Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access
  Authors:
  Smirnova Margarita Andreevna; Narsova Anna Olegovna; Zalyaeva Ekaterina Olegovna;
  Persistent Identifiers

  Монографията има за цел да представи общи теоретични постановки, основани на конкретна фактология и данни за развитието на международния туризъм, които да разкрият значимостта на отрасъла като съвременно обществено явление. Изложението дава научно обяснение за пространс...

  Add to ORCID
 • Розглядаються питання визначення індексу нечіткості НМ в контексті “витягнення знань з нечіткості”, зокрема, на підставі процедур ієрархічної кластеризації. Показано, що аналіз об'єкта на рівні його структурної моделі дозволяє отримати нові знання про об'єкт, при цьому ...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Japanese
  Authors:
  Harizanova, Olya;
  Persistent Identifiers
  Publisher: 奈良女子大学情報処理センター

  У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методів та засобів формування позиції сайту в системі WWW, які би забезпечували ефективність функціонування сайту на тривалу перспективу, стійкість до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Д...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access
  Publisher: Икономически и социални алтернативи

      В статията е представено критично преосмисляне на една от основните хипотези на основното направление в икономическата теория, тази за рационално действащия икономически субект. На неокласическото становище е противопоставена концепцията за модифицираната ...

 • В настоящата разработка е представен алгоритъмът на дисперсионния анализ от въвеждането на данните в MS Excel, както и изпълнението на метода чрез автоматизираните модули и интерпретацията на получените резултати. Данните, въз основа на които е проведено изследването, с...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1