Download Results
887 research outcomes, page 1 of 89
 • research data . 1964 . Embargo End Date: 09 Oct 2013
  Open Access Spanish
  Authors:
  Herrero Catalina, Joaquín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: CSIC - Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

  [EN] Pomological characterization, maturation time and fruit figure of apricot cultivar described in “Cartografía de frutales de hueso y pepita” (Herrero J et al., 1964).

  Add to ORCID
 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Pardo de Figueroa, Rafael; Riudavets y Tudury, José, il; Serra, F. grav., il; Tubau y Alberte, Ignacio, fl. 1865-1880, grav., il; Espanya. Dirección de Hidrografía, ed;
  Publisher: Dirección de Hidrografía,

  Escala expressada també en milles. - Orientat amb rosa i fletxa indicant la variació magnètica. - Sondes. - Relleu per ombrejat. - Cultius i arbrats representats. - Fars indicats per color Primera correcció 1902 i darrera 1941 Sondes en metres. - Asenyalament del nord m...

 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya);
  Publisher: Instituto Geográfico y Estadístico,

  Precedeix al títol: Trabajos topográficos. Planos geométricos por términos municipales mandados formar por la ley de 27 de Marzo de 1900 Abundant toponímia. - Xarxes hidrogràfica i de camins. - Només informació planimètrica. - Orientat amb fletxa assenyalant el nord

 • research data . 1964 . Embargo End Date: 25 Oct 2013
  Open Access Spanish
  Authors:
  Herrero Catalina, Joaquín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: CSIC - Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

  [EN] Pomological characterization, maturation time and fruit figure of peach cultivar described in “Cartografía de frutales de hueso y pepita” (Herrero J et al., 1964).

  Add to ORCID
 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Espanya. Ministerio de Propaganda, ed;
  Publisher: Ministerio de Propaganda,

  Tot el cartell està ocupat pel text, en el centre hi ha dibuixada una fulla de calendari del dia 1 de gener de 1937. El text fa una crida a tots els espanyols, tant a l'exèrcit de la República com al personal civil perquè no vacil·len ni defalleixquen en l'esforç comú d...

 • research data . 1964 . Embargo End Date: 12 Nov 2013
  Open Access Spanish
  Authors:
  Herrero Catalina, Joaquín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: CSIC - Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

  [EN] Pomological characterization, maturation time and fruit figure of plum cultivar described in “Cartografía de frutales de hueso y pepita” (Herrero J et al., 1964).

  Add to ORCID
 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Espanya. Ejército. Sección Cartográfica;
  Publisher: [Sección Cartográfica del Cuartel General del Generalísimo],

  A la part inferior: Pistas Probables Publicat pel bàndol franquista. - Meridià de Madrid. - Altituds segons el nivell mitjà de la mar a Alacant. - Relleu representat per corbes de nivell amb equidistància de 20 m. - Declinació aproximada per a 1936-37. - Xarxa Lambert: ...

 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya);
  Publisher: Instituto Geográfico y Estadístico,

  Precedeix al títol: Trabajos topográficos Abundant toponímia. - Xarxes hidrogràfica i de camins. - Només informació planimètrica. - Orientat amb fletxa assenyalant el nord Hoja 1ª. [Mapa]. Hoja 2ª. [Listado de topónimos del mapa

 • research data . 1964 . Embargo End Date: 28 Oct 2013
  Open Access Spanish
  Authors:
  Herrero Catalina, Joaquín;
  Persistent Identifiers
  Publisher: CSIC - Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

  [EN] Pomological characterization, maturation time and fruit figure of apple cultivar described in “Cartografía de frutales de hueso y pepita” (Herrero J et al., 1964).

  Add to ORCID
 • research data . Image . undefined
  Open Access Spanish
  Authors:
  Instituto Geográfico y Catastral (Espanya);
  Publisher: Instituto Geográfico y Catastral,

  Meridià de Madrid. - Altituds segons el nivell mitjà de la mar a Alacant. - Isohipses cada 20 m. - Llegenda

887 research outcomes, page 1 of 89