search
731 Research products

 • Publications
 • Research software
 • Open Access
 • Book
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kučinskas, Audrius; Antanaitis, Ramūnas;

  Metodinė medžiaga skirta LSMU Veterinarijos fakulteto studentams, veterinarijos gydytojams. Šliužo dislokacija (ŠD) dažna melžiamų karvių liga. Didėjant karvių produktyvumui, ši liga pasireiškia vis dažniau. Pastaraisiais metais vis dažniau nustatoma šios ligos atvejų. Medžiagoje pateikiama ligos istorija, paplitimas, formos, priežastys. Didelis dėmesys skiriamas diagnostikai ir gydymui. Išsamiai aprašomi diagnostikos būdai, bei galimi ligos gydymo būdai. Metodinėje medžiagoje taip pat pateikiami praktiniai pastebėjimai diagnozuojant, bei gydant ŠD. Methodical publication Veterinary Faculty students, veterinarians. Abomasum displacement (AD), a common disease in dairy cows. Increase in milk production of cows, the disease occurs more often. In recent years, more and more frequently found in this disease. Materials contain medical history, prevalence, forms, causes. Much attention is paid to diagnosis and treatment. Detailed description of diagnostic techniques, disease and possible treatments. The methodological materials as well as provide practical observations in the diagnosis and treatment of AD.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Indeterminate;

  Įžanga -- Introduction -- Vienas Vilniaus namas XVI a. jėzuitų šaltiniuose / Irena Vaišvilaitė -- Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio / Mindaugas Paknys -- Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje / Birutė Rūta Vitkauskienė -- Роль Казимира Льва Сапеги в формировании резной скульптуры: краковские и местные мастера / Александр Ярошевич -- Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė / Aušra Baniulytė -- „Sapiegų Švč. Mergelė Marija“ – Vilniaus globėja / Rūta Janonienė -- Dailininkų darbo paklausa Vilniuje XVII a. antroje pusėje – XVIII a. / Lina Вalaišytė -- Brolijų dailės užsakymai Vilniuje XVIII a. / Auksė Kaladžinskaitė -- O religijnej grafice ilustracyjnej w Wilnie około połowy XVIII wieku / Ewa Łomnicka-Żakowska -- Представители художественных профессий среди ремесленного населения Слуцка в XVII-XVIII веках / Юрий Пиcкyн -- Palenkės Bialos skulptorių veikla ir statusas XVIII a. ketvirtame penktame dešimtmetyje / Aistė Paliušytė -- К проблеме отношений патрона и художников (на примере Несвижа князей Радзивиллов XVIII века) / Ольга Горшковоз-Баженова -- Fundacje cerkiewne w miastach zachodniej części województwa brzeskiego w XVIII wieku / Dorota Wereda -- Cerkwie w dekanacie hołubickim unickiej diecezji „Polskopolockiej“ w świetle wizytacji z 1789 roku / Pawel Sygowski -- Santrumpos -- Asmenvardžių rodyklė -- Vietovardžių rodyklė -- Apie autorius. Rinkinį sudaro Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniai apie XVI-XVIII a. LDK miestų dailės kūrinius ir jų užsakovus. Publikuojami nauji Lietuvos ir užsienio archyvuose bei muziejuose saugomi istoriniai duomenys apie LDK dailės paveldą. Nagrinėjami įvairių socialinių grupių dailės užsakymai, dailės kūrinių funkcionavimo miesto visuomenėje reiškiniai, atskleidžiami LDK visuomenės kultūrinių poreikių ir dailės užsakymų ryšiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Degutis, Algirdas;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mykolas Romeris Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mykolas Romeris Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  2013 metai, kaip ir kiekvieni kiti, buvo reikšmingi Universiteto akademinei bendruomenei - studentams, dėstytojams, administracijos ir visų padalinių darbuotojams. Šie metai, pateikę visokių išbandymų ir visokių iššūkių, vertė mus visus veikti ir kurti sutelktai ir atsakingai. Mūsų universitetas turi savo profilį, specifiką ir yra visos švietimo sistemos, kuri turi funkcionuoti kuo geriau, garantas. Per šiuos metus veikusi Universiteto taryba, struktūros pertvarkų, finansinio tvarumo analizė ir patarimai padės Universitetui geriau atliepti Strateginės raidos planą iki 2020 metų ir įsipareigojimus mūsų visuomenės darnios raidos labui. Vykdydami Universiteto struktūros pertvarką, pastebimai pasistūmėjome į priekį. Iš trijų gamtamokslinio tipo fakultetų sukūrėme vieną Gamtos matematikos ir technologijų fakultetą, kuriam keliami dideli uždaviniai kuriant naujas integruotas gamtamokslinio ugdymo, sudvejintų specialybių studijų programas, ieškant būdų ir priemonių, kaip pritraukti būsimuosius studentus į šį labai svarbų fakultetą, labai svarbų visai šalies mokyklai. Buvo daromos ir kitos struktūrinės pertvarkos: atsirado Viešųjų pirkimų ir teisės skyrius, buvo iš naujo nustatomos Ūkio direkcijos funkcijos ir kt. Tokių pertvarkų tikslas - optimizuoti Universiteto struktūrą taip, kad nebūtų dubliuojamos atskirų padalinių, darbuotojų funkcijos, taupomos lėšos, geriau atliepiama studentų mokymosi ir jų sėkmės lūkesčiams. Vietoj trijų prorektorių palikome du, kurie aprėpia studijų... [toliau žr. visą tekstą]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alosevičienė, Eglė; Krūminienė, Jadvyga; Niedzviegienė, Laura; Satkauskaitė, Danguolė;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Meidus, Leonas;

  Metodinėje priemonėje ,,Sporto psichologijos tyrimų metodai“ aprašomi psichologinio įvertinimo metodai, kuriuos galima panaudoti per treniruotes ir varžybas. Pastaruoju metu iškyla labai aktualių problemų, susijusių su sportininkų psichine būkle, psichiniais procesais, asmeniniais ypatumais, moralinio – psichologinio pasiruošimo diagnostika. Didelių sporto aukštumų mes pasiekiame tada, kai sportininkų auklėjamasis darbas eina paraleliai su sportiniu pasiruošimu, nors tai turėtų būti vieningas procesas. Bendrumo stoka menkina darbo rezultatyvumą ir efektingumą. Svarbu, kai sportininkai gerai mokosi, seka politinius įvykius, padoriai elgiasi, bet jeigu jie nepakankamai ,,išsikrauna“ treniruočių metu – rodo, kad moralinio elgesio normos netapo jų asmenybės bruožais. Būna atvejų, kai didelio meistriškumo sportininkai pasiekia įspūdingų rezultatų, bet pagal savo moralines savybes, erudiciją, intelektą nėra pavyzdys jauniems atletams. Šiame darbe pateiktos metodikos padės kontroliuoti moralinį – psichologinį sportininkų pasiruošimą, nes šio proceso kontrolė yra būtinas didelio meistriškumo, sportininkų ruošimo mokslinis pamatas. Labai svarbu suprasti trenerio ir sportininko tarpusavio santykius. Daugiametė praktika ir moksliniai tyrimai parodė, kad nuo trenerio ir sportininko sėkmingos sąveikos labai priklauso ne tik sporto rezultatų augimas, bet ir sportininko likimas. Pateiktos anketos padės nustatyti gerai ar blogai klostosi trenerio ir sportininko santykiai, ką labiausiai... [toliau žr. visą tekstą]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Indeterminate;

  Pratarmė -- 40 lietuviškos spaudos draudimo metų / A. Jakubčionis -- I. Lietuviškos spaudos draudimas: Leidiniai graždanka -- II. Priešinimasis lietuviškos spaudos draudimui: Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastangos leisti lietuviškus leidinius; Kontrafakcinės knygos – kova prieš spaudos draudimą; Vadovėliai slaptosioms lietuviškoms mokykloms; Periodinių leidinių svarba kovoje prieš spaudos draudimą; Mažojoje Lietuvoje spausdintos knygos, skirtos Didžiajai Lietuvai: Jurgio Mikšo spaustuvė, Enzio Jagomasto spaustuvė, Knygų leidėjas Petras Mikolainis, Juliaus Schoenkės spaustuvė, Otto von Mauderodės spaustuvė, Martyno Jankaus spaustuvė -- III. Bandymai legalizuoti uždraustąją lietuvišką spaudą: Rusų ir kitų tautų mokslininkų talkinimas leidžiant lietuvišką spaudą; Lietuvių inteligentų mėginimai legaliai leisti knygas -- IV. Amerikos lietuvių knygos spaudos draudimo metais -- V. Medžiaga etnografinei Lietuvos ekspozicijai Pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 metais -- VI. Atsišaukimai – kovos dėl lietuviškos spaudos priemonė -- Literatūros sąrašas -- Asmenvardžių rodyklė. Spaudos draudimas – labai plati tema, turinti daug potemių, kurių kiekviena būtų verta atskiros parodos. Parodos tikslas – apžvelgti spaudos draudimo laikotarpį, parodant to meto leidinius. Pradžioje eksponuojamos caro valdininkų nurodymais graždanka spausdintos lietuviškos knygos, kurių lietuviai nenorėjo priimti ir priešinosi, leisdami kontrafakcines knygas, steigdami slaptas lietuviškas mokyklas, organizuodami lietuviškų knygų spausdinimą užsienyje, jų platinimą Lietuvoje per knygnešius, dėdami pastangas legaliai leisti knygas. 1900 m. parodoje Paryžiuje šalia Lietuvių etnografinės ekspozicijos stenduose sudėtomis draudžiamomis knygomis buvo parodyta pasauliui, kad lietuviams neleidžiama skaityti ir rašyti savo gimtąja kalba. Tarp parodos temų ryškių ribų nenubrėžta, nes tie patys autoriai rašė vadovėlius slaptųjų mokyklų mokiniams, tie patys žmonės rūpinosi knygų leidyba užsienyje ir jų platinimu Lietuvoje, tie patys šviesuoliai rašė atsišaukimus, raginančius kovoti už lietuvišką spaudą, budino nacionalinį atgimimą. Parodoje stengtasi atspindėti knygos kelią į Didžiąją Lietuvą, inteligentų pastangas, rengiant ir spausdinant įvairios tematikos leidinius. Parodos eksponatai išdėstyti šešiuose skyriuose, kurių kiekvienas turi dar po keletą medžiagos grupavimo dalių, paaiškinamųjų užrašų, iliustracijų. Medžiaga skyrių viduje išdėstyta chronologine tvarka. Į parodą pateko 236 knygos, 10 rankraščių, 9 atsišaukimai, 1 žemėlapis. Visi eksponuojami leidiniai yra iš Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių, Rankraščių, Spaudinių saugojimo skyrių fondų. Šis leidinėlis yra parodos eksponatų katalogas. Jame medžiaga išdėstyta taip pat šešiuose skyriuose.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Grabauskas, Vilius; Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Šakytė, Edita; +2 Authors

  Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1994 m. Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas tarptautinis FINBALT HEALTH MONITOR tyrimas, kuriame dalyvavo Suomija ir Baltijos šalys. Lietuvoje gyvensenos stebėseną vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mokslininkai. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena tiriama kas antri metai. 2012 m. atliktas dešimtasis gyvensenos tyrimas, kurio rezultatai pateikiami šiame leidinyje. A permanent health monitoring system is relevant for the evaluation of the effectiveness of health policy, health promotion and disease prevention programmes. The system should cover different health aspects, such as health status, health care services and health behaviour. In 1994 Lithuania joined international health behaviour monitoring project (FINBALT HEALTH MONITOR) which was launched together with other Baltic countries at the initiative of the national public health institute of Finland. Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences conducts health behaviour surveys in Lithuania. Since 1994 ten health behaviour surveys on national samples of adult population were carried-out every two years in Lithuania. The aim of the study is to assess subjective health, health behaviour and the use of health services of different socio-demographic groups, and to monitor time trends in health behaviour. This report presents the results from the survey carried-out in the year 2012.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Statkus, Nortautas;

  Pratarmė atnaujintam leidimui -- Pratarmė -- Šiuolaikinės nacionalizmo ir etniškumo studijos -- Etniškumo teorijos -- Primordialistai -- Etnosimbolistai -- Instrumentalistai -- Ekologinės etniškumo teorijos -- Sociobiologinė etniškumo teorija -- Etniškumo teorijų vertinimas -- Nacionalizmo ir nacijų kilmės teorijos -- Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalizmo ir etniškumo studijos -- Etnopolitiniai reiškiniai ir procesai -- Sąvokų apibrėžimai -- Tipologija -- Simboliai ir politika -- Etninės politinės organizacijos ir valstybių etninė politika -- Etniškumas ir politiniai procesai -- Valstybės ir etniniai procesai -- Periodizacija -- Etniškumo įtaka politikai ir etninė politika -- Galutinės etninės tapatybės priežastys -- Tarpinės etninės tapatybės priežastys -- Integruotas priežastinis psichikos modelis -- Giminystės atpažinimo mechanizmai -- Giminystės atpažinimas ir etniškumas -- Funkcinis etninės tapatybės aiškinimas -- Individualios etninės tapatybės formavimasis -- Etnogenezė (naujų etninių darinių atsiradimas) -- Etninė tapatybė ir civilizacijos raida -- Istoriniai etninės identifikacijos procesai -- Hegemoninė slinktis tarptautinėje sistemoje -- Migracijos įtaka etninių tapatybių kaitai -- Etninių konfliktų reguliavimas -- Etninių konfliktų reguliavimo strategijos -- Etninių skirtumų naikinimo strategija -- Genocidas -- Ruanda ir Burundis -- Etninis valymas ir (ar) deportacija -- Etninės deportacijos pokario komunistinėje Lenkijoje -- Asimiliacija -- Prancūzija -- Integracija ir Akultūracija -- Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė -- Atsiskyrimas -- Čekoslovakijos suirimas -- Etninių skirtumų valdymo strategija -- Prievartinė kontrolė -- Kosovas -- Funkcinė etninių mažumų autonomija Slovėnijoje ir Vengrijoje -- Teritorinė autonomija -- Teritorinė savivalda Ispanijoje -- Galių pasidalijimas (Konsocionalizmas) -- Konsocionalizmas Belgijoje -- Konsocionalizmas Kanadoje -- Etninių konfliktų reguliavimo metodų efektyvumas -- Normatyviniai nacionalizmo ir etniškumo vertinimai -- Baigiamosios mintys: apibendrinimas -- Išnašos. Šiuo darbu siekiama: 1) kaip galima tiksliau aprašyti nagrinėjamą objektą – etniškumo ir politikos sąveiką, 2) apibrėžti pagrindines etnopolitinius procesus apibūdinančias sąvokas, 3) sukurti adekvačią etnopolitikos veikėjų ir etnopolitinių procesų tipologiją, 4) nustatyti etnopolitinių reiškinių istorinę periodizaciją, nustatyti tarpines ir galutines etninės mobilizacijos ir etninių konfliktų priežastis, 5) paaiškinti politikos įtaką, formuojantis individualiai etninei tapatybei bei atsirandant naujoms etninėms grupėms, 6) paaiškinti etninių ir politikos procesų sąveiką praeityje, 7) pateikti etninių konfliktų reguliavimo metodus ir nustatyti aplinkybes, kuriose jų taikymas būtų tinkamiausias. The given monograph aims at building a bridge between the theoretical studies and the policy of ethnicity. Although this paper is primarily targeted at academic community, it should also be expedient to the readers involved in the legislation, administration of culture, education and ethnic relations. As any theoretical attempt to understand a phenomenon, this study, first of all, seeks to describe the object – the interplay between ethnicity and politics – as precisely as possible. To achieve that, it is necessary to define the concepts and terms relating to the ethnic processes. Correct periodization and typology of the phenomena under investigation are also endeavoured. Furthermore, the book makes an effort to clarify the proximate and ultimate causes of ethnic mobilisation and the conflict alongside with the development of individual ethnic identity and ethnogenesis with a view of explaining the influence of political factors. Finally, the study adds to the understanding of the most appropriate methods for ethnic conflict regulation under the identified conditions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
731 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kučinskas, Audrius; Antanaitis, Ramūnas;

  Metodinė medžiaga skirta LSMU Veterinarijos fakulteto studentams, veterinarijos gydytojams. Šliužo dislokacija (ŠD) dažna melžiamų karvių liga. Didėjant karvių produktyvumui, ši liga pasireiškia vis dažniau. Pastaraisiais metais vis dažniau nustatoma šios ligos atvejų. Medžiagoje pateikiama ligos istorija, paplitimas, formos, priežastys. Didelis dėmesys skiriamas diagnostikai ir gydymui. Išsamiai aprašomi diagnostikos būdai, bei galimi ligos gydymo būdai. Metodinėje medžiagoje taip pat pateikiami praktiniai pastebėjimai diagnozuojant, bei gydant ŠD. Methodical publication Veterinary Faculty students, veterinarians. Abomasum displacement (AD), a common disease in dairy cows. Increase in milk production of cows, the disease occurs more often. In recent years, more and more frequently found in this disease. Materials contain medical history, prevalence, forms, causes. Much attention is paid to diagnosis and treatment. Detailed description of diagnostic techniques, disease and possible treatments. The methodological materials as well as provide practical observations in the diagnosis and treatment of AD.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Indeterminate;

  Įžanga -- Introduction -- Vienas Vilniaus namas XVI a. jėzuitų šaltiniuose / Irena Vaišvilaitė -- Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio / Mindaugas Paknys -- Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje / Birutė Rūta Vitkauskienė -- Роль Казимира Льва Сапеги в формировании резной скульптуры: краковские и местные мастера / Александр Ярошевич -- Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė / Aušra Baniulytė -- „Sapiegų Švč. Mergelė Marija“ – Vilniaus globėja / Rūta Janonienė -- Dailininkų darbo paklausa Vilniuje XVII a. antroje pusėje – XVIII a. / Lina Вalaišytė -- Brolijų dailės užsakymai Vilniuje XVIII a. / Auksė Kaladžinskaitė -- O religijnej grafice ilustracyjnej w Wilnie około połowy XVIII wieku / Ewa Łomnicka-Żakowska -- Представители художественных профессий среди ремесленного населения Слуцка в XVII-XVIII веках / Юрий Пиcкyн -- Palenkės Bialos skulptorių veikla ir statusas XVIII a. ketvirtame penktame dešimtmetyje / Aistė Paliušytė -- К проблеме отношений патрона и художников (на примере Несвижа князей Радзивиллов XVIII века) / Ольга Горшковоз-Баженова -- Fundacje cerkiewne w miastach zachodniej części województwa brzeskiego w XVIII wieku / Dorota Wereda -- Cerkwie w dekanacie hołubickim unickiej diecezji „Polskopolockiej“ w świetle wizytacji z 1789 roku / Pawel Sygowski -- Santrumpos -- Asmenvardžių rodyklė -- Vietovardžių rodyklė -- Apie autorius. Rinkinį sudaro Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniai apie XVI-XVIII a. LDK miestų dailės kūrinius ir jų užsakovus. Publikuojami nauji Lietuvos ir užsienio archyvuose bei muziejuose saugomi istoriniai duomenys apie LDK dailės paveldą. Nagrinėjami įvairių socialinių grupių dailės užsakymai, dailės kūrinių funkcionavimo miesto visuomenėje reiškiniai, atskleidžiami LDK visuomenės kultūrinių poreikių ir dailės užsakymų ryšiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Degutis, Algirdas;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mykolas Romeris Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Mykolas Romeris Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  2013 metai, kaip ir kiekvieni kiti, buvo reikšmingi Universiteto akademinei bendruomenei - studentams, dėstytojams, administracijos ir visų padalinių darbuotojams. Šie metai, pateikę visokių išbandymų ir visokių iššūkių, vertė mus visus veikti ir kurti sutelktai ir atsakingai. Mūsų universitetas turi savo profilį, specifiką ir yra visos švietimo sistemos, kuri turi funkcionuoti kuo geriau, garantas. Per šiuos metus veikusi Universiteto taryba, struktūros pertvarkų, finansinio tvarumo analizė ir patarimai padės Universitetui geriau atliepti Strateginės raidos planą iki 2020 metų ir įsipareigojimus mūsų visuomenės darnios raidos labui. Vykdydami Universiteto struktūros pertvarką, pastebimai pasistūmėjome į priekį. Iš trijų gamtamokslinio tipo fakultetų sukūrėme vieną Gamtos matematikos ir technologijų fakultetą, kuriam keliami dideli uždaviniai kuriant naujas integruotas gamtamokslinio ugdymo, sudvejintų specialybių studijų programas, ieškant būdų ir priemonių, kaip pritraukti būsimuosius studentus į šį labai svarbų fakultetą, labai svarbų visai šalies mokyklai. Buvo daromos ir kitos struktūrinės pertvarkos: atsirado Viešųjų pirkimų ir teisės skyrius, buvo iš naujo nustatomos Ūkio direkcijos funkcijos ir kt. Tokių pertvarkų tikslas - optimizuoti Universiteto struktūrą taip, kad nebūtų dubliuojamos atskirų padalinių, darbuotojų funkcijos, taupomos lėšos, geriau atliepiama studentų mokymosi ir jų sėkmės lūkesčiams. Vietoj trijų prorektorių palikome du, kurie aprėpia studijų... [toliau žr. visą tekstą]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alosevičienė, Eglė; Krūminienė, Jadvyga; Niedzviegienė, Laura; Satkauskaitė, Danguolė;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Meidus, Leonas;

  Metodinėje priemonėje ,,Sporto psichologijos tyrimų metodai“ aprašomi psichologinio įvertinimo metodai, kuriuos galima panaudoti per treniruotes ir varžybas. Pastaruoju metu iškyla labai aktualių problemų, susijusių su sportininkų psichine būkle, psichiniais procesais, asmeniniais ypatumais, moralinio – psichologinio pasiruošimo diagnostika. Didelių sporto aukštumų mes pasiekiame tada, kai sportininkų auklėjamasis darbas eina paraleliai su sportiniu pasiruošimu, nors tai turėtų būti vieningas procesas. Bendrumo stoka menkina darbo rezultatyvumą ir efektingumą. Svarbu, kai sportininkai gerai mokosi, seka politinius įvykius, padoriai elgiasi, bet jeigu jie nepakankamai ,,išsikrauna“ treniruočių metu – rodo, kad moralinio elgesio normos netapo jų asmenybės bruožais. Būna atvejų, kai didelio meistriškumo sportininkai pasiekia įspūdingų rezultatų, bet pagal savo moralines savybes, erudiciją, intelektą nėra pavyzdys jauniems atletams. Šiame darbe pateiktos metodikos padės kontroliuoti moralinį – psichologinį sportininkų pasiruošimą, nes šio proceso kontrolė yra būtinas didelio meistriškumo, sportininkų ruošimo mokslinis pamatas. Labai svarbu suprasti trenerio ir sportininko tarpusavio santykius. Daugiametė praktika ir moksliniai tyrimai parodė, kad nuo trenerio ir sportininko sėkmingos sąveikos labai priklauso ne tik sporto rezultatų augimas, bet ir sportininko likimas. Pateiktos anketos padės nustatyti gerai ar blogai klostosi trenerio ir sportininko santykiai, ką labiausiai... [toliau žr. visą tekstą]

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Indeterminate;

  Pratarmė -- 40 lietuviškos spaudos draudimo metų / A. Jakubčionis -- I. Lietuviškos spaudos draudimas: Leidiniai graždanka -- II. Priešinimasis lietuviškos spaudos draudimui: Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastangos leisti lietuviškus leidinius; Kontrafakcinės knygos – kova prieš spaudos draudimą; Vadovėliai slaptosioms lietuviškoms mokykloms; Periodinių leidinių svarba kovoje prieš spaudos draudimą; Mažojoje Lietuvoje spausdintos knygos, skirtos Didžiajai Lietuvai: Jurgio Mikšo spaustuvė, Enzio Jagomasto spaustuvė, Knygų leidėjas Petras Mikolainis, Juliaus Schoenkės spaustuvė, Otto von Mauderodės spaustuvė, Martyno Jankaus spaustuvė -- III. Bandymai legalizuoti uždraustąją lietuvišką spaudą: Rusų ir kitų tautų mokslininkų talkinimas leidžiant lietuvišką spaudą; Lietuvių inteligentų mėginimai legaliai leisti knygas -- IV. Amerikos lietuvių knygos spaudos draudimo metais -- V. Medžiaga etnografinei Lietuvos ekspozicijai Pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 metais -- VI. Atsišaukimai – kovos dėl lietuviškos spaudos priemonė -- Literatūros sąrašas -- Asmenvardžių rodyklė. Spaudos draudimas – labai plati tema, turinti daug potemių, kurių kiekviena būtų verta atskiros parodos. Parodos tikslas – apžvelgti spaudos draudimo laikotarpį, parodant to meto leidinius. Pradžioje eksponuojamos caro valdininkų nurodymais graždanka spausdintos lietuviškos knygos, kurių lietuviai nenorėjo priimti ir priešinosi, leisdami kontrafakcines knygas, steigdami slaptas lietuviškas mokyklas, organizuodami lietuviškų knygų spausdinimą užsienyje, jų platinimą Lietuvoje per knygnešius, dėdami pastangas legaliai leisti knygas. 1900 m. parodoje Paryžiuje šalia Lietuvių etnografinės ekspozicijos stenduose sudėtomis draudžiamomis knygomis buvo parodyta pasauliui, kad lietuviams neleidžiama skaityti ir rašyti savo gimtąja kalba. Tarp parodos temų ryškių ribų nenubrėžta, nes tie patys autoriai rašė vadovėlius slaptųjų mokyklų mokiniams, tie patys žmonės rūpinosi knygų leidyba užsienyje ir jų platinimu Lietuvoje, tie patys šviesuoliai rašė atsišaukimus, raginančius kovoti už lietuvišką spaudą, budino nacionalinį atgimimą. Parodoje stengtasi atspindėti knygos kelią į Didžiąją Lietuvą, inteligentų pastangas, rengiant ir spausdinant įvairios tematikos leidinius. Parodos eksponatai išdėstyti šešiuose skyriuose, kurių kiekvienas turi dar po keletą medžiagos grupavimo dalių, paaiškinamųjų užrašų, iliustracijų. Medžiaga skyrių viduje išdėstyta chronologine tvarka. Į parodą pateko 236 knygos, 10 rankraščių, 9 atsišaukimai, 1 žemėlapis. Visi eksponuojami leidiniai yra iš Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių, Rankraščių, Spaudinių saugojimo skyrių fondų. Šis leidinėlis yra parodos eksponatų katalogas. Jame medžiaga išdėstyta taip pat šešiuose skyriuose.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Grabauskas, Vilius; Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Šakytė, Edita; +2 Authors

  Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1994 m. Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas tarptautinis FINBALT HEALTH MONITOR tyrimas, kuriame dalyvavo Suomija ir Baltijos šalys. Lietuvoje gyvensenos stebėseną vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos mokslininkai. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena tiriama kas antri metai. 2012 m. atliktas dešimtasis gyvensenos tyrimas, kurio rezultatai pateikiami šiame leidinyje. A permanent health monitoring system is relevant for the evaluation of the effectiveness of health policy, health promotion and disease prevention programmes. The system should cover different health aspects, such as health status, health care services and health behaviour. In 1994 Lithuania joined international health behaviour monitoring project (FINBALT HEALTH MONITOR) which was launched together with other Baltic countries at the initiative of the national public health institute of Finland. Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences conducts health behaviour surveys in Lithuania. Since 1994 ten health behaviour surveys on national samples of adult population were carried-out every two years in Lithuania. The aim of the study is to assess subjective health, health behaviour and the use of health services of different socio-demographic groups, and to monitor time trends in health behaviour. This report presents the results from the survey carried-out in the year 2012.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Statkus, Nortautas;

  Pratarmė atnaujintam leidimui -- Pratarmė -- Šiuolaikinės nacionalizmo ir etniškumo studijos -- Etniškumo teorijos -- Primordialistai -- Etnosimbolistai -- Instrumentalistai -- Ekologinės etniškumo teorijos -- Sociobiologinė etniškumo teorija -- Etniškumo teorijų vertinimas -- Nacionalizmo ir nacijų kilmės teorijos -- Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalizmo ir etniškumo studijos -- Etnopolitiniai reiškiniai ir procesai -- Sąvokų apibrėžimai -- Tipologija -- Simboliai ir politika -- Etninės politinės organizacijos ir valstybių etninė politika -- Etniškumas ir politiniai procesai -- Valstybės ir etniniai procesai -- Periodizacija -- Etniškumo įtaka politikai ir etninė politika -- Galutinės etninės tapatybės priežastys -- Tarpinės etninės tapatybės priežastys -- Integruotas priežastinis psichikos modelis -- Giminystės atpažinimo mechanizmai -- Giminystės atpažinimas ir etniškumas -- Funkcinis etninės tapatybės aiškinimas -- Individualios etninės tapatybės formavimasis -- Etnogenezė (naujų etninių darinių atsiradimas) -- Etninė tapatybė ir civilizacijos raida -- Istoriniai etninės identifikacijos procesai -- Hegemoninė slinktis tarptautinėje sistemoje -- Migracijos įtaka etninių tapatybių kaitai -- Etninių konfliktų reguliavimas -- Etninių konfliktų reguliavimo strategijos -- Etninių skirtumų naikinimo strategija -- Genocidas -- Ruanda ir Burundis -- Etninis valymas ir (ar) deportacija -- Etninės deportacijos pokario komunistinėje Lenkijoje -- Asimiliacija -- Prancūzija -- Integracija ir Akultūracija -- Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė -- Atsiskyrimas -- Čekoslovakijos suirimas -- Etninių skirtumų valdymo strategija -- Prievartinė kontrolė -- Kosovas -- Funkcinė etninių mažumų autonomija Slovėnijoje ir Vengrijoje -- Teritorinė autonomija -- Teritorinė savivalda Ispanijoje -- Galių pasidalijimas (Konsocionalizmas) -- Konsocionalizmas Belgijoje -- Konsocionalizmas Kanadoje -- Etninių konfliktų reguliavimo metodų efektyvumas -- Normatyviniai nacionalizmo ir etniškumo vertinimai -- Baigiamosios mintys: apibendrinimas -- Išnašos. Šiuo darbu siekiama: 1) kaip galima tiksliau aprašyti nagrinėjamą objektą – etniškumo ir politikos sąveiką, 2) apibrėžti pagrindines etnopolitinius procesus apibūdinančias sąvokas, 3) sukurti adekvačią etnopolitikos veikėjų ir etnopolitinių procesų tipologiją, 4) nustatyti etnopolitinių reiškinių istorinę periodizaciją, nustatyti tarpines ir galutines etninės mobilizacijos ir etninių konfliktų priežastis, 5) paaiškinti politikos įtaką, formuojantis individualiai etninei tapatybei bei atsirandant naujoms etninėms grupėms, 6) paaiškinti etninių ir politikos procesų sąveiką praeityje, 7) pateikti etninių konfliktų reguliavimo metodus ir nustatyti aplinkybes, kuriose jų taikymas būtų tinkamiausias. The given monograph aims at building a bridge between the theoretical studies and the policy of ethnicity. Although this paper is primarily targeted at academic community, it should also be expedient to the readers involved in the legislation, administration of culture, education and ethnic relations. As any theoretical attempt to understand a phenomenon, this study, first of all, seeks to describe the object – the interplay between ethnicity and politics – as precisely as possible. To achieve that, it is necessary to define the concepts and terms relating to the ethnic processes. Correct periodization and typology of the phenomena under investigation are also endeavoured. Furthermore, the book makes an effort to clarify the proximate and ultimate causes of ethnic mobilisation and the conflict alongside with the development of individual ethnic identity and ethnogenesis with a view of explaining the influence of political factors. Finally, the study adds to the understanding of the most appropriate methods for ethnic conflict regulation under the identified conditions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/