search
Include:
56,804 Research products, page 1 of 5,681

 • Other research products
 • CZ
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kováčová, Tamara;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Honka, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zaměřuje na hledání stereotypů Čechů a Němců v díle Karla Klostermanna. V práci je zmíněn život Karla Klostermanna a jeho vztah k Šumavě. Dále je zde vymezena Šumava samotná. Je zde v různých pojetích vysvětlen termín stereotyp. Hlavní část práce tvo...

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Beránková, Anežka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ztvárnit právě autorské video pro bakalařskou práci, mi bylo nejbližší volbou pro jakou jsem se mohla rozhonout. Už před vysokou školou, i za celé mé studium na této škole se právě natáčení krátkých videí, stalo mou nejoblíbenější formou, kterou lidem přostřednictvím mý...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Svoboda, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rostoucí nároky na hospodárnost provozu elektrizačních soustav nutí provozovatele elektrických strojů a zařízení efektivně investovat prostředky do údržby a obnovy. Provozovatelé potřebují pro správná a ekonomicky efektivní rozhodnutí detailní technické podklady, aby by...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vincenc, Jakub;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti nejpoužívanějších systémů odpružení a tlumení u osobních automobilů. Jsou zde popsány jednotlivé druhy pružin a tlumičů. Dále je zde přehled aktivních systémů odpružení používaných předními výrobci automobilů a popis jejic...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vimmerová, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především aterosklerózou a rizikovými faktory, které toto onemocně-ní podněcují. Mezi rizikové faktory patří hlavně dyslipidemie, kouření, arteriální hypertenze,...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Rajčan, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít u agilního či vodopádového přístupu. Rozvinu úloh...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Soukup, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vytvoření společného systému pro zpracování a uložení energetických dat měřených v areálu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a vytvoření energetických analytics pracujících nad tímto systémem. V první části jsou analyzovány...

 • Other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hála, Ondřej;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá inovací korečkového elevátoru. Jedná se zejména o konstrukční úpravu elevátoru v místech, kde dochází k usazování a napěchování dopravovaného materiálu. Usazený materiál způsobuje zahnívání a následnou kontaminaci čerstvého materiálu. Hlavním ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kocek, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce představuje komplexní srovnání Al-Káidy a její odnože Fronty An Nusra s IS. Práce komparuje zdroje, využití médií a sociálních sítí, popravu rukojmí a společné historické a ideologické základy. Pro analýzu byla vybrána Teorie racionálního volby, protože je po...