 , Vytautas Sirvydis 1 , Arimantas Grebelis 1 , Rasa Cypienė 1 , Palmyra Semėnienė 1 , Vilija Jakumaitė 2 , Gediminas Kitra 2 , Gediminas Kundrotas 2 , Pranas Serpytis 3 1 Vilnius University, Clinic of Cardiovascular Diseases, Heart Surgery Centre, Vilnius University Hospital Santariskių Clinics, Santariskių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania E-mail: chirurgai@santa.lt 2 Klaipėda Seamen’s Hospital 3 Vilnius University, Cardiology and Angiology Centre Objective: The aim of present study was to analyze the results of surgical treatment of patients suffering from dissecation of the ascending aorta. Patients and methods: During the period 1997–2007, 89 patients underwent operations because of acute dissecation of aorta. The preoperative data, methods of surgery and short-term as well as long-term results of treatment were analyzed. Results: There were 26 postoperative deaths (29.2 %). The causes of death included fatal postoperative bleeding (11), heart failure (5), brain impairment (8), multiple organ insufficiency (2). Bleeding was mostly characteristic of Bental-De Bono operations. In 23 patients (25.8 %), heart tamponade and marked heart failure were diagnosed preoperatively. In 19 of these patients (86.2 %), a rethoracotomy was required because of bleeding, and 6 (26.2 %), suffered from marked renal insufficiency. Seven of 63 survivors died during the long-term observation period (the survival time in two patients was up to 1 year, and 5 patients survived 1–6 years after the operation). Conclusion: The results of surgery for ascending aorta dissection depend on the preoperative condition of the patients and the mode of operation. The preoperative cardiac tamponade with a marked heart failure increases the risk of operation. The long-term results of the treatment are excellent. Key words: ascending aorta, dissection, surgery.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Tomas Kaulius; Arvydas Ramonas;
  Country: Lithuania

  Straipsnyje analizuojama žmogiškojo asmens struktūra Edith Stein filosofijoje. Pristatomos mąstytojos personalistinio ir antropologinio mąstymo įžvalgos. Akcentuojama fenomenologinio metodo reikšmė, apibrėžiant žmogiškąjį asmenį (apimant klasikinę jo struktūrą: kūną, sielą ir dvasią). Gilinamasi, ar, taikant šį metodą, asmens struktūra yra atpažįstama. Analizuojama, kokiu būdu prasmingai išgyvenama žmogiškoji patirtis apie žmogiškąjį asmenį. Edith Stein’s theoretical overview of the human person presented in the article contributes to better understanding of the meaning of phenomenological analysis. The said analysis is carried out by thorough exploration of the subject’s mental reality and soul, i.e. an individual is examined with the aim of bringing out the structure of the human person in the context of the world experienced by him. The structure is presented in compliance with ethical and religious reasoning. The article defines phenomenological analysis as a search for individual’s basic nature through his intersubjective relations. Specific relation, named empatia in Edith Stein’s works, confirms the fundamental correlation of person-I and person-Other. From Stein’s point of view, humans are inevitably connected through a personal-emotional network, primarily ethical and spiritual, due to which each person has a motivated responsibility for another person. That helps to understand the structure of the human person as a three-dimensional construction: the body (corpo), the soul (psyche), and the spirit (spirito). This approach allows understanding better individual’s irreducible value, dignity, and originality, and enables one seeing that one’s personal activity is intentionally directed towards “another person” and the community. Therefore, Edith Stein’s philosophy is undoubtedly significant primarily due to the elevation of the value and significance of the human person.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gailiušis, Brunonas; Kriaučiūnienė, Jūratė; Ušpuras, Eugenijus; Kaliatka, Algirdas; Vileiniškis, Virginijus;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Lietuvos energetikos institute neapibrėžtumų analizė taikoma jau keletą metų. Iki šiol tokia analizė buvo atliekama tik sudėtingoms techninėms sistemoms, įvertinant termohidraulinių skaičiavimo rezultatų neapibrėžtumus. Tačiau neapibrėžtumų ir jautrumo analizės metodologija gali būti taikoma analizuojant ir kitus fizikinius procesus aprašančius modelius, pvz., hidrologinius. Sudarant gamtinio objekto Kauno HE tvenkinio hidrodinaminį modelį bei modeliuojant šio tvenkinio hidrologinius procesus, plačiai naudojami tiesioginiai matavimai, skirti modelio kalibravimui. Šių matavimų duomenų paklaida gali būti iki ±15% ir jie yra vieni didžiausių neapibrėžtumų šaltinių. Tokie matavimo rezultatai yra išsidėstę apie vidutines reikšmes pagal tikimybinius skirstinius, dažniausiai normalųjį. Atliekama modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė leidžia įvertinti visą Kauno HE hidrodinaminio modelio parametrų kitimo diapazoną, o ne atskiras šių parametrų diskrečias reikšmes. Uncertainty analysis has been applied for some years at the Lithuanian Energy Institute, this far only to complex technical systems when estimating the uncertainty of thermal hydraulic calculation result. However, calculations of uncertainties could be applied also to natural systems. Modelling of hydrological and hydrodynamic processes usually faces the problem of not precisely known parameters and physical phenomena. Quantitative uncertainty analysis might be used to quantify the underlying uncertainties that might arise due to initial data, mathematical model or solution methods. The ordinary calibration procedure of the MIKE 21 HD computer code evaluates only the influence of mathematical equations’ parameters (coefficients of bed resistance and turbulence) on modelling results, but uncertainty due to initial data is not taken into account. This paper presents uncertainty and sensitivity analysis in the calibration process of hydrodynamic modelling of the Kaunas Reservoir using the SUSA computer code. The calibration of the model was done in the following order: estimation of initial data and the MIKE 21 HD code parameters that have an impact on calculation results: generation of input data sets and hydrodynamic calculation of the Kaunas Reservoir using the generated sets; sensitivity analysis of modelling results to determine most significant calibration parameters. It has been determined that the basic input parameters in the calibration process are the coefficients of... [to full text] В Литовском энергетическом институте анализ неопределенностей применяется уже несколько лет. До сих пор такой анализ проводился только для сложных технических систем: оценивались неопределенности результатов термогидравлических расчетов. Однако методология анализа неопределенности и чувствительности может применяться и при анализе моделей любых физических процессов, например, гидрологических. При создании гидродинамической модели природного объекта – водохранилища Каунасской ГЭС широко использовались измерения, осуществляемые в природной среде. Погрешности этих измерений составляют до ±15%, что является важным источником неопределенностей результатов. Результаты таких измерений расположены по нормальному распределению. Анализ неопределенности и чувствительности результатов моделирования позволяет оценить весь диапазон возможных изменений параметров гидродинамической модели Каунасской ГЭС.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Žymantas Jagelavičius; Vytautas Jovaišas; Arūnas Žilinskas; Algis Kybartas; Gintaras Kiskis; Vygantas Gruslys; Irena Liubertienė; Ričardas Janilionis;
  Country: Lithuania

  Žymantas Jagelavicius, Vytautas Jovaisas, Arūnas Žilinskas, Algis Kybartas, Gintaras Kiskis, Vygantas Gruslys, Irena Liubertienė, Ricardas Janilionis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinika, Krūtinės chirurgijos centras; Vilniaus universiteto ligoninės „Santariskių klinikų“ centro filialas, Krūtinės chirurgijos skyrius, Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius El pastas: zymant@yahoo.com Įvadas / tikslas Sirdies sužalojimai yra viena letaliskiausių traumų, ją patiria jaunesnio amžiaus žmonės. Dauguma sužeistųjų į sirdį mirsta nepasieke ligoninės. Pateikiame Vilniaus universiteto ligoninės Santariskių klinikų Centro filialo Krūtinės chirurgijos skyriaus patirtį gydant sirdies traumą patyrusius asmenis. Ligoniai ir metodai Retrospektyviai isanalizavome 170 ligonių, gydytų dėl įtariamo sirdies sužalojimo ir operuotų per pirmas 24 valandas po traumos, 1983–2007 metų duomenis. Įvertinome veiksnius, turėjusius įtakos isgyvenamumui. Rezultatai Vidutinis ligonių amžius – 36 metai. Vyrų buvo 88,2 %. Dauguma atvežti Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos – 126 (74,1 %). Vidutinė trukmė nuo traumos iki patekimo į priėmimo skyrių Vilniuje būdavo 104 min., o rajone ar siunciant is kitų salies gydymo įstaigų – 310 min. Dauguma krūtinės sužalojimų buvo durtiniai pjautiniai – 161 (94,7 %), sautiniai – 9 (5,3 %). Operacijos metu dažniausiai būdavo nustatomas hemoperikardas ar tamponada – 130 (76,5 %) ligonių. Dažniausiai sužalojama sirdies vieta buvo desinysis skilvelis – 68 (40,0 %) ligoniams. Papildomų sužalojimų patyrė 92 (54,1 %) ligoniai. Is 170 gydytų ligonių isgyveno 151, bendras isgyvenamumas siekė 88,8 %. Palyginti su mirusiais ligoniais, isgyvenusieji atvykdami turėjo aukstesnį sistolinį kraujospūdį (87,9 mmHg ir 56,3 mmHg, p=0,001), dažniau visus penkis gyvybės požymius (80,8 % ir 47,4 %, p=0,003), o tiems, kurie neisgyveno, dažniau pasitaikydavo sirdies tamponada (52,6 % ir 29,8 %, p=0,045), sunkesnis (IV–VI laipsnio) sirdies sužalojimas (89,5 % ir 29,8 %, p<0,001) ir sirdies veiklos sustojimas per operaciją (84,2 % ir 7,9 %, p<0,001). Isvados Blogesne sužalotųjų į sirdį prognoze lemia žemesnis kraujospūdis, isnyke gyvybės požymiai atvykus, operuojant nustatoma sirdies tamponada, kiaurinis sirdies sužalojimas ir sirdies veiklos sustojimas. Greiciau suteikus tinkamą pagalbą didesnė dalis sužeistųjų turėtų sansą isgyventi. Reiksminiai žodžiai: sirdies sužalojimai, sirdies trauma, sirdies žaizda, penetruojantys krūtinės sužalojimai Penetrating cardiac injuries: evaluation of a 25-year experience Žymantas Jagelavicius, Vytautas Jovaisas, Arūnas Žilinskas, Algis Kybartas, Gintaras Kiskis, Vygantas Gruslys, Irena Liubertienė, Ricardas Janilionis Vilnius University Hospital „Santariskių Clinics“, Central Branch, Thoracic Surgery Department, Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania E-mail: zymant@yahoo.com Background /objective Cardiac injuries are one of the most lethal traumas, and they are usually sustained by young people. Most of the injured die before reaching hospital. We present our experience in treating penetrating cardiac injuries in Vilnius University Hospital “Santariskiu Clinics” Centre Affiliation. Patients and Methods We have retrospectively analyzed data on 170 patients who were treated and operated on for suspicion of cardiac injury within the first 24 hours after trauma in our department during a 25-year period. We evaluated the effect of various factors on survival. Results The mean age was 36 years. 88.2% were male. The mean time from trauma till reception room in Vilnius was 104 min and beyond Vilnius 310 min. Most of the injuries were stab wounds (161, 94.7%). During operation the general finding was haemopericardium or tamponade – 130 (76.5%). Right ventricle was the most frequently injured part of the heart (68, 40.0%). 92 (54.1%) patients had associated injuries. 151 of 170 patients survived, the survival rate until discharge was 88.8%. Compared to nonsurvivors, survivors had a higher systolic blood pressure (87.9 mm Hg vs. 56.3 mm Hg, p = 0.001) and more often had all signs of life (80.8% vs. 47.4%, p = 0.003), but in nonsurvivors more frequent were tamponade (52.6% vs. 29.8%, p = 0.045), higher grade (IV–VI) of injury (89.5% vs. 29.8%, p < 0.001) and stopping of heart action (84.2% vs. 7.9%, p < 0.001). Conclusions Lower blood pressure, missing one or more signs of life on arrival determine the worse outcome as well as tamponade, higher grade cardiac injury and stopping of the heart action during the operation. The proper care given more rapidly to the victims injured to the heart could help to save more lives. Keywords: cardiac injuries, cardiac trauma, heart wound, penetrating chest injuries

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dagilis, Gintas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vedegytė, Agnė;
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Petronienė, O. D.; Viškelis, P.;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  1998–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute tirta penkių veislių tipų: Egipto plokštieji, Crosby, Bordo, Detroit, Cylindra bei įvairių veislių grupių (ankstyvųjų ir vidutinio ankstyvumo, viena-dvisėklių ir daugiasėklių) raudonųjų burokėlių biocheminė sudėtis. Nustatytas ir vertintas tirpių sausųjų medžiagų, cukrų (invertuoto cukraus ir sacharozės), askorbo rūgšties, betaninų ir nitratų kiekis. Šešerių metų tyrimo duomenys rodo, kad daugiausia (14,7 %) tirpių sausųjų medžiagų susikaupia Bordo tipo burokėliuose. Kitų veislių tipų burokėliuose tirpios sausosios medžiagos sudaro 13,50–12,70 % ir iš esmės nesiskiria. Daugiausiai cukrų (9,71 %) susikaupia Bordo tipo burokėliuose, tačiau iš esmės šis rodiklis skiriasi tik nuo Cylindra ir Detroit (hibridai) tipo veislių. Askorbo rūgšties rasta 18,15–15,82 mg 100 g-1. Šio rodiklio esminių skirtumų tarp veislių tipų nėra. Betanino kiekio esminis skirtumas nustatytas tik tarp Bordo (80,98 mg 100 g-1) ir Egipto plokštieji (59,65 mg 100 g-1) tipo veislių burokėlių. Skirtingų metų augimo sąlygos turi įtakos biocheminių medžiagų kaupimuisi šakniavaisiuose. Stabilesnis tirpių sausųjų medžiagų ir cukrų kiekis yra Detroit tipo hibridiniuose burokėliuose. Ilgesnės vegetacijos, t. y. vidutinio ankstyvumo, burokėliuose pastebėta tendencija kauptis daugiau biocheminių medžiagų ir mažiau nitratų. Tirtų veislių daugiasėkliuose burokėliuose susikaupia daugiau tirpių sausųjų medžiagų, cukrų ir betaninų negu viena-dvisėkliuose. During 1998–2003 the biochemical content of 5 sortotypes (Egypt flat, Crosby, Bordo, Detroit – varieties, Detroit – hybrids and Cylindra) and various groups (early, medium early, moonseeds and polyseeds) of seed beet was tested in Lithuanian Institute of Horticulture. The content of soluble dry substances, total sugar, betanin and nitrates were investigated. According to the data of a six-year investigations, red beet cultivar Bordo accumulated the largest amount (14.7 %) of soluble solids substances. The other red beet cultivars accumulated 13.50–12.70 % of soluble dry matters and hardly made no basic difference among each other. Red beet cultivar Bordo accumulated the largest amounts of sugars (9.71 %). This quantity significantly differs from Cylindra and Detroit type hybrids and cultivars. Amounts of ascorbic acid varied within the limits of 18.15–15.82 mg 100 g-1, but no significant differences among the cultivars were determined. Significantly different amount of betanin was observed only among the Bordo (80.98 mg 100 g-1) and Egypet flat (59.65 mg 100 g-1) type cultivars. Growing conditions influence the accumulation of biochemical organic materials in red beet. More stabile amount of soluble dry matters and sugars was observed in Detroit type hybrids. The tendency of red beets to accumulate more biochemical materials and less nitrates during longer vegetation period was determined. The cultivars of multi-seeded red beets accumulated more soluble dry materials... [to full text] В 1998–2003 гг. в Литовском институте садоводства и овощеводства изучался биохимический состав столовой свеклы 5 сортотипов (Египeтская плоская, Кросби, Бoрдo, Детройт – сорта, Детройт – гибриды и Цилиндра) и разных групп сортов (ранних и среднеранних, односемянных и многосемянных). Изучено и оценено количество растворимых сухих веществ, сахаров (инвертированного сахара и сахарозы), аскорбиновой кислоты, бетанинов и нитратов. По итогам шестилетних исследований наибольшее количество растворимых сухих веществ (14,7 %) содержит столовая свекла сортотипа Бордо. Количест-во растворимых сухих веществ в свекле других сортотипов изменялось несущественно и составило 12,70–13,50 %. Наибольшее количество сахаров (9,71 %) найдено также в свекле сортотипа Бордо, но существенно этот показатель отличался только от сортотипов Цилиндра и Детройт. По содержанию аскорбиновой кислоты (18,15–15,82 мг 100 г-1) существенных различий между сортами не установлено. По содержанию бетанина существенная разница установлена только между сортотипами Бордо (80,98 мг 100 г-1) и Египетская плоская (59,65 мг 100 г-1). Содержание биохимических веществ в корнеплодах зависит от условий роста. Более стабильными в этом отношении во все годы исследований были гибриды типа Детройт. Свекла с более продолжительным периодом вегетации имела тенденцию накапливать больше биохимических ��еществ и меньше нитратов. Протяженность вегетационного периода существенного влияния на биохимический состав столовой свеклы не... [полный текст, см. далее]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rotomskis, Augustinas; Grabauskaitė, Aida; Margevičiūtė, Ramunė; Germanavičius, Arūnas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Laukevičienė, Gabrielė; Žimkus, Andrius; Piraškevičiūtė, Neringa; Račkauskaitė, Justina;
  Country: Lithuania

  Background. Currently, it is recognised that movement disorders, such as Parkinson’s and related diseases, also have a cognitive component and those diseases even progress in some patients to dementia. Therefore, a cognitive assessment is useful in evaluating movement disorders. There is a need for having more clinical tools for differential diagnostics between DLB and AD. The Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised can meet this need as it is a brief sensitive dementia screening test. The Lithuanian version of ACE-R (ACE-RLT) was shown to be able to detect dementia, but further research was still lacking in establishing the use of the ACE-R for differential diagnostics of AD and DLB. Accordingly, the aim of this study was to investigate the ability of the ACE-R to accurately differentiate mild-moderate Alzheimer’s disease from mild-moderate dementia with Lewy bodies. Participants and methods. Seventy three patients with early mild-moderate AD and 30 patients with mild-moderate DLB were evaluated with the ACE-R, the test which consists of the following domains: orientation, attention, memory, verbal fluency, language and visuospatial ability, with maximum total score 100. The results were compared with those obtained in 86 healthy controls. The one-way ANOVA, logistic-regression analysis, ROC analysis and Mann-Whitney U-test were done for statistical analysis. Results. In AD group neither age (p=0.060), nor gender (p=0.466) or education (p=0.206) had an effect on ACE-R scores. In DLB group neither age (p=0.249), nor gender (p=0.615) or education (p=0.360) had an effect on ACE-R scores. In control group both age (p<0.001) and education (p<0.001) had an effect, while gender did not (p=0.438). At 74, the previously recommended cut-off score for clinical use in the detection of dementia, the ACE-RLT showed a sensitivity of 100 %, and a specificity of 90.5% for AD in our study. The Cronbach’s alpha for the ACE-RLT was 0.912. AD group was significantly more likely to score below the recommended cut-off scores for memory and language subtests than the DLB group (chi-square; p<0.0001). The DLB group was significantly more likely to score below the recommended cut-off scores for verbal fluency and visuospatial abilities subtests than the AD group (chi square; p<0.0001). Conclusions. The ACE-RLT appears to be a reliable and valid tool for differential diagnostics of DLB and AD in Lithuanian speaking population. The cognitive assessment using ACE-RLT indicated that in DLB verbal fluency and visuospatial abilities were more impaired compared to AD. And in AD memory and language performance were worse than in DLB.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Šerpetis, Kęstutis;
  Country: Lithuania

  Differentiation of historical societies stimulated personal dispersion on the grounds of the professional name. Social identity resolution induced autonomy of the individuality and exposed the frontiers of the collective solidarity. The evolution of social statuses in social roles emancipated interrelations between name and profession/ vocation and opened wide perspectives for the selection on personal race. Thus imposture became a means of the individual identity legitimation. Mass culture initiated good chances for the new nominalization of the personal option in the context of self-expressions. The projection of the imposture is realised on the grounds of the images as a trademark strategies.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Jakubėlienė, Kristina;
  Country: Lithuania

  Two-dimensional parabolic equation with nonlocal integral boundary conditions in a rectangle domain in this paper is solved by alternating direction method. To find the solutions of this problem we are looking to solve a linear system of equations. This algorithm is realized on particular example and assess the error of solution.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.