Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • other research product . Other ORP type . 2015
    Open Access English
    Authors:
    Hermansen, Siri;

    Film i 2 deler. I Terra Nullius (Kiruna) skildrer Siri Hermansen i to filmer og en serie fotografier hva som skjer når økonomiske, miljømessige, sosiale og kulturelle verdisystemer står mot hverandre. Det er den pågående konflikten mellom gruvenæringen og samenes rett t...

1 research outcomes, page 1 of 1