search
Include:
318 Research products, page 1 of 32

 • Publications
 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • Polish
 • “Lituanistika”, International Research Database

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Švedas, Aurimas;

  This article is devoted to the tradition of research using the method of oral history which has developed in the Lithuanian humanities since the country’s independence. It attempts to explain how Lithuanian scholars have employed the method and what challenges they face...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Lobačevska, Agnieszka; Światowska, Anna;

  Viena iš pilietiškumo apraiškų Lenkijoje ir Lietuvoje yra nevyriausybinių organizacijų veikla. Remiantis pokalbiais, atliktais su nevyriausybinių organizacijų Veiksmas mieste bei Vilniaus miesto valkatų klubu dalyviais, autorės bando išsiaiškinti, kokia yra jų dalyvių m...

 • Other research product . 2015
  Open Access Polish
  Authors: 
  Kalėda, Algis;

  In the article, the author investigates the issues related to traditions and the development of two-tier Polish-Lithuanian paradigm of patriotism. 'This model of identity had already been formed in the literature of the Great Lithuanian Kingdom, reached its peak in the ...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kowkiel, Lilia; Pacevičius, Arvydas;

  Straipsnyje aptariami Zavadskio spaustuvės Vilniuje atstovų ir katalikų kunigų, platinusių knygas lietuvių kalba XIX a. vid. Lietuvoje, bendradarbiavimo pavyzdžiai. Tyrimo šaltiniai – rankraštinė medžiaga, saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve Vilniuje. Pagrindin...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Krawcewicz, Aleksander;

  Straipsnyje trumpai aptariama bietninė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės genezės koncepcija, kurią autorius, baltarusis, plėtoja nuo praeito amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Pateikiami argumentai, kodėl LDK galėjo atsirasti kaip baltų ir slavų, o tiksliau sakant balt...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kolendo-Korczak, Katarzyna;

  The article presents a small town Połoneczka (presently, in Belarus Republic), its artistic heritage and historical monuments related to the Radziwiłł family – one of the most important families of The Grand Duchy of Lithuania. The local palace with an impressive librar...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dawlewicz, Mirosław;

  Šio straipsnio tikslas - pristatyti ir panagrinėti Vilniaus lenkų jaunimo sociolekto regionalizmus. Straipsnyje nagrinėjami lenkų kalbos šiaurinio paribio tarmei būdingi regionalizmai ir dialektizmai. Pateikiamuose pavyzdžiuose daugiausia pasitaikė leksikos regionalizmų...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ackermann, Ines;

  Straipsnyje analizuojamas tinklaraštis ir socialinio tinklo Facebook grupė Pulaki z Wilni. Šiai grupei priklauso jaunuoliai, gyvenantys Lietuvoje, Vilniaus krašte ir laikantys save lenkais. Pagrindinis grupės tikslas – vartoti regioninę lenkų kalbos tarmę sakytine ir ra...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kucharski, Adam;

  Recenzijoje aptariama 2013 m. išleista šaltinio publikacija "Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754" (Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionių dienoraštis). Šaltinis saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. Lietuvos Didžiosi...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Wróbel, Łukasz;

  Recenzuojama lenkų istorikės Monikos Jusupovič monografija „Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795. (Warszawa, 2014). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorijos XVIII a. tyrinėtojai pagrindinį dė...