Filters (2)
Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • Σε πείραμα αγρού που έγινε στα Τρίκαλα κατά την ανοιξιάτικη περίοδο μελετήθηκε παραγωγική συμπεριφορά (απόδοση) τα φυσικοχημικά (ολική οξύτητα, pH, περιεκτικότητα της βιταμίνης C και των νιτρικών και συνεκτικότητα,) και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πέντε ποικιλιών πατάτ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2003
  Open Access
  Publisher: Оренбургский государственный университет

  Лабораторный практикум включает в себя три лабораторные работы по исследованию полупроводниковых диодов и схем выпрямителей переменного тока в системе схемотехнического моделирования Electronics Workbench. Методические указания предназначены для выполнения лабораторных ...

 • other research product . InteractiveResource . 2016
  Open Access Russian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ленинград Наука. Ленингр. отд-ние

  Дисципліна «HOMO SAPIENS У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ (АНТРОПОЛОГІЯ)» розрахована для вивчення студентами IІ курсу для студентів за напрямом підготовки: 6.030102 – Психологія, 6.020302 – Історія з метою вивчення біологічної історії людини, матеріальної й духовної культури викопни...

  Add to ORCID
 • Given the negative impact of biotic, abiotic, and anthropogenic factors, in recent years there has been a violation of phenological rhythms of growth and development in woody plants, reduced durability. Most woody plants die long before the natural age of «old age», esp...

 • other research product . Other ORP type . 2008
  Open Access Russian

  The presentation reveals the specifics of the case study method, its positive and negative aspects are considered, different types of cases are offered for use at different stages of studying a work of art in schools

  Add to ORCID
 • У даному виданні розглянуто надбудову Solver MS Excel, яка використовується для знаходження оптимального розв’язку задач лінійного, нелінійного випуклого, цілочислового, бінарного програмування, а також для проведення аналізу чутливості задачі лінійного програмування.

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Japanese
  Authors:
  Harizanova, Olya;
  Persistent Identifiers
  Publisher: 奈良女子大学情報処理センター

  У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методів та засобів формування позиції сайту в системі WWW, які би забезпечували ефективність функціонування сайту на тривалу перспективу, стійкість до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Д...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2001
  Open Access Russian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Москва Изобразительное искусство

  Дослідження присвячене функціонуванню поняття вітчизни в козацькій політичній риториці другої половини XVII – початку XVIII ст. Для прямої вказівки на нього представники Війська Запорозького могли використовувати не тільки руські, але й польські, латинські та церковносл...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2008
  Open Access Russian
  Authors:
  Matkovska, S.; Svitelskyi, M.; Ishchuk, O.; Pinkina, T.; Feduchka, M.;

  Наші дослідження проводились з метою визначення сучасного стану і характеру ураження Lophodermium pinastri Chev. у штучно створених молодих насадженнях сосни звичайної зі схемою посадки – 2,5×0,5 м на території трьох лісництв (Ємільчинського, Жужельського, Гартівського)...

 • Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

16 research outcomes, page 1 of 2