search
Include:
71,677 Research products, page 1 of 7,168

 • Other research products
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2010
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kolomazník, Ivo;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  V úvodu této bakalářské práce je rozebrána problematika filtrování provozu v síti a podstata klasifikace paketů. Dále se zabývá studiem vlastností několika základních klasifikačních algoritmů. Ve druhé části je detailně představen algoritmus Distributed Crossproducting ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bibko, Adrián;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zaměřena na výrobní technologie a jejich vliv na životnost výrobních nástrojů. Součástí práce je návrh technologie výroby a samotná výroba výrobních nástrojů. Dále je provedeno testování životnosti nástrojů a návrhů pro další zvýšení jejich životnosti...

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Dvořáková, Ľubomíra;
  Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků

  summary:Stochastická metoda Monte Carlo (tedy kombinující pravděpodobnost a statistiku) nachází uplatnění v mnoha oblastech: jaderná a částicová fyzika [Frýbort, J.: Monte Carlo není jenom hazard, Rozhledy matematicko-fyzikální, 86 (2011), 3, 4–12.], termodynamika a sta...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Úřad průmyslového vlastnictví;
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pospíchalová, Veronika;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  V bakalářské práci bude provedena finanční analýza společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. V teoretické části budou vysvětleny základní definice pojmů a uvedeny postupy finanční analýzy. V praktické části bude na základě finančních výkazů provedena finanční ...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Richterová, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je věnována tématu správního soudnictví v České republice. Cílem této práce je nastínit charakter správního soudnictví jakožto specifického druhu vnější kontroly veřejné správy. V první části práce je věnována pozornost globálnějším otázkám, jako jsou dr...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Krausová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá výzkumem spotřební chování zákazníků na trhu se značkovým oblečením v České republice. Hlavním cílem práce je identifikace faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů, a to žen do věku 35 let. Šetření popisuje nákupní rozhodovací pro...

 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Savko, Lukáš; Český statistický úřad;
  Publisher: Český statistický úřad
  Country: Czech Republic

  Analysis of employment and unemployment in the Czech Republic in comparison with other EU countries.

 • Other research product . 2010
  Open Access Czech
  Authors: 
  Pernicová, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá funkčním vyšetřením plic – spirometrií. Skládá se ze dvou základních částí. V první části je důležité seznámit se s jednotlivými metodami funkčního vyšetření plic. Na základě důkladného prostudování parametrů popisujících funkci plic a za...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Polešovský, Tomáš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá možnostmi automatizace testování software se zaměřením na aplikace vyvíjené pomocí techniky Domain-driven design (DDD). Na tomto teoretickém základě byl poté vytvořen generátor automatických testů v programovacím jazyce Java. Celé řešení demonstruje...