Download Results
230 research outcomes, page 1 of 23
 • research data . Sound . 2019
  Open Access
  Authors:
  Popovski, Saso;
  Publisher: Jazz Fortnight

  Албумот Параходот е снимен во живо во Јени џамија Битола изградена во 1558 година од Кади Махмуд - Ефенди. Со две традиционални композиции Едно Моме и Параходот и три автори композиции Пепун, Сага и Зборувајќи ниско, е симбиоза на авангардниот џез и традиционална македо...

 • research data . Film . 2015
  Open Access
  Authors:
  Janevski, Vladimir; Cicakovski, Timko;

  Студентите од одделот за етнокореологија при Музичката академија, заедно со учениците од ДМБУЦ Илија Николовски - Луј, насоката за традиционална музика и игра, обединети во Ансамбл Македонија, реализираа концертна турнеа во градовита: Демир Капија, Велес, Скопје и Кавад...

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Gulaboski, Rubin; Bogeski, Ivan; Kokoskarova, Pavlinka;
  Persistent Identifiers

  We report in this work on some important redox features of CoQ-0 in buffered and non-buffered aqueous media. Depending on whether a buffer or non-buffered solutions are used in the electrochemical experiments, we observe quite different redox behavior of Coenzyme Q-0, w...

  Add to ORCID
 • research data . Film . 2013
  Open Access
  Authors:
  Janevski, Vladimir; Angelov, Goranco;

  Факултетот за музичка уметност секоја година оддржува годишни концерти со најразлични теми од музичката област, оваа година тема беше традиционалната уметност и култира, прикажана преку четири сегменти од некогашното традиционално живеење, народните носии, инструменти, ...

 • research data . Film . 2011
  Open Access
  Authors:
  Jovanovski, Vlatko;

  ТВ Емисија во живо на тема Интернет безбедност

 • research data . Sound . 2018
  Open Access
  Authors:
  Jankoski, Marjan; Mihajlovski, Angele; Gjorgievska, Elena; Petrev, Sasko; Panov, Zlatko; Kolev, Ile; Naumovski, Stojance;

  Композицијата „Пофална песна за Свети Гаврил Епископ Велички Светогорец“ е комплетно авторско дело на професорот м-р Марјан Јанкоски. Таа е на пишана за десет изведувачи, нонет (кавал, тамбура, пијано, кларинет, виолина, виола, виолончело, псалт и два придружни вокали)....

 • research data . 2020
  Open Access
  Authors:
  Mirceski, Valentin; Gulaboski, Rubin;

  Square-wave voltammetry (SWV) is recognized as a key electrochemical technique for getting insight in important electrode mechanisms, but also in kinetics and thermodynamic aspects of relevant biological and chemical systems []. It is ubiquitous technique that is widely...

 • Ова видео е изработено и проектирано за проект настан „Сеќавање на Стела Слејанска“ кој се оддржа на 12.12.2014 година во Музичката Академија - Штип по повод денот на нејзиното раѓање. Воедно е издадено и ДВД од ова документарно видео.

 • ЦД-то „Песни на Вевчанската душа“ содржи десет вокално-инструментални песни кои потекнуваат од Вевчанскиот крај. Истите се мелографирани,разработени и испеани од проф. Марјан Јанкоски. Официјалната промоција на ЦД-то се одржа на 17 септември во просториите на музичката ...

 • Аудио материјалот е снимен во живо на концерт во ФМУ-Скопје. Направено е копмплетно снимање и микс на материјалот

230 research outcomes, page 1 of 23