search
13,003 Research products

 • Publications
 • Research software
 • 2018-2022
 • LT
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čereška, Tomas;

  Paskutiniuoju metu tarp pasaulio kariuomenių stipriai populiarėja nauja ginkluotės ruošis – patruliuojanti amunicija. Šią ginkluotės rūšį galima vadinti tarpinia grandimi tarp valdomų raketų ir bepiločių orlaivių. Todėl norint pagerinti Lietuvos kariuomenės pasirengimą vykdyti jai kelimas užduotis būtina apsvarstyti šios ginkluotės panaudojimo galimybes Lietuvos kariuomenėje. Tai pat remiantis Krašto apsaugos ministro 2017-2022 m. gairėmis, daugiausia dėmesio šiame darbe yra skiriama vertint patruliuojančią amuniciją, kaip prieštankinį ginklą. Šio darbo tikslas - įvertinti kriterijus pagal kuriuos būtų parenkama ilgojo nuotolio prieštankinė ginkluotė ir remiantis šiais kriterijais atrinkti tinkamiasią ginkluotės sistemą. Pagrindiniais darbo uždaviniais buvo siekiama įvertinti Lietuvos kariuomenės turimos prieštankinės ginkluotės galimybes naikinti potencialius taikinius. Tai pat pagal nustatytus kriterijus atrinkti tankus galinčias naikinti patruliuojančios amunicijos sistemas ir palyginti jas su valdomomis raketomis, bei atrinkti geriausiai Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkančią sistemą. Analizuojant potencialius taikinius buvo atrinkta trys patruliuojančios amunicijos sistemos galinčios juos naikinti. Jas palyginus remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo metodika buvo parinkta geriausiai Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkanti patruliuojančios amunicijos sistema – Elbit Skystriker. Darbo pradžioje buvo iškelta hipotezė, kad patruliuojanti amunicija yra pranašesnė ginkluotės sistema, nei valdomos prieštankinės raketos. Kadangi pagal atrinktus kriterijus vertinat patruliuojančią amuniciją buvo vertinama ir valdoma raketa Spike NLOS, kuri buvo įvertinta prasčiausiai iš visų ginkluotės sistemų. Ši hipotezė pasitvirtino. Todėl Lietuvos kariuomenei yra siūloma įsigyti patruliuojančios amunicijos sistemą Elbit Skystriker. Lately between militaries of the world one kind of weaponry is getting more and more popular, this weaponry is loitering unitions. This weaponry could be called intermediate between guided missile and drone. So if Lithuanian armed forces want to improve its readiness to accomplis its task it is a must to consider possible uses of loitering munitions. Also it is taken into consideration that it is mentioned in Minister of National Defense guidelines for year 2017-2022, that there is plans to buy long range anti tank weaponry. The main focus of this thesis is evaluation of loitering munitions on a role of anti tank weapon. The main aim of this thesis is to theoreticaly and practicaly evaluate criteria by which long range anti tank weaponry would be evaluated and based on those criteria choose the best weaponry system. The main objectives of the work was set to evaluated capabilies of anti tank weaponry used by Armed Forces of Lithuania againts possible targets. Also to evaluate effectivenes of different loitering munitions systems, and choose those which are effective enaugh to destroy possible targets. And choose best suited for Armed Forces of Lithuania. While analysing potencial targets three loitering munitions systems were chosen as the most effective against those targets. Then those systems where evaluated using best economical proposal method and one was chosen as best suited for Armed forces of Lithuania. That system was Elbit Skystriker. Hypothesis was rised in the begining of the research that loitering munitions is better weapons system than guided missiles. Together with loitering munitions system one guided missiles system was evaluated, this missile system is Spike NLOS and it got worst results from evaluation, so hypothesis is proven to be true.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gruževskis, Boguslavas; Krutulienė, Sandra; Miežienė, Rasa;

  The use of active inclusion (AI) policies is steadily growing worldwide, especially among developed (OECD) countries. This concept is most consistently applied in EU countries, with some countries spending more than 1% of their GDP on the activation policies. This concept is also well-known in the countries of the American continent, where it stands as the basis of the workfare model. The concept of AI is linked to the promotion of social inclusion and participation in the labour market for people of working age experiencing poverty or social exclusion. This article is the second work of the authors analysing the concept of AI and its implementation in Lithuania. The article analyses the content of AI concept, placing more emphasis on the limitations of AI and criticism from the right-wing and the left-wing politicians. The article also examines the issue of social services and their place in the concept of AI. The empirical part of the article analyses different dimensions of social services in Lithuania during the period for 2009 to 2018(9). On the basis of the performed analysis, it is concluded that the availability of enabling services in Lithuania is insufficient, despite the fact that positive changes in the availability and coverage of the above-mentioned services have been observed since 2009 Pasaulyje, ypač išsivysčiusių (EBPO) šalių tarpe, nuolat didėja aktyvios įtraukties politikos priemonių panaudojimas. Labiausiai kryptingai ir nuosekliai ši koncepcija yra taikoma ES šalyse, o atskiros valstybės aktyvinimo politikos priemonių finansavimui išleidžia virš 1% nacionalinio BVP. Ši koncepcija ne mažiau žinoma ir už Atlanto, kur analizuojama, kaip workfare modelio pagrindas. Aktyvios įtraukties koncepcija siejama su socialinės įtraukties bei dalyvavimo darbo rinkoje skatinimu darbingo amžiaus asmenims, patiriantiems skurdą ar socialinę atskirtį. Šis straipsnis yra antrasis autorių darbas, analizuojantis aktyvios įtraukties koncepciją ir jos realizavimą Lietuvoje. Straipsnyje analizuojamas šios koncepcijos turinys, akcentuojant aktyvios įtraukties apribojimus bei kritiką iš dešiniųjų bei kairiųjų politikos atstovų, plačiau analizuojamas socialinių paslaugų klausimas ir jų vieta aktyvios įtraukties koncepcijoje. Praktinėje straipsnio dalyje analizuojama Lietuvos 2009 – 2019 m. aktyvios įtraukties strategijos socialinių paslaugų dimensija. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, jog įgalinančių paslaugų prieinamumas Lietuvoje yra nepakankamas, nepaisant to, kad nuo 2009 m. stebimi teigiami minėtų paslaugų prieinamumo ir aprėpties pokyčiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šalaševičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas;

  Background. Cerebral nocardiosis is a very rare opportunistic infection of the brain, accounting for only up to 2% of all cerebral abscesses. Nocardial infections are most common among immunocompromised patients, although there are reports of nocardiosis in immunocompetent patients as well. Diagnosis is difficult, because nocardiosis is insidious in its clinical course, there are no specific laboratory or clinical findings, and the complete diagnosis is often reached only after bacteriological culture tests of the pus obtained during surgical excision. Case report. In this article we report a case of cerebral nocardiosis in 80-year old male with no immunodeficiency. Nocardiosis was diagnosed only with microbiological culture test after the surgical intervention. Conclusions. Diagnosing cerebral nocardiosis is difficult and the treatment is long-term and aggressive. In this case, a radical surgical excision of the cerebral abscess was performed and the treatment of possible primary odontogenic site of infection and a long-term (21 months) antibiotic therapy with Biseptol (Trimethoprim – Sulfamethoxazole) were initiated, resulting in complete recovery and return to good quality of life.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vasiliauskienė, Evelina;

  Work was performed in farm X, in 2016 – 2017 year. The study concentrated at milk parameters. The changes in milk parameters before and after calving were investigated. The contamination of milk with mastitis causing pathogenic microorganisms was also investigated. The following parameters of milk were investigated: milk fat, milk protein content, lactose content in milk and somatic cell count in milk. The parameters of milk before and after calving in different groups were observed. The groups were made according to somatic cell count in milk. The experimental group consisted of 10 cows with SCC of more than 300,000 thousand/milliliter, and the control group consisted of 10 cows with SCC up to 300,000 thousand/milliliter. After examining the affected quarters of the test group, appropriate treatment was selected. After calving the milk was examined 10 days later, the milk parameters, microorganism contamination were studied. The study found that the choice of appropriate treatment in cows with subclinical mastitis increased fat content by 1, 56%, protein content increased by 1.1%, lactose increased by 0.53%, and SCC decreased by 445.4 thousand/milliliter. Meanwhile, the fat content of the control cows milk increased by 0.13%, the protein content increased by 0.11%, the lactose content increased by 0.01%, and the amount of SLS increased by 87.6 thousand/milliliter.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kunigonytė, Monika;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gedminaitė, Karolina;

  Tyrimo tikslas: Išanalizuoti moterų kasdienės dekoratyvinės kosmetikos rutinos patirtis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinius šaltinius apie makiažo paskirtį, naudojamas kosmetines priemones ir jų sudėtį, kasdienio makiažo poveikį odos sveikatai ir emocinei savijautai. 2. Atskleisti moterų pasirinkimo kriterijus renkantis dekoratyvinę kosmetiką. 3. Išsiaiškinti moterų įpročius, rutiną naudojant dekoratyvinę kosmetiką. 4. Įvertinti tiriamųjų moterų emocinę savijautą naudojant dekoratyvinę kosmetiką. Analizuojant mokslinę literatūrą nustatyta, kad dekoratyvinė kosmetika suteikia odai lygesnį paviršių ir spalvą, subalansuoja veido bruožus. Moterys naudoja blakstienų tušą, antakių paryškinimo priemones, pudrą ir pan. Kurių sudėtyje gali būti kvapiųjų medžiagų, mineralinių aliejų, metalų, parabenų, ftalatų, fenoksietanolio. Šios medžiagos gali sukelti odos ir akių gleivinės alergines reakcijas, sudirgimą, dermatitą. Dekoratyvinė kosmetika turi teigiamą poveikį moters emocinei savijautai, nes moteris tampa labiau pasitikinti savimi, fiziškai patrauklesnė, pozityvesnė išorinio pasaulio atžvilgiu. Aim of the study: To analyze the experience of women in the daily routine of decorative cosmetics. Research tasks: 1. To analyze scientific sources about the purpose of make-up, cosmetic products used and their composition, the effect of daily make-up on skin health and emotional well-being. 2. To reveal the selection criteria of women when choosing decorative cosmetics. 3. To find out the habits of women in the routine of using make-up. 4. To evaluate the emotional well-being of the researched women using decorative cosmetics. Analyzing the scientific literature, it has been found that decorative cosmetics give the skin a smoother surface and color, balance the facial features. Women use mascara, eyebrow enhancers, powder and more. May contain flavorings, mineral oils, metals, parabens, phthalates, phenoxyethanol. These substances can cause allergic reactions of the skin and mucous membranes of the eyes, irritation, dermatitis. Make-up has a positive effect on a woman’s emotional well-being as she becomes more selfconfident, more physically attractive, and more positive about the outside world.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Norkus, Gediminas;

  The aim of this work is to investigate the possibilities of application and functions of Kaldi and TensorFlow packages in automatic speech recognition systems. The collection of audio recordings of Lithuanian names VARDAI_18_3 was selected for the research - 21 voice recordings of the narrator with 22 Lithuanian names and 4 nouns, uttered by each narrator 20 times. The total number of audio recordings is 10920. The recordings of 18 narrators are used for training and the remaining 3 narrators for testing. This was followed by a cross-check of the sound with voice recordings, (signal / noise) level 5 dB. The final work compares the results of speech recognition of the same names obtained with the Kaldi and TensorFlow software packages. Kaldi package recognition methods are analyzed - monophone, triphonone, LDA + MLLT, SAT, SGMM2, TDNN-pnorm, TDNN-tanh and it is researched which method has the lowest word recognition error. Preparation for the research begins with describing Kaldi descriptive sound files: spk2gender.txt, utt2spk.txt, text.txt, wav.scp, corpus.txt, who describe the gender of the narrator, the interfaces of the recordings with the narrators, with textual transcription and real audio recording. The task files are also described: cmd.sh, path.sh, and run.sh, which is the main program startup file. 6 software files are prepared for the TensorFlow package: generate_test_vrd.py, generate_train_eval_new.py, deep_speech.py, deep_speech_model.py, decoder.py, get_predictions.py. These files are used for data preparation, language modeling, training, decoding, and getting recognition results. Studies with the name recordings and the Kaldi package have shown that the error of name recognition without any adittional noise is very similar given the different research methods. As a result, the sound recordings of the names were injected 5 dB of white noise. The best test result was obtained by TDNN-tanh method, the recognition accuracy is 98.53%. The studies with the Tensorflow package are based on the DeepSpeech2 model algorithm and the neural network recognition method. The best recognition accuracy is 87,24 %. At the end of the work, recognition results of Kaldi and TensorFlow are compared. Darbo tikslas - ištirti Kaldi ir TensorFlow paketų pritaikymo ir funkcijų galimybes automatinio kalbos atpažinimo sistemose. Tyrimams buvo pasirinktas lietuviškų vardų garso įrašų rinkinys VARDAI_18_3 – 21 diktoriaus balso įrašai su 22 lietuviškais vardais ir 4 daiktavardžiais, kiekvieno diktoriaus ištartais po 20 kartų. Bendras garso įrašų skaičius 10920. 18 diktorių įrašai naudojami apmokymui, o likusių 3 diktorių – testavimui. Vėliau atliktas kryžminis garsyno patikrinimas su užtriukšmintais balso įrašais, (signalo/triukšmo) lygis 5 dB. Baigiamąjame darbe palyginami to paties vardų garsyno rezultatai gauti su Kaldi ir TensorFlow programiniais paketais. Nagrinėjami Kaldi paketo atpažinimo metodai – monofoninis, trifoninis, LDA+MLLT, SAT, SGMM2, TDNN-pnorm, TDNN-tanh ir ieškoma, kuris metodas turi mažiausią žodžių atpažinimo paklaidą. Pasiruošimas tyrimams prasideda nuo aprašomųjų Kaldi garsyno failų: spk2gender.txt, utt2spk.txt, text.txt, wav.scp, corpus.txt, kurie aprašo diktoriaus lytį, įrašų sąsajas su diktoriais, su tekstine transkripcija, realiu garso įrašu. Taip pat aprašomi užduoties failai: cmd.sh, path.sh ir run.sh, kuris yra pagrindinis programos paleidimo failas. TensorFlow paketui paruošiami 6 programiniai failai: generate_test_vrd.py, generate_train_eval_new.py, deep_speech.py, deep_speech_model.py, decoder.py, get_predictions.py. Šie failai skirti duomenų paruošimui, kalbos modelio sudarymui, apmokymui, dekodavimui ir rezultatų gavimui. Atlikus tyrimus su vardų garsynu ir Kaldi paketu, pastebėta, kad vardų atpažinimo paklaida tiriant neužtriukšmintus balso įrašus yra labai panaši, atsižvelgiant į skirtingus tyrimo metodus. To pasekoje, vardų garsyno įrašai užtriukšminti 5 dB lygio baltu triukšmu. Geriausias tyrimų rezultatas pasiektas TDNN-tanh metodu, atpažinimo tikslumas siekia 98,53 %. Tyrimai su Tensorflow paketu remiasi DeepSpeech2 modelio algoritmu ir neuroninių tinklų atpažinimo metodu. Geriausias atpažinimo tikslumas - 87,24 %. Darbo pabaigoje palyginami Kaldi ir TensorFlow programinių paketų atpažinimo rezultatai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ KTUePubl (Repository...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ KTUePubl (Repository...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usonis, Benas;

  There is a variety of different bacteria in the prepuce of healthy dogs. Natural microflora can become pathogenic and cause local or systemic changes when the individual’s immunity is weakened. Natural microbiota of every healthy dog consists of the opportunistic microorganisms and can be resistant to many kinds of antimicrobial agents which are used irrationally in the veterinary medicine practice. The aim of this master’s thesis was to investigate the microflora of prepuce from healthy dogs that are kept in different conditions. Methods and material of the research. Master ‘s thesis is performed during the period of 2018 – 2019. Sixty (n=60) healthy dogs participated in the research. According to keeping conditions dogs were divided in three groups: dogs are kept in the “X” kennel (n=20); dogs are kept in the “Y” animal shelter (n=20); dogs are kept at home with their owners (n=20). The bacteriological examination was performed at Veterinary Academy Microbiology laboratory at the Department of Veterinary Pathobiology of Lithuanian University of Health Sciences. The bacteria antimicrobial resistant test was also practiced for the most common isolated bacteria. Results. The most identified bacteria from the prepuce of healthy dogs that are kept in the kennel, animal shelter and at home with their owners were Escherichia coli (30.4 %), Staphylococcus pseudintermedius (22.8 %). Comparing the isolated microflora of prepuce from healthy dogs Pseudomonas aeruginosa (9.4 %) was only identified in dogs that are kept in the animal shelter. The percent of Escherichia coli (40.6 %) was also significantly higher in dogs that are kept in the animal shelter. It was found that dog castration has no influence on the appearance of different kind of bacteria. According to different age groups older dogs have more diverse bacteria species than younger dogs. The most identified bacteria of prepuce from dogs up to one year old was Escherichia coli while Staphylococcus pseudintermedius was more common in older dogs. The antimicrobial susceptibility testing of the most commonly isolated bacteria revealed that the isolated bacteria were most resistant to penicillin, trimethoprim and oxacillin (p<0.05).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jurgelevičius, Gintautas;

  This paper analyzes the translation of programming language with dependent types (Agda) to other programming languages and describes implemented improvements to the existing Agda to Go translator. The theoretical part of the work compares the main ideas and use cases of Go and Agda programming languages, describes the translators included in the latest version of Agda (2.6.2.2). The Agda compilation process is analyzed, and the structure of the main modules that make up the Agda compiler is described. The practical part includes the details of work done to simplify the existing compiler’s code and operation, steps for solving the problems of the existing compiler (debugging, compilation output directory). The paper describes implemented translator improvements – type inference, correction of specific Agda language constructs compilation and improvements for the logic of compiling modules. Also, details of the development environment setup for the continuation of Agda to Go compiler development are included. The obtained results show that the created translator is able to recognize primitive Agda types and generate valid and running Go functions from Agda code.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Balčiūnaitė, Giedrė;

  This doctoral thesis aims is to invasively and non-invasively examine left ventricular myocardial fibrosis in patients with severe aortic valve stenosis undergoing surgical aortic valve replacement. Novel cardiovascular magnetic resonance imaging technique, T1 mapping, have been applied in the current doctoral study. Associations between myocardial fibrosis and various clinical, cardiovascular imaging and serum biomarkers have been investigated. In addition, patient’s myocardial samples were screened for the presence of cardiac amyloidosis, aiming to detect Transthyretin cardiac amyloidosis. The results of a meta-analysis investigating the prevalence and prognostic value of myocardial fibrosis in patients with aortic valve stenosis are presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
13,003 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Čereška, Tomas;

  Paskutiniuoju metu tarp pasaulio kariuomenių stipriai populiarėja nauja ginkluotės ruošis – patruliuojanti amunicija. Šią ginkluotės rūšį galima vadinti tarpinia grandimi tarp valdomų raketų ir bepiločių orlaivių. Todėl norint pagerinti Lietuvos kariuomenės pasirengimą vykdyti jai kelimas užduotis būtina apsvarstyti šios ginkluotės panaudojimo galimybes Lietuvos kariuomenėje. Tai pat remiantis Krašto apsaugos ministro 2017-2022 m. gairėmis, daugiausia dėmesio šiame darbe yra skiriama vertint patruliuojančią amuniciją, kaip prieštankinį ginklą. Šio darbo tikslas - įvertinti kriterijus pagal kuriuos būtų parenkama ilgojo nuotolio prieštankinė ginkluotė ir remiantis šiais kriterijais atrinkti tinkamiasią ginkluotės sistemą. Pagrindiniais darbo uždaviniais buvo siekiama įvertinti Lietuvos kariuomenės turimos prieštankinės ginkluotės galimybes naikinti potencialius taikinius. Tai pat pagal nustatytus kriterijus atrinkti tankus galinčias naikinti patruliuojančios amunicijos sistemas ir palyginti jas su valdomomis raketomis, bei atrinkti geriausiai Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkančią sistemą. Analizuojant potencialius taikinius buvo atrinkta trys patruliuojančios amunicijos sistemos galinčios juos naikinti. Jas palyginus remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo metodika buvo parinkta geriausiai Lietuvos kariuomenės poreikius atitinkanti patruliuojančios amunicijos sistema – Elbit Skystriker. Darbo pradžioje buvo iškelta hipotezė, kad patruliuojanti amunicija yra pranašesnė ginkluotės sistema, nei valdomos prieštankinės raketos. Kadangi pagal atrinktus kriterijus vertinat patruliuojančią amuniciją buvo vertinama ir valdoma raketa Spike NLOS, kuri buvo įvertinta prasčiausiai iš visų ginkluotės sistemų. Ši hipotezė pasitvirtino. Todėl Lietuvos kariuomenei yra siūloma įsigyti patruliuojančios amunicijos sistemą Elbit Skystriker. Lately between militaries of the world one kind of weaponry is getting more and more popular, this weaponry is loitering unitions. This weaponry could be called intermediate between guided missile and drone. So if Lithuanian armed forces want to improve its readiness to accomplis its task it is a must to consider possible uses of loitering munitions. Also it is taken into consideration that it is mentioned in Minister of National Defense guidelines for year 2017-2022, that there is plans to buy long range anti tank weaponry. The main focus of this thesis is evaluation of loitering munitions on a role of anti tank weapon. The main aim of this thesis is to theoreticaly and practicaly evaluate criteria by which long range anti tank weaponry would be evaluated and based on those criteria choose the best weaponry system. The main objectives of the work was set to evaluated capabilies of anti tank weaponry used by Armed Forces of Lithuania againts possible targets. Also to evaluate effectivenes of different loitering munitions systems, and choose those which are effective enaugh to destroy possible targets. And choose best suited for Armed Forces of Lithuania. While analysing potencial targets three loitering munitions systems were chosen as the most effective against those targets. Then those systems where evaluated using best economical proposal method and one was chosen as best suited for Armed forces of Lithuania. That system was Elbit Skystriker. Hypothesis was rised in the begining of the research that loitering munitions is better weapons system than guided missiles. Together with loitering munitions system one guided missiles system was evaluated, this missile system is Spike NLOS and it got worst results from evaluation, so hypothesis is proven to be true.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gruževskis, Boguslavas; Krutulienė, Sandra; Miežienė, Rasa;

  The use of active inclusion (AI) policies is steadily growing worldwide, especially among developed (OECD) countries. This concept is most consistently applied in EU countries, with some countries spending more than 1% of their GDP on the activation policies. This concept is also well-known in the countries of the American continent, where it stands as the basis of the workfare model. The concept of AI is linked to the promotion of social inclusion and participation in the labour market for people of working age experiencing poverty or social exclusion. This article is the second work of the authors analysing the concept of AI and its implementation in Lithuania. The article analyses the content of AI concept, placing more emphasis on the limitations of AI and criticism from the right-wing and the left-wing politicians. The article also examines the issue of social services and their place in the concept of AI. The empirical part of the article analyses different dimensions of social services in Lithuania during the period for 2009 to 2018(9). On the basis of the performed analysis, it is concluded that the availability of enabling services in Lithuania is insufficient, despite the fact that positive changes in the availability and coverage of the above-mentioned services have been observed since 2009 Pasaulyje, ypač išsivysčiusių (EBPO) šalių tarpe, nuolat didėja aktyvios įtraukties politikos priemonių panaudojimas. Labiausiai kryptingai ir nuosekliai ši koncepcija yra taikoma ES šalyse, o atskiros valstybės aktyvinimo politikos priemonių finansavimui išleidžia virš 1% nacionalinio BVP. Ši koncepcija ne mažiau žinoma ir už Atlanto, kur analizuojama, kaip workfare modelio pagrindas. Aktyvios įtraukties koncepcija siejama su socialinės įtraukties bei dalyvavimo darbo rinkoje skatinimu darbingo amžiaus asmenims, patiriantiems skurdą ar socialinę atskirtį. Šis straipsnis yra antrasis autorių darbas, analizuojantis aktyvios įtraukties koncepciją ir jos realizavimą Lietuvoje. Straipsnyje analizuojamas šios koncepcijos turinys, akcentuojant aktyvios įtraukties apribojimus bei kritiką iš dešiniųjų bei kairiųjų politikos atstovų, plačiau analizuojamas socialinių paslaugų klausimas ir jų vieta aktyvios įtraukties koncepcijoje. Praktinėje straipsnio dalyje analizuojama Lietuvos 2009 – 2019 m. aktyvios įtraukties strategijos socialinių paslaugų dimensija. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, jog įgalinančių paslaugų prieinamumas Lietuvoje yra nepakankamas, nepaisant to, kad nuo 2009 m. stebimi teigiami minėtų paslaugų prieinamumo ir aprėpties pokyčiai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šalaševičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas;

  Background. Cerebral nocardiosis is a very rare opportunistic infection of the brain, accounting for only up to 2% of all cerebral abscesses. Nocardial infections are most common among immunocompromised patients, although there are reports of nocardiosis in immunocompetent patients as well. Diagnosis is difficult, because nocardiosis is insidious in its clinical course, there are no specific laboratory or clinical findings, and the complete diagnosis is often reached only after bacteriological culture tests of the pus obtained during surgical excision. Case report. In this article we report a case of cerebral nocardiosis in 80-year old male with no immunodeficiency. Nocardiosis was diagnosed only with microbiological culture test after the surgical intervention. Conclusions. Diagnosing cerebral nocardiosis is difficult and the treatment is long-term and aggressive. In this case, a radical surgical excision of the cerebral abscess was performed and the treatment of possible primary odontogenic site of infection and a long-term (21 months) antibiotic therapy with Biseptol (Trimethoprim – Sulfamethoxazole) were initiated, resulting in complete recovery and return to good quality of life.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vasiliauskienė, Evelina;

  Work was performed in farm X, in 2016 – 2017 year. The study concentrated at milk parameters. The changes in milk parameters before and after calving were investigated. The contamination of milk with mastitis causing pathogenic microorganisms was also investigated. The following parameters of milk were investigated: milk fat, milk protein content, lactose content in milk and somatic cell count in milk. The parameters of milk before and after calving in different groups were observed. The groups were made according to somatic cell count in milk. The experimental group consisted of 10 cows with SCC of more than 300,000 thousand/milliliter, and the control group consisted of 10 cows with SCC up to 300,000 thousand/milliliter. After examining the affected quarters of the test group, appropriate treatment was selected. After calving the milk was examined 10 days later, the milk parameters, microorganism contamination were studied. The study found that the choice of appropriate treatment in cows with subclinical mastitis increased fat content by 1, 56%, protein content increased by 1.1%, lactose increased by 0.53%, and SCC decreased by 445.4 thousand/milliliter. Meanwhile, the fat content of the control cows milk increased by 0.13%, the protein content increased by 0.11%, the lactose content increased by 0.01%, and the amount of SLS increased by 87.6 thousand/milliliter.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kunigonytė, Monika;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gedminaitė, Karolina;

  Tyrimo tikslas: Išanalizuoti moterų kasdienės dekoratyvinės kosmetikos rutinos patirtis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinius šaltinius apie makiažo paskirtį, naudojamas kosmetines priemones ir jų sudėtį, kasdienio makiažo poveikį odos sveikatai ir emocinei savijautai. 2. Atskleisti moterų pasirinkimo kriterijus renkantis dekoratyvinę kosmetiką. 3. Išsiaiškinti moterų įpročius, rutiną naudojant dekoratyvinę kosmetiką. 4. Įvertinti tiriamųjų moterų emocinę savijautą naudojant dekoratyvinę kosmetiką. Analizuojant mokslinę literatūrą nustatyta, kad dekoratyvinė kosmetika suteikia odai lygesnį paviršių ir spalvą, subalansuoja veido bruožus. Moterys naudoja blakstienų tušą, antakių paryškinimo priemones, pudrą ir pan. Kurių sudėtyje gali būti kvapiųjų medžiagų, mineralinių aliejų, metalų, parabenų, ftalatų, fenoksietanolio. Šios medžiagos gali sukelti odos ir akių gleivinės alergines reakcijas, sudirgimą, dermatitą. Dekoratyvinė kosmetika turi teigiamą poveikį moters emocinei savijautai, nes moteris tampa labiau pasitikinti savimi, fiziškai patrauklesnė, pozityvesnė išorinio pasaulio atžvilgiu. Aim of the study: To analyze the experience of women in the daily routine of decorative cosmetics. Research tasks: 1. To analyze scientific sources about the purpose of make-up, cosmetic products used and their composition, the effect of daily make-up on skin health and emotional well-being. 2. To reveal the selection criteria of women when choosing decorative cosmetics. 3. To find out the habits of women in the routine of using make-up. 4. To evaluate the emotional well-being of the researched women using decorative cosmetics. Analyzing the scientific literature, it has been found that decorative cosmetics give the skin a smoother surface and color, balance the facial features. Women use mascara, eyebrow enhancers, powder and more. May contain flavorings, mineral oils, metals, parabens, phthalates, phenoxyethanol. These substances can cause allergic reactions of the skin and mucous membranes of the eyes, irritation, dermatitis. Make-up has a positive effect on a woman’s emotional well-being as she becomes more selfconfident, more physically attractive, and more positive about the outside world.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Norkus, Gediminas;

  The aim of this work is to investigate the possibilities of application and functions of Kaldi and TensorFlow packages in automatic speech recognition systems. The collection of audio recordings of Lithuanian names VARDAI_18_3 was selected for the research - 21 voice recordings of the narrator with 22 Lithuanian names and 4 nouns, uttered by each narrator 20 times. The total number of audio recordings is 10920. The recordings of 18 narrators are used for training and the remaining 3 narrators for testing. This was followed by a cross-check of the sound with voice recordings, (signal / noise) level 5 dB. The final work compares the results of speech recognition of the same names obtained with the Kaldi and TensorFlow software packages. Kaldi package recognition methods are analyzed - monophone, triphonone, LDA + MLLT, SAT, SGMM2, TDNN-pnorm, TDNN-tanh and it is researched which method has the lowest word recognition error. Preparation for the research begins with describing Kaldi descriptive sound files: spk2gender.txt, utt2spk.txt, text.txt, wav.scp, corpus.txt, who describe the gender of the narrator, the interfaces of the recordings with the narrators, with textual transcription and real audio recording. The task files are also described: cmd.sh, path.sh, and run.sh, which is the main program startup file. 6 software files are prepared for the TensorFlow package: generate_test_vrd.py, generate_train_eval_new.py, deep_speech.py, deep_speech_model.py, decoder.py, get_predictions.py. These files are used for data preparation, language modeling, training, decoding, and getting recognition results. Studies with the name recordings and the Kaldi package have shown that the error of name recognition without any adittional noise is very similar given the different research methods. As a result, the sound recordings of the names were injected 5 dB of white noise. The best test result was obtained by TDNN-tanh method, the recognition accuracy is 98.53%. The studies with the Tensorflow package are based on the DeepSpeech2 model algorithm and the neural network recognition method. The best recognition accuracy is 87,24 %. At the end of the work, recognition results of Kaldi and TensorFlow are compared. Darbo tikslas - ištirti Kaldi ir TensorFlow paketų pritaikymo ir funkcijų galimybes automatinio kalbos atpažinimo sistemose. Tyrimams buvo pasirinktas lietuviškų vardų garso įrašų rinkinys VARDAI_18_3 – 21 diktoriaus balso įrašai su 22 lietuviškais vardais ir 4 daiktavardžiais, kiekvieno diktoriaus ištartais po 20 kartų. Bendras garso įrašų skaičius 10920. 18 diktorių įrašai naudojami apmokymui, o likusių 3 diktorių – testavimui. Vėliau atliktas kryžminis garsyno patikrinimas su užtriukšmintais balso įrašais, (signalo/triukšmo) lygis 5 dB. Baigiamąjame darbe palyginami to paties vardų garsyno rezultatai gauti su Kaldi ir TensorFlow programiniais paketais. Nagrinėjami Kaldi paketo atpažinimo metodai – monofoninis, trifoninis, LDA+MLLT, SAT, SGMM2, TDNN-pnorm, TDNN-tanh ir ieškoma, kuris metodas turi mažiausią žodžių atpažinimo paklaidą. Pasiruošimas tyrimams prasideda nuo aprašomųjų Kaldi garsyno failų: spk2gender.txt, utt2spk.txt, text.txt, wav.scp, corpus.txt, kurie aprašo diktoriaus lytį, įrašų sąsajas su diktoriais, su tekstine transkripcija, realiu garso įrašu. Taip pat aprašomi užduoties failai: cmd.sh, path.sh ir run.sh, kuris yra pagrindinis programos paleidimo failas. TensorFlow paketui paruošiami 6 programiniai failai: generate_test_vrd.py, generate_train_eval_new.py, deep_speech.py, deep_speech_model.py, decoder.py, get_predictions.py. Šie failai skirti duomenų paruošimui, kalbos modelio sudarymui, apmokymui, dekodavimui ir rezultatų gavimui. Atlikus tyrimus su vardų garsynu ir Kaldi paketu, pastebėta, kad vardų atpažinimo paklaida tiriant neužtriukšmintus balso įrašus yra labai panaši, atsižvelgiant į skirtingus tyrimo metodus. To pasekoje, vardų garsyno įrašai užtriukšminti 5 dB lygio baltu triukšmu. Geriausias tyrimų rezultatas pasiektas TDNN-tanh metodu, atpažinimo tikslumas siekia 98,53 %. Tyrimai su Tensorflow paketu remiasi DeepSpeech2 modelio algoritmu ir neuroninių tinklų atpažinimo metodu. Geriausias atpažinimo tikslumas - 87,24 %. Darbo pabaigoje palyginami Kaldi ir TensorFlow programinių paketų atpažinimo rezultatai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ KTUePubl (Repository...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ KTUePubl (Repository...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usonis, Benas;

  There is a variety of different bacteria in the prepuce of healthy dogs. Natural microflora can become pathogenic and cause local or systemic changes when the individual’s immunity is weakened. Natural microbiota of every healthy dog consists of the opportunistic microorganisms and can be resistant to many kinds of antimicrobial agents which are used irrationally in the veterinary medicine practice. The aim of this master’s thesis was to investigate the microflora of prepuce from healthy dogs that are kept in different conditions. Methods and material of the research. Master ‘s thesis is performed during the period of 2018 – 2019. Sixty (n=60) healthy dogs participated in the research. According to keeping conditions dogs were divided in three groups: dogs are kept in the “X” kennel (n=20); dogs are kept in the “Y” animal shelter (n=20); dogs are kept at home with their owners (n=20). The bacteriological examination was performed at Veterinary Academy Microbiology laboratory at the Department of Veterinary Pathobiology of Lithuanian University of Health Sciences. The bacteria antimicrobial resistant test was also practiced for the most common isolated bacteria. Results. The most identified bacteria from the prepuce of healthy dogs that are kept in the kennel, animal shelter and at home with their owners were Escherichia coli (30.4 %), Staphylococcus pseudintermedius (22.8 %). Comparing the isolated microflora of prepuce from healthy dogs Pseudomonas aeruginosa (9.4 %) was only identified in dogs that are kept in the animal shelter. The percent of Escherichia coli (40.6 %) was also significantly higher in dogs that are kept in the animal shelter. It was found that dog castration has no influence on the appearance of different kind of bacteria. According to different age groups older dogs have more diverse bacteria species than younger dogs. The most identified bacteria of prepuce from dogs up to one year old was Escherichia coli while Staphylococcus pseudintermedius was more common in older dogs. The antimicrobial susceptibility testing of the most commonly isolated bacteria revealed that the isolated bacteria were most resistant to penicillin, trimethoprim and oxacillin (p<0.05).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUHS eDoc Institutio...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jurgelevičius, Gintautas;

  This paper analyzes the translation of programming language with dependent types (Agda) to other programming languages and describes implemented improvements to the existing Agda to Go translator. The theoretical part of the work compares the main ideas and use cases of Go and Agda programming languages, describes the translators included in the latest version of Agda (2.6.2.2). The Agda compilation process is analyzed, and the structure of the main modules that make up the Agda compiler is described. The practical part includes the details of work done to simplify the existing compiler’s code and operation, steps for solving the problems of the existing compiler (debugging, compilation output directory). The paper describes implemented translator improvements – type inference, correction of specific Agda language constructs compilation and improvements for the logic of compiling modules. Also, details of the development environment setup for the continuation of Agda to Go compiler development are included. The obtained results show that the created translator is able to recognize primitive Agda types and generate valid and running Go functions from Agda code.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Balčiūnaitė, Giedrė;

  This doctoral thesis aims is to invasively and non-invasively examine left ventricular myocardial fibrosis in patients with severe aortic valve stenosis undergoing surgical aortic valve replacement. Novel cardiovascular magnetic resonance imaging technique, T1 mapping, have been applied in the current doctoral study. Associations between myocardial fibrosis and various clinical, cardiovascular imaging and serum biomarkers have been investigated. In addition, patient’s myocardial samples were screened for the presence of cardiac amyloidosis, aiming to detect Transthyretin cardiac amyloidosis. The results of a meta-analysis investigating the prevalence and prognostic value of myocardial fibrosis in patients with aortic valve stenosis are presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vilnius University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/