search
Include:
10,957 Research products, page 1 of 1,096

 • Publications
 • SE
 • Electronic Research Archive - Blekinge Tekniska Högskola
 • Prometheus

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Bachelor thesis . 2002
  Open Access English
  Authors: 
  Nilsson, Mikael; Ejnarsson, Marcus;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för telekommunikation och signalbehandling
  Country: Sweden

  The purpose with this final master degree project was to develop a speech recognition tool, to make the technology accessible. The development includes an extensive study of hidden Markov model, which is currently the state of the art in the field of speech recognition....

 • Publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Mellqvist, Daniel;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknik
  Country: Sweden

  Klämning mellan dörrblad och dörrkarm är en frekvent förekommande olyckstyp som drabbar såväl barn som vuxna i alla åldrar. I genomsnitt drabbas var fjärde svensk någon gång under sin livstid av så pass allvarliga skador till följd av klämning i dörr, att sjukhusvård kr...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Caroline; Claesson, Ida;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  Country: Sweden

  Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i världen och fler människor dör till följd av övervikt och fetma än av undervikt. Risken att drabbas av andra följdsjukdomar på grund av övervikt och fetma är stor, men genom stöd och vägledning kan dock personerna motiveras till livss...

 • Open Access English
  Authors: 
  Berner, Jessica;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  Country: Sweden

  The aim of the thesis was to investigate factors influencing ICT use by older-adults. A selection of psycho-social, socio-demographic and health determinants were investigated with Internet use. Data were collected through questionnaires (Studies I-III) and interviews (...

 • Open Access English
  Authors: 
  Jerčić, Petar; Astor, Philipp J; Adam, Marc; Hilborn, Olle; Schaff, Kristina; Lindley, Craig; Sennersten, Charlotte; Eriksson, Jeanette;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation
  Country: Sweden

  Research on financial decision-making shows that traders and investors with high emotion regulation capabilities perform better in trading. But how can the others learn to regulate their emotions? ‘Learning by doing’ sounds like a straightforward approach. B...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Stensmar, Isak;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik
  Country: Sweden

  Sammanhang. Genom att använda steganografi i bilder är det möjligt att lagra en stor mängd data utan att påverka bilden som information lagras i. En vanlig metod som används inom steganografi är LSB (Least Significant Bit), som ofta anses vara en av de första metoderna ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Säll, Linnéa; Grön Tegström, Victoria; Göranson, Erik;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Abrahamsson, Anna; Kumm, Lucinda;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  Country: Sweden

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper betacellerna i pankreas vilket medför insulinbrist. Denna formen av diabetes kan enbart behandlas med insulin. Individer som lever med diabetes mellitus typ 1 kan ha en ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access English
  Authors: 
  Jeppsson, Bertil;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Avdelningen för programvarusystem
  Country: Sweden

  Will more realistic behaviour among non-playing characters (NPCs) in a role-playing game(RPG) improve the overall feeling of the game for the player? Would players notice the enhanced life of a NPC in a role-playing game, or is the time spent in cities and villages insu...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Gunnarsson, Sara; Ståhl, Felicia;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
  Country: Sweden

  Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Den vanligaste behandlingen är mastektomi som innebär att hela bröstet tas bort för att med marginal få bort hela tumören. Unga kvinnor som är mitt i livet påverkas då deras bröst har en stor ...