search
3,957 Research products

 • Publications
 • Research data
 • 2018-2022
 • Master thesis
 • Latvian
 • FORTHEM Alliance

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sloģis, Arno;

  The research aims to measure digital marketing productivity on social media by using user engagement data. Two Latvian universities are selected - the University of Latvia represents state universities, Turība University is selected from the private sector. The analysis has been conducted from 1st of July 2020 to 31st of August 2020 on four social media platforms – Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. Throughtout the analysis it is appearant that both universities have different social media usage strategies. As a result of the research, the author concludes that the differences in university digital marketing productivity on social media are not a direct cause of the economic sector for either of universities, but rather a result of the individual strategic choices and the brand development vision. Pētījums fokusēts uz digitālā mārketinga produktivitātes mērīšanu caur sociālo tīklu lietotāju iesaisti. Pētījumam izraudzītas divas Latvijas augstskolas, no valsts augstskolām izvēlēta Latvijas Universitāte, kamēr privāto sekotu pārstāv Biznesa augstskola Turība. Darba izstrādē analizētas augstskolu veiktās kampaņas četrās sociālo mediju platformās – Facebook, Twitter, Instagram un Youtube. Analīze veikta periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Pētījuma ietvaros novērojamas atšķirības universitāšu sociālo mediju lietošanas stratēģijās. Pētījuma rezltātā autors secina, ka izraudzīto augstskolu sociālo tīklu mārketinga produktivitātes atšķirības neveidojas balstoties uz ekonomisko sekotu, bet gan atšķirībām iestāžu digitālā mārketinga stratēģijās un zīmola redzējumā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ķibilda-Kinna, Nora;

  First green public procurement legal regulation in Latvia came into force in 2014. Currently the requirements and criteria of the green public procurement are being revised. The aim of this study is to evaluate the legal framework and application practices of green public procurement for food and catering services in educational institutions and suggest recommendations for further development of public procurement system in Latvia. A quantitative analysis of green public procurement application was carried out for this study. Also semi-structured interviews with stakeholders were conducted as part of the qualitative analysis. It was concluded that green public procurement criteria for food and catering services in Latvia can be broadly interpreted and in most cases procurements aren’t compatible with legal requirements. Key words: green public procurement, food and catering services, educational institutions, practical application, criteria. Zaļais publiskais iepirkums kā vides pārvaldības instruments Latvijas tiesiskajā regulējumā noteikts kopš 2014. gada. Šobrīd noris tā prasību un kritēriju pārskatīšana. Šī maģistra darba mērķis ir veikt zaļā publiskā iepirkuma prasību un kritēriju, un to piemērošanas prakšu izvērtējumu Latvijas izglītības iestāžu pārtikas piegādes un ēdināšanas iepirkumiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus tā snieguma uzlabošanai un ietekmes uz vidi mazināšanai. Darba eksperimentālajā daļā veikta kvantitatīva un kvalitatīva zaļā publiskā iepirkuma kritēriju un to piemērošanas prakšu analīze un intervijas ar tajā iesaistīto pušu pārstāvjiem. Secināts, ka zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir plaši interpretējami un vairumā gadījumu iepirkumu nolikumi neatbilst prasībām. Atslēgas vārdi: zaļais publiskais iepirkums, pārtikas piegāde un ēdināšana, izglītības iestādes, piemērošanas prakse, vides kritēriji.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mikulāne, Sabīne;

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuļikovska, Solvita;

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas sakarības pastāv starp tēvu iesaisti pirmsskolas vecuma bērnu aprūpē un audzināšanā, vecāku depresijas simptomiem un bērnu uzvedības problēmām. Pētījuma respondenti bija bioloģiskie vecāki bērnam bez hroniskas saslimšanas un attīstības traucējumiem, vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kas dzīvo kopā, un pētījuma veikšanas brīdī bija sasnieguši vismaz 21 gada vecumu. Pētījumā piedalījās 110 vecāku pāri, kuros 110 bija mātes vecumā no 23 līdz 49 gadiem (M=34,94, SD=4,57) un 110 bija tēvi vecumā no 27 līdz 59 gadiem (M=36,89, SD=5,82). Pētījumā tika izmantota Depresijas, trauksmes, stresa aptauja (Lovibond & Lovibond, 1995), Pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības novērtējuma anketas (1,5-5 gadi) vecāku forma (Achenbach & Rescorla, 2000) un Tēvu iesaistes aptauja - īsā forma (Hawkins et al., 2002), kurai pētījuma ietvaros tika veikta sākotnējā adaptācija. Pētījuma mērķis tika sasniegts un galvenie secinājumi ir: pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības māšu un tēvu depresijas simptomu novērtējumos; augstākam tēvu novērtējumam par savu iesaistīšanos bērna aprūpē un audzināšanā, ir negatīva sakarība ar tēvu novērtējumu par bērnu uzvedības problēmām; tēvu depresijas simptomiem ir pozitīva saistība ar bērnu uzvedības problēmām (tēvu novērtējumā); pirmsskolas vecuma bērnu internalizētu uzvedību prognozē augstāki depresijas simptomi tēviem kopā ar zemāku tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā), savukārt bērnu eksternalizētu uzvedību prognozē depresijas simptomi tēviem; tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā) prognozē lielāka tēvu iesaiste (māšu novērtējumā) kopā ar zemiem tēvu novērtējumiem par bērnu eksternalizētās uzvedības problēmām. Pārējās konstatētās mainīgo saistības ir aprakstītas un analizētas pētījuma ietvaros. The aim of the present study was to examine associations between father involvement, parental depression symptoms and behavior problems in preschool children. Participants were biological parents of preschool children (ages 3-5) without chronic diseases or development disorders, Parents lived together and were at least 21 year old. There were 110 familys from which 110 were mothers ages 23-49 (M=34,94, SD=4,57) and 110 fathers ages 27-59 (M=36,89, SD=5,82). Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42, Lovibond & Lovibond, 1995) and Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1,5 to 5, Caregiver Report Form, (Achenbach & Rescorla, 2000) was used and Inventory of Father Involvement – short form (IFI-SF, Hawkins et al., 2002) which primary adaptation was made during the study. The aim of present study was reached and the main conclusions are: there are statistical significant differences between ratings of parental depression sypmtoms; self-assessed father involvement has a negative association with children behavior problems; father’s depression symptoms have positive association with children behavior problems; father’s depression symptoms together with lower ratings of self assessment of father’s involvement predicts internalized bahavior problems in children; father’s depressive symptoms predicts externalized behavior problems in children; mother’s ratings of father involvement together with lower father’s ratings of externalized behavior problems in children predicts self-assessed father involvement. These and the rest of findings are discussed in the present study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mandrika, Laima;

  Double-stranded RNA (dsRNA) is a structure associated with viral infections and it is involved in the modification of immune response. Larifan is a bacteriophage derived heterogenous dsRNA that is produced in Latvia, however poly(I:C) is a synthetic dsRNA. The aim of the master thesis was to compare the effect of poly(I:C), Larifan and dsRNA of different lenght effect on lymphocyte subpopulations, dendritic cell maturation and the produced cytokines and chemokines. Using flow cytometry, dsRNA effect on lymphocyte subpopulation markers were described and with Luminex xMAP analysis biologically active molecule prodoction were analyzed. An increase of CD38, IFN-γ, CD95 and CD25 marker expression, as well as CD28 marker deficiency, a strong TNF-α, MIP-1α and MIP-1β production and dendritic cell maturation was observed. Dubultspiralizētas RNS (dsRNS) ir struktūras, kas saistītas ar vīrusu infekcijām un kalpo kā imūnās atbildes modificētājas. Latvijā ražotais Larifāns ir bakteriofāga izcelsmes heterogēna dsRNS, savukārt poly(I:C) ir sintētiska dsRNS. Maģistra darba mērķis bija salīdzināt poly(I:C), Larifāna un Larifāna dažāda garumu frakciju ietekmi uz limfocītu subpopulācijām, dendrītisko šūnu nobriešanu un to izdalītajiem citokīniem un hemokīniem. Ar plūsmas citometru raksturoja dsRNS ietekmi uz limfocītiem un ar Luminex xMAP analīzi bioloģiski aktīvo molekulu produkciju. Tika novērota palielināta CD38, IFN-γ, CD95, CD25 ekspresija un CD28 ekspresijas trūkums, kā arī spēcīga TNF-α, MIP-1α un MIP-1β produkcija un dendrītisko šūnu nobriešana.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kondrotaite, Kristīna;

  Theme of this paper is “School government body and support staff activities to promote positive behaviour in X cities educational institutions”, in order to emphasize student inadequate behaviour in educational institutions. Teachers often complain about emotional violence and student aggressive behaviour towards other students and lesson disruptions. Object of this paper is -actions needed from school government body and support staff to enforce positive behaviour in educational institutions. To analyse this object author conducted questionnaire which proposed a solution. To promote positive behaviour support staff need to implement different activities to help school government body and teachers to successfully enforce positive behaviour in educational institution: by collaborating with school government body communicate with students and their parents about inappropriate behaviour to promote effective school parent collaboration. During research 3 interviews with school headmasters were conducted and 166 teachers took part in questionnaire. Paper consists of 4 chapters with 3 sub-chapters. It has nine imageries. Keywords: school government body, support staff, positive behaviour. Maģistra darba tēma: “Skolas vadības un atbalsta personāla darbība skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanā x pilsētas izglītības iestādēs”, jo šobrīd aktuāla problēma, skolēnu nepiemērota rīcība mācību iestādēs. Pedagogi bieži sūdzās par emocionālo vardarbību no skolēnu puses un skolēnu savstarpējo agresīvo uzvedību, mācību stundu traucēšanu. Maģistra darba pētījuma jautājums: ar kādām darbībām skolas vadība un atbalsta personāls veicina skolēnu pozitīvo uzvedību izglītības iestādēs. Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, tika veikta anketēšana, pēc kuras analīzes tika rasta atbilde. Lai veicinātu pozitīvo uzvedību, lielas pūles jāpieliek atbalsta personālam, kurš ar dažādu uzdevumu veikšanu palīdz skolas vadībai un skolotājiem realizēt pozitīvās uzvedības ieviešanu mācību iestādē: sadarbojoties ar skolas vadību veic pārrunas ar skolēniem, kuriem nepieņemama uzvedība; aicina uz pārrunām vecākus, veicinot savstarpējo sadarbību. Tika intervētas trīs skolu vadības, anketēti 166 skolas pedagogi un atbalsta personāls. Darbs sastāv no četrām nodaļām, trim apakšnodaļām. Darbā ir deviņi attēli. Atslēgas vārdi: skolas vadība, atbalsta komanda, atbalsta personāls, pozitīvā uzvedība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepiņa, Kristīne;

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot Latvijas drukāto un interneta mediju un latviski rakstošo mikroblogošanas vietnes “Twitter” lietotāju veidoto izslēgšanas kultūras diskursu 2021. gadā un atšķirības starp diskursu drukātajos un interneta medijos un “Twitter”. Darba teorētiskajā daļā aplūkotas teorētiskās pieejas sociālajiem medijiem, to ietekmei uz tradicionālajiem medijiem, kā arī ietvertas pieejas aktīvismam sociālajos medijos un skaidrots izslēgšanas kultūras jēdziens un izslēgšanas kultūras iezīmes. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi un kritisko diskursa analīzi. Izslēgšanas kultūras diskurss drukātajos un interneta medijos Latvijā un mikroblogošanas vietnē “Twitter” ir daudzšķautņains, tam raksturīga sadrumstalotība atkarībā no diskursa veidotāju institucionālajām piederībām un diskursīvajām praksēm, kas raksturīgas komunikatīvajai vidē, kurā diskursa veidotājs darbojas. The aim of this master’s thesis is to find out the discourse of cancel culture that appears in print and internet media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian and the differences between these discourses in year 2021. The theoretical part of the thesis includes theoretical approaches to social media, their influence on traditional media, as well as theoretical approaches to activism on social media and theoretical approaches to cancel culture and its characteristics. Research is done using quantitative content analysis and critical discourse analysis. The discourse of cancel culture in print and online media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian is multifaceted, characterized by fragmentation depending on institutional relations of discourse creators and discursive practices of the communication environment that these creators operate in.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brila, Elīna;

  Maģistra darba mērķis bija pētīt vecāku kompetences izjūtu un bērnībā piedzīvotu vardarbību notiesātām sievietēm-mātēm ieslodzījumā, noskaidrojot, kāda ir šo mainīgo saistība un atšķirības ar sievietēm brīvībā kā salīdzināmo grupu. Pētījumā piedalījās 324 respondenti (54 sievietes ieslodzījumā, 270 sievietes brīvībā) ar vismaz vienu bērnu līdz 3 gadu vecumam. Pētījumā tika izmantotas divas aptaujas: Bērnības traumas aptauja (Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Bernstein&Fink, 1995); Vecāku kompetences izjūtas skala (Parenting Sense of Competence Scale, (PSOC), Johnston & Mash, 1989). Pētījuma rezultāti atklāja statistiski nozīmīgas atšķirības starp respondentu pašnovērtēto vecāku kompetences izjūtu un nelabvēlīgo bērnības pieredzi abās sieviešu izlasēs. Tika atklāta arī negatīva saistība starp vecāku kompetences izjūtu un nelabvēlīgo bērnības pieredzi ieslodzījumā esošo sieviešu izlasē un negatīva saistība starp vecāku kompetences izjūtu un fizisko, emocionālo un seksuālo vardarbību brīvībā dzīvojošo sieviešu izlasē. Atslēgas vārdi: sievietes ieslodzījumā, notiesātas sievietes-mātes ieslodzījumā, vecāku kompetences izjūta, bērnībā piedzīvota vardarbība. The aim of the master's thesis was to study the sense of parental competence and childhood violence of convicted female mothers in prison, finding out the relationship between these variables and the differences with women in freedom as a comparable group. The study involved 324 respondents (54 women in prison, 270 women at large) with at least one child under 3 years of age. Two surveys were used in the study: the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Bernstein & Fink, 1995; Parenting Sense of Competence Scale (PSOC), Johnston & Mash, 1989). The results of the study revealed statistically significant differences between the respondents 'self-assessed parents' sense of competence and the unfavorable childhood experience in both female samples. A negative association between parental competence and adverse childhood experiences in the sample of women prisoners was also found, and a negative association between parental competence and physical, emotional and sexual abuse in the sample of women living in freedom. Keywords: women in prison, convicted women-mothers in prison, sense of parental competence, childhood violence.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Esīte, Evita;

  “Improvement of labor protection system in service company X.” Author of the research paper: Evita Esīte. Supervisor Dr. med. associate prof. Roja Ž. The research paper is written on 93 pages, which include 25 images, 11 tables, 27 attachments and 47 names of the information sources. The master thesis consists of four parts. The first part summarizes and analyzes the literature on the history of the labor protection system and its model in Latvia, on the internal monitoring of the work environment and the assessment of work environment risks. The literature on the most common work environment risk factors in Latvian service organizations has been analyzed. The second part lists and describes the methods used in the study, the third part is the collection of data, analysis and presentation of results. In the fourth part, guidelines for the improvement of the labor protection system in the service provision company X are developed. The obtained results of the research allow to conclude that full-fledged and regular assessment of work environment risks in the company, involvement of employees in labor protection processes, education on labor protection issues is the basis for improving the labor protection system in service organizations. “Darba aizsardzības sistēmas pinveidošana pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X.” Darba autore: Esīte E. Darba vadītāja: Dr. med., asociētā prof. Roja Ž. Darbs izklāstīts uz 93 lpp., ietver 25 attēlus, 11 tabulas, 27 pielikumus, 47 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par darba aizsardzības sistēmas vēsturi un tās modeli Latvijā, par darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Analizēta literatūra par biežākiem darba vides riska faktoriem Latvijas pakalpojumu sniegšanas organizācijās. Otrajā daļā ir uzskaitītas un aprakstītas pētījumā lietotās metodes, trešajā daļā ir iegūto datu apkopošana, rezultātu analīze un izklāsts. Ceturtajā daļā ir izstrādātas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas vadlīnijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X. Iegūtie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pilnvērtīga un regulāra darba vides risku novērtēšana uzņēmumā, nodarbināto iesaistīšana darba aizsardzības procesos, izglītošana par darba aizsardzības jautājumiem ir pamats darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai pakalpojumu sniegšanas organizācijās.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Apetri, Simona;

  The study curriculum „Sciences of law” Master paper has been written on the theme „The special knowledge and its problematic application at investigating crimes”. The master paper consists of the introduction and three chapters, the second of which has four subdevisions and the third one has three subdevisions. The special knowledge is separately existing from the knowledge of law, it is professionally attained, the knowledge of a certain science, art, technics or craft consolidated at practice. The knowledge of this kind is owned by the individuals mentioned in the law of Criminal procedure. Developing modern investigating technologies and methods, criminals’ skills to commit several types of crimes grow, so that during the pre – trial criminal process the person directing the proceedings cannot have only legal knowledge. There are cases when within the criminal process individuals having special knowledge should be envolved. Carrying out the goal, the author got acquainted with the historic and at present being valid regulations of criminal process, made analysis of the essence and role of the special knowledge institution in the criminal process as well as investigated the role of individuals being able to apply special knowledge. Within the Master piece the author suggests to change Article 114 of the Criminal procedure law, excluding interpreter who is characterized as the assistant of the person directing the proceedings and attaching them the status of the individual having special knowledge. The author also proposes to change Article 169 of the Criminal procedure law, to replace the words „the medical specialist” to „the medical expert”- specialist does not perform investigative actions. The key words: the special knowledge, an expert, a specialist, a pedagogue or a psychologist, an inspector, an interpreter Maģistra darbs studiju programmā „Tiesību zinātnes” izstrādāts par tēmu „Speciālās zināšanas un to izmantošanas problemātika noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā”. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, no kurām otrajai nodaļai ir četras apakšnodaļas un trešajai nodaļai ir trīs apakšnodaļas. Speciālās zināšanas ir no juridiskām zināšanām atsevišķi pastāvošas, profesionāli iegūtas, praksē nostiprinātas zināšanas kādā zinātnē, mākslā, tehnikā vai amatniecībā. Šādas zināšanas piemīt atsevišķiem, Kriminālprocesa likumā minētiem kriminālprocesa dalībniekiem. Attīstoties mūsdienīgām tehnoloģijām un metodēm izmeklēšanā, palielinās arī noziedznieku prasmes izdarīt dažāda veida noziegumus, līdz ar to pirmstiesas kriminālprocesā nepietiek ar procesa virzītāja juridiskajām zināšanām. Ir gadījumi, kad kriminālprocesa ietvaros ir jāpieaicina speciālo zināšanu izmantošanas subjekti. Īstenojot mērķi, autore iepazinās ar vēsturisko un šobrīd spēkā esošo kriminālprocesuālo regulējumu, izanalizēja speciālo zināšanu institūta būtību un lomu kriminālprocesā, kā arī pētīja speciālo zināšanu izmantošanas subjektu lomu. Maģistra darba ietvaros autore ierosina grozīt Kriminālprocesa 114.pantu, izslēdzot no tā tulku, kurš apzīmēts, kā procesa virzītāja palīgs, un piešķirot tam speciālo zināšanu subjekta statusu. Tāpat autore ierosina grozīt Kriminālprocesa likuma 169. pantu, mainīt vārdus „medicīnas speciālists” uz „medicīnas eksperts”, jo saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, speciālists neveic izmeklēšanas darbības. Atslēgvārdi: speciālās zināšanas, eksperts, speciālists, pedagogs un psihologs, revidents, tulks

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
3,957 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sloģis, Arno;

  The research aims to measure digital marketing productivity on social media by using user engagement data. Two Latvian universities are selected - the University of Latvia represents state universities, Turība University is selected from the private sector. The analysis has been conducted from 1st of July 2020 to 31st of August 2020 on four social media platforms – Facebook, Twitter, Instagram and Youtube. Throughtout the analysis it is appearant that both universities have different social media usage strategies. As a result of the research, the author concludes that the differences in university digital marketing productivity on social media are not a direct cause of the economic sector for either of universities, but rather a result of the individual strategic choices and the brand development vision. Pētījums fokusēts uz digitālā mārketinga produktivitātes mērīšanu caur sociālo tīklu lietotāju iesaisti. Pētījumam izraudzītas divas Latvijas augstskolas, no valsts augstskolām izvēlēta Latvijas Universitāte, kamēr privāto sekotu pārstāv Biznesa augstskola Turība. Darba izstrādē analizētas augstskolu veiktās kampaņas četrās sociālo mediju platformās – Facebook, Twitter, Instagram un Youtube. Analīze veikta periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Pētījuma ietvaros novērojamas atšķirības universitāšu sociālo mediju lietošanas stratēģijās. Pētījuma rezltātā autors secina, ka izraudzīto augstskolu sociālo tīklu mārketinga produktivitātes atšķirības neveidojas balstoties uz ekonomisko sekotu, bet gan atšķirībām iestāžu digitālā mārketinga stratēģijās un zīmola redzējumā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ķibilda-Kinna, Nora;

  First green public procurement legal regulation in Latvia came into force in 2014. Currently the requirements and criteria of the green public procurement are being revised. The aim of this study is to evaluate the legal framework and application practices of green public procurement for food and catering services in educational institutions and suggest recommendations for further development of public procurement system in Latvia. A quantitative analysis of green public procurement application was carried out for this study. Also semi-structured interviews with stakeholders were conducted as part of the qualitative analysis. It was concluded that green public procurement criteria for food and catering services in Latvia can be broadly interpreted and in most cases procurements aren’t compatible with legal requirements. Key words: green public procurement, food and catering services, educational institutions, practical application, criteria. Zaļais publiskais iepirkums kā vides pārvaldības instruments Latvijas tiesiskajā regulējumā noteikts kopš 2014. gada. Šobrīd noris tā prasību un kritēriju pārskatīšana. Šī maģistra darba mērķis ir veikt zaļā publiskā iepirkuma prasību un kritēriju, un to piemērošanas prakšu izvērtējumu Latvijas izglītības iestāžu pārtikas piegādes un ēdināšanas iepirkumiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus tā snieguma uzlabošanai un ietekmes uz vidi mazināšanai. Darba eksperimentālajā daļā veikta kvantitatīva un kvalitatīva zaļā publiskā iepirkuma kritēriju un to piemērošanas prakšu analīze un intervijas ar tajā iesaistīto pušu pārstāvjiem. Secināts, ka zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir plaši interpretējami un vairumā gadījumu iepirkumu nolikumi neatbilst prasībām. Atslēgas vārdi: zaļais publiskais iepirkums, pārtikas piegāde un ēdināšana, izglītības iestādes, piemērošanas prakse, vides kritēriji.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mikulāne, Sabīne;

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuļikovska, Solvita;

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas sakarības pastāv starp tēvu iesaisti pirmsskolas vecuma bērnu aprūpē un audzināšanā, vecāku depresijas simptomiem un bērnu uzvedības problēmām. Pētījuma respondenti bija bioloģiskie vecāki bērnam bez hroniskas saslimšanas un attīstības traucējumiem, vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kas dzīvo kopā, un pētījuma veikšanas brīdī bija sasnieguši vismaz 21 gada vecumu. Pētījumā piedalījās 110 vecāku pāri, kuros 110 bija mātes vecumā no 23 līdz 49 gadiem (M=34,94, SD=4,57) un 110 bija tēvi vecumā no 27 līdz 59 gadiem (M=36,89, SD=5,82). Pētījumā tika izmantota Depresijas, trauksmes, stresa aptauja (Lovibond & Lovibond, 1995), Pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības novērtējuma anketas (1,5-5 gadi) vecāku forma (Achenbach & Rescorla, 2000) un Tēvu iesaistes aptauja - īsā forma (Hawkins et al., 2002), kurai pētījuma ietvaros tika veikta sākotnējā adaptācija. Pētījuma mērķis tika sasniegts un galvenie secinājumi ir: pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības māšu un tēvu depresijas simptomu novērtējumos; augstākam tēvu novērtējumam par savu iesaistīšanos bērna aprūpē un audzināšanā, ir negatīva sakarība ar tēvu novērtējumu par bērnu uzvedības problēmām; tēvu depresijas simptomiem ir pozitīva saistība ar bērnu uzvedības problēmām (tēvu novērtējumā); pirmsskolas vecuma bērnu internalizētu uzvedību prognozē augstāki depresijas simptomi tēviem kopā ar zemāku tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā), savukārt bērnu eksternalizētu uzvedību prognozē depresijas simptomi tēviem; tēvu iesaisti (tēvu novērtējumā) prognozē lielāka tēvu iesaiste (māšu novērtējumā) kopā ar zemiem tēvu novērtējumiem par bērnu eksternalizētās uzvedības problēmām. Pārējās konstatētās mainīgo saistības ir aprakstītas un analizētas pētījuma ietvaros. The aim of the present study was to examine associations between father involvement, parental depression symptoms and behavior problems in preschool children. Participants were biological parents of preschool children (ages 3-5) without chronic diseases or development disorders, Parents lived together and were at least 21 year old. There were 110 familys from which 110 were mothers ages 23-49 (M=34,94, SD=4,57) and 110 fathers ages 27-59 (M=36,89, SD=5,82). Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42, Lovibond & Lovibond, 1995) and Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1,5 to 5, Caregiver Report Form, (Achenbach & Rescorla, 2000) was used and Inventory of Father Involvement – short form (IFI-SF, Hawkins et al., 2002) which primary adaptation was made during the study. The aim of present study was reached and the main conclusions are: there are statistical significant differences between ratings of parental depression sypmtoms; self-assessed father involvement has a negative association with children behavior problems; father’s depression symptoms have positive association with children behavior problems; father’s depression symptoms together with lower ratings of self assessment of father’s involvement predicts internalized bahavior problems in children; father’s depressive symptoms predicts externalized behavior problems in children; mother’s ratings of father involvement together with lower father’s ratings of externalized behavior problems in children predicts self-assessed father involvement. These and the rest of findings are discussed in the present study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mandrika, Laima;

  Double-stranded RNA (dsRNA) is a structure associated with viral infections and it is involved in the modification of immune response. Larifan is a bacteriophage derived heterogenous dsRNA that is produced in Latvia, however poly(I:C) is a synthetic dsRNA. The aim of the master thesis was to compare the effect of poly(I:C), Larifan and dsRNA of different lenght effect on lymphocyte subpopulations, dendritic cell maturation and the produced cytokines and chemokines. Using flow cytometry, dsRNA effect on lymphocyte subpopulation markers were described and with Luminex xMAP analysis biologically active molecule prodoction were analyzed. An increase of CD38, IFN-γ, CD95 and CD25 marker expression, as well as CD28 marker deficiency, a strong TNF-α, MIP-1α and MIP-1β production and dendritic cell maturation was observed. Dubultspiralizētas RNS (dsRNS) ir struktūras, kas saistītas ar vīrusu infekcijām un kalpo kā imūnās atbildes modificētājas. Latvijā ražotais Larifāns ir bakteriofāga izcelsmes heterogēna dsRNS, savukārt poly(I:C) ir sintētiska dsRNS. Maģistra darba mērķis bija salīdzināt poly(I:C), Larifāna un Larifāna dažāda garumu frakciju ietekmi uz limfocītu subpopulācijām, dendrītisko šūnu nobriešanu un to izdalītajiem citokīniem un hemokīniem. Ar plūsmas citometru raksturoja dsRNS ietekmi uz limfocītiem un ar Luminex xMAP analīzi bioloģiski aktīvo molekulu produkciju. Tika novērota palielināta CD38, IFN-γ, CD95, CD25 ekspresija un CD28 ekspresijas trūkums, kā arī spēcīga TNF-α, MIP-1α un MIP-1β produkcija un dendrītisko šūnu nobriešana.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kondrotaite, Kristīna;

  Theme of this paper is “School government body and support staff activities to promote positive behaviour in X cities educational institutions”, in order to emphasize student inadequate behaviour in educational institutions. Teachers often complain about emotional violence and student aggressive behaviour towards other students and lesson disruptions. Object of this paper is -actions needed from school government body and support staff to enforce positive behaviour in educational institutions. To analyse this object author conducted questionnaire which proposed a solution. To promote positive behaviour support staff need to implement different activities to help school government body and teachers to successfully enforce positive behaviour in educational institution: by collaborating with school government body communicate with students and their parents about inappropriate behaviour to promote effective school parent collaboration. During research 3 interviews with school headmasters were conducted and 166 teachers took part in questionnaire. Paper consists of 4 chapters with 3 sub-chapters. It has nine imageries. Keywords: school government body, support staff, positive behaviour. Maģistra darba tēma: “Skolas vadības un atbalsta personāla darbība skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanā x pilsētas izglītības iestādēs”, jo šobrīd aktuāla problēma, skolēnu nepiemērota rīcība mācību iestādēs. Pedagogi bieži sūdzās par emocionālo vardarbību no skolēnu puses un skolēnu savstarpējo agresīvo uzvedību, mācību stundu traucēšanu. Maģistra darba pētījuma jautājums: ar kādām darbībām skolas vadība un atbalsta personāls veicina skolēnu pozitīvo uzvedību izglītības iestādēs. Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, tika veikta anketēšana, pēc kuras analīzes tika rasta atbilde. Lai veicinātu pozitīvo uzvedību, lielas pūles jāpieliek atbalsta personālam, kurš ar dažādu uzdevumu veikšanu palīdz skolas vadībai un skolotājiem realizēt pozitīvās uzvedības ieviešanu mācību iestādē: sadarbojoties ar skolas vadību veic pārrunas ar skolēniem, kuriem nepieņemama uzvedība; aicina uz pārrunām vecākus, veicinot savstarpējo sadarbību. Tika intervētas trīs skolu vadības, anketēti 166 skolas pedagogi un atbalsta personāls. Darbs sastāv no četrām nodaļām, trim apakšnodaļām. Darbā ir deviņi attēli. Atslēgas vārdi: skolas vadība, atbalsta komanda, atbalsta personāls, pozitīvā uzvedība.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepiņa, Kristīne;

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot Latvijas drukāto un interneta mediju un latviski rakstošo mikroblogošanas vietnes “Twitter” lietotāju veidoto izslēgšanas kultūras diskursu 2021. gadā un atšķirības starp diskursu drukātajos un interneta medijos un “Twitter”. Darba teorētiskajā daļā aplūkotas teorētiskās pieejas sociālajiem medijiem, to ietekmei uz tradicionālajiem medijiem, kā arī ietvertas pieejas aktīvismam sociālajos medijos un skaidrots izslēgšanas kultūras jēdziens un izslēgšanas kultūras iezīmes. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi un kritisko diskursa analīzi. Izslēgšanas kultūras diskurss drukātajos un interneta medijos Latvijā un mikroblogošanas vietnē “Twitter” ir daudzšķautņains, tam raksturīga sadrumstalotība atkarībā no diskursa veidotāju institucionālajām piederībām un diskursīvajām praksēm, kas raksturīgas komunikatīvajai vidē, kurā diskursa veidotājs darbojas. The aim of this master’s thesis is to find out the discourse of cancel culture that appears in print and internet media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian and the differences between these discourses in year 2021. The theoretical part of the thesis includes theoretical approaches to social media, their influence on traditional media, as well as theoretical approaches to activism on social media and theoretical approaches to cancel culture and its characteristics. Research is done using quantitative content analysis and critical discourse analysis. The discourse of cancel culture in print and online media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian is multifaceted, characterized by fragmentation depending on institutional relations of discourse creators and discursive practices of the communication environment that these creators operate in.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brila, Elīna;

  Maģistra darba mērķis bija pētīt vecāku kompetences izjūtu un bērnībā piedzīvotu vardarbību notiesātām sievietēm-mātēm ieslodzījumā, noskaidrojot, kāda ir šo mainīgo saistība un atšķirības ar sievietēm brīvībā kā salīdzināmo grupu. Pētījumā piedalījās 324 respondenti (54 sievietes ieslodzījumā, 270 sievietes brīvībā) ar vismaz vienu bērnu līdz 3 gadu vecumam. Pētījumā tika izmantotas divas aptaujas: Bērnības traumas aptauja (Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Bernstein&Fink, 1995); Vecāku kompetences izjūtas skala (Parenting Sense of Competence Scale, (PSOC), Johnston & Mash, 1989). Pētījuma rezultāti atklāja statistiski nozīmīgas atšķirības starp respondentu pašnovērtēto vecāku kompetences izjūtu un nelabvēlīgo bērnības pieredzi abās sieviešu izlasēs. Tika atklāta arī negatīva saistība starp vecāku kompetences izjūtu un nelabvēlīgo bērnības pieredzi ieslodzījumā esošo sieviešu izlasē un negatīva saistība starp vecāku kompetences izjūtu un fizisko, emocionālo un seksuālo vardarbību brīvībā dzīvojošo sieviešu izlasē. Atslēgas vārdi: sievietes ieslodzījumā, notiesātas sievietes-mātes ieslodzījumā, vecāku kompetences izjūta, bērnībā piedzīvota vardarbība. The aim of the master's thesis was to study the sense of parental competence and childhood violence of convicted female mothers in prison, finding out the relationship between these variables and the differences with women in freedom as a comparable group. The study involved 324 respondents (54 women in prison, 270 women at large) with at least one child under 3 years of age. Two surveys were used in the study: the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Bernstein & Fink, 1995; Parenting Sense of Competence Scale (PSOC), Johnston & Mash, 1989). The results of the study revealed statistically significant differences between the respondents 'self-assessed parents' sense of competence and the unfavorable childhood experience in both female samples. A negative association between parental competence and adverse childhood experiences in the sample of women prisoners was also found, and a negative association between parental competence and physical, emotional and sexual abuse in the sample of women living in freedom. Keywords: women in prison, convicted women-mothers in prison, sense of parental competence, childhood violence.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Esīte, Evita;

  “Improvement of labor protection system in service company X.” Author of the research paper: Evita Esīte. Supervisor Dr. med. associate prof. Roja Ž. The research paper is written on 93 pages, which include 25 images, 11 tables, 27 attachments and 47 names of the information sources. The master thesis consists of four parts. The first part summarizes and analyzes the literature on the history of the labor protection system and its model in Latvia, on the internal monitoring of the work environment and the assessment of work environment risks. The literature on the most common work environment risk factors in Latvian service organizations has been analyzed. The second part lists and describes the methods used in the study, the third part is the collection of data, analysis and presentation of results. In the fourth part, guidelines for the improvement of the labor protection system in the service provision company X are developed. The obtained results of the research allow to conclude that full-fledged and regular assessment of work environment risks in the company, involvement of employees in labor protection processes, education on labor protection issues is the basis for improving the labor protection system in service organizations. “Darba aizsardzības sistēmas pinveidošana pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X.” Darba autore: Esīte E. Darba vadītāja: Dr. med., asociētā prof. Roja Ž. Darbs izklāstīts uz 93 lpp., ietver 25 attēlus, 11 tabulas, 27 pielikumus, 47 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par darba aizsardzības sistēmas vēsturi un tās modeli Latvijā, par darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Analizēta literatūra par biežākiem darba vides riska faktoriem Latvijas pakalpojumu sniegšanas organizācijās. Otrajā daļā ir uzskaitītas un aprakstītas pētījumā lietotās metodes, trešajā daļā ir iegūto datu apkopošana, rezultātu analīze un izklāsts. Ceturtajā daļā ir izstrādātas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas vadlīnijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X. Iegūtie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pilnvērtīga un regulāra darba vides risku novērtēšana uzņēmumā, nodarbināto iesaistīšana darba aizsardzības procesos, izglītošana par darba aizsardzības jautājumiem ir pamats darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai pakalpojumu sniegšanas organizācijās.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Apetri, Simona;

  The study curriculum „Sciences of law” Master paper has been written on the theme „The special knowledge and its problematic application at investigating crimes”. The master paper consists of the introduction and three chapters, the second of which has four subdevisions and the third one has three subdevisions. The special knowledge is separately existing from the knowledge of law, it is professionally attained, the knowledge of a certain science, art, technics or craft consolidated at practice. The knowledge of this kind is owned by the individuals mentioned in the law of Criminal procedure. Developing modern investigating technologies and methods, criminals’ skills to commit several types of crimes grow, so that during the pre – trial criminal process the person directing the proceedings cannot have only legal knowledge. There are cases when within the criminal process individuals having special knowledge should be envolved. Carrying out the goal, the author got acquainted with the historic and at present being valid regulations of criminal process, made analysis of the essence and role of the special knowledge institution in the criminal process as well as investigated the role of individuals being able to apply special knowledge. Within the Master piece the author suggests to change Article 114 of the Criminal procedure law, excluding interpreter who is characterized as the assistant of the person directing the proceedings and attaching them the status of the individual having special knowledge. The author also proposes to change Article 169 of the Criminal procedure law, to replace the words „the medical specialist” to „the medical expert”- specialist does not perform investigative actions. The key words: the special knowledge, an expert, a specialist, a pedagogue or a psychologist, an inspector, an interpreter Maģistra darbs studiju programmā „Tiesību zinātnes” izstrādāts par tēmu „Speciālās zināšanas un to izmantošanas problemātika noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā”. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, no kurām otrajai nodaļai ir četras apakšnodaļas un trešajai nodaļai ir trīs apakšnodaļas. Speciālās zināšanas ir no juridiskām zināšanām atsevišķi pastāvošas, profesionāli iegūtas, praksē nostiprinātas zināšanas kādā zinātnē, mākslā, tehnikā vai amatniecībā. Šādas zināšanas piemīt atsevišķiem, Kriminālprocesa likumā minētiem kriminālprocesa dalībniekiem. Attīstoties mūsdienīgām tehnoloģijām un metodēm izmeklēšanā, palielinās arī noziedznieku prasmes izdarīt dažāda veida noziegumus, līdz ar to pirmstiesas kriminālprocesā nepietiek ar procesa virzītāja juridiskajām zināšanām. Ir gadījumi, kad kriminālprocesa ietvaros ir jāpieaicina speciālo zināšanu izmantošanas subjekti. Īstenojot mērķi, autore iepazinās ar vēsturisko un šobrīd spēkā esošo kriminālprocesuālo regulējumu, izanalizēja speciālo zināšanu institūta būtību un lomu kriminālprocesā, kā arī pētīja speciālo zināšanu izmantošanas subjektu lomu. Maģistra darba ietvaros autore ierosina grozīt Kriminālprocesa 114.pantu, izslēdzot no tā tulku, kurš apzīmēts, kā procesa virzītāja palīgs, un piešķirot tam speciālo zināšanu subjekta statusu. Tāpat autore ierosina grozīt Kriminālprocesa likuma 169. pantu, mainīt vārdus „medicīnas speciālists” uz „medicīnas eksperts”, jo saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, speciālists neveic izmeklēšanas darbības. Atslēgvārdi: speciālās zināšanas, eksperts, speciālists, pedagogs un psihologs, revidents, tulks

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/