Filters (3)
Download Results
68 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  van Nieukerken, A.;
  Persistent Identifiers

  How is Modernism Manifested in Norwid’s Works?

  Add to ORCIDorcid
 • Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  van Nieukerken, A.; Ziołowicz, A; Dąbrowski, R;
  Publisher: Księgarnia Akademicka

  The category of national poetry according to Mickiewicz and the Russian Slavophiles. There exists a close relationship between Mickiewicz’s concept of national poetry and its Slavophile counterpart. In both cases their narratives serve the struggle for domination amongs...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Łakomy, J.; Mańko, R.;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Korwin-Piotrowska, Dorota;
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Mańko, Rafał;
  Publisher: Lodz University Press

  The aim of the present paper is to contribute to the on-going discussion, both in legal theory and in comparative law, concerning the status of Central Europe and its delimitation from other legal regions in Europe, notably Romano-Germanic Western Europe but also Easter...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Rafał Mańko;
  Publisher: Lodz University Press

  Contrary to traditional accounts, which treat adjudication as the application of legal norms to the facts of a case, without any creative activity, the present paper assumes, following crtitical legal theory, that adjudication as a social practice belongs to the sphere ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Arent van Nieukerken;
  Persistent Identifiers

  Związki Norwida z symbolizmem i modernizmem, które były oczywiste dla Juliusza Gomulickiego, zostały ostatnio zakwestionowane. Zwłaszcza polscy norwidolodzy odeszli od uwydatniania podobieństw między poezją i prozą autora Vade-mecum a innowacjami literackimi jego francu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Ewa Szczęsna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł wpisuje literackie formy cyfrowe oraz ich badanie w rozwój humanistyki. Ukazuje humanistykę cyfrową jako tę, która troszczy się o wypracowanie narzędzi badawczych adekwatnych do opisu zmieniającego się semiotycznie, dyskursywnie, komunikacyjnie tekstu artystyczn...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . Data Paper . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Nacher, Anna;
  Persistent Identifiers

  Kultura Współczesna 105, 2 (2019), pp. 37-46

  Add to ORCIDorcid
68 research outcomes, page 1 of 7