Download Results
1,529 research outcomes, page 1 of 153
 • research data . 1985
  Swedish
  Authors:
  Boalt, Gunnar; Ekman, Gunnar; Hultgren, Sten; Stiftelsen För Opinionsanalyser;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  This dataset contains information from the sixth survey of the collection of Swedish opinion surveys. In the 1985 survey two questionnaires were used by approximately 850 respondents each, above there were a shortened questionnaire, including questions common for the tw...

  Add to ORCID
 • research data . 2006
  Swedish
  Authors:
  University Of Gothenburg, SOM Institute;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of t...

  Add to ORCID
 • research data . 2014
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  År 1971 undersöktes ett röse vid Rogsta grustag, Tystberga socken, Södermanland. Röset påträffades 1968 vid avbaning för återställande av en grustagsslänt och hindrade därvid arbetena. Vid undersökningen framkom inga tydligt daterande föremål, men spridda koncentratione...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006 utredning etapp 1 och 2 som inleddes med besiktning och specialinventering av en cirka 30 kilometer lång sträcka mellan Söderköping och Bottna. A...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Östergötland County Museum, Archaeology Department;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska utredningen etapp 1 föranleddes av planerat detaljplanarbete vid Mogata-Husby, Mogata socken, Söderköpings kommun. Sammanlagt var det totala utredningsområdet ca 76 ha stort. Vid ...

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Östergötland Museum;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I november 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet i Vikingstads samhälle. Platsen för anslutning...

  Add to ORCID
 • research data . 2015
  Swedish
  Authors:
  Hägg, Göran; Kihlstedt, Annika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Kassaarbete i en dagligvarubutik har studerats, dels genom en detaljerad videoanalys av arbetsrörelser och kundinteraktion hos sex kassörer med en parallell observation av kundbeteendet, dels genom en enkätundersökning av besvärsförekomst, upplevelse av stress och stres...

  Add to ORCID
 • research data . 2010
  Swedish
  Authors:
  Amin, Agha H;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unpublished
  Add to ORCID
 • research data . 1986
  Swedish
  Authors:
  Testologen Ltd.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning....

  Add to ORCID
 • research data . 2012
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish National Data Service

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med nedläggning av ny VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning nära en tidigare undersökt grav (RAÄ 32:1) vid Askagatan i Fågelsta. VA-ledningsschaktet planerades endast 30 m v...

  Add to ORCID
1,529 research outcomes, page 1 of 153