search
29 Research products

 • Research data
 • 2017-2021
 • PL

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Sidorek, Krzysztof;

  Fotografie wykonane głównie w Warszawie w latach 90-tych.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repozytorium Uniwers...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Marco, Cinelli; Burgherr Peter; Kadzi��ski Mi��osz; S��owi��ski Roman;

  Case studies used in the test of the MCDA-MSS, described according to its 156 features.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility46
  visibilityviews46
  downloaddownloads4
  Powered by BIP!
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  information materials Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Cinelli, Marco; Burgherr, Peter; Spada, Matteo; Linden, David; +1 Authors
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  information materials Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników. Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn. "Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników". 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Cinelli Marco; Burgherr Peter; Kadziński Miłosz; Słowiński Roman;

  Results from the test of the MCDA-MSS with the 56 case studies from the energy systems analysis literature

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility34
  visibilityviews34
  downloaddownloads8
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaluba, Marek; Nowak, Piotr W.; Ozawa, Narutaka;

  This is the dataset accompanying Aut(𝔽₅) has property (T) paper (https://arxiv.org/abs/1712.07167). See Section 4 thereof for a detailed description of the content of the included files: tar --list -f ./oSAutF5_r2.tar.xz oSAutF5_r2/ oSAutF5_r2/delta.jld oSAutF5_r2/orbits.jld oSAutF5_r2/preps.jld oSAutF5_r2/U_pis.jld oSAutF5_r2/pm.jld oSAutF5_r2/1.2/ oSAutF5_r2/1.2/full_2017-11-27T20:02:27.253.log oSAutF5_r2/1.2/SDPmatrix.jld oSAutF5_r2/1.2/solver_2017-11-27T20:05:39.134.log oSAutF5_r2/1.2/lambda.jld To replicate computation of the spectral gap clone GroupsWithPropertyT repository and checkout the 1712.07167 branch: git clone https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupsWithPropertyT.git cd ./GroupsWithPropertyT git checkout 1712.07167 Then unpack the content of oSAutF5_r2.tar.xz in GroupsWithPropertyT folder. You need julia-0.6. In julias REPL run Pkg.add("ArgParse") Pkg.add("Nemo") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/Groups.jl.git") Pkg.checkout("Groups", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupRings.jl.git") Pkg.checkout("GroupRings", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/PropertyT.jl.git") Pkg.checkout("PropertyT", "1712.07167") Pkg.checkout("SCS") Pkg.build("SCS") Finally, to verify that the Laplace operator on SAut(𝔽₅) (associated to the standard generating set) has spectral gap of at least 1.2 run julia AutFN_orbit.jl -N 5 --upper-bound=1.2 If You want to generate the multiplication table and other files on Your own delete all *.jld files from the oSAutF5_r2 folder (but the ones in 1.2 folder) and run the same command again. Note: You need at least 32GB of RAM and spare 24h of Your CPU. This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility125
  visibilityviews125
  downloaddownloads6
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Leek, Joanna;

  Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr 2019-1-FR01-KA203-062506 Komisja Europejska, Erasmus+

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repozytorium Uniwers...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Kaleta, Dorota; Kalucka, Sylwia; Szatko, Franciszek; Makowiec-Dabrowska, Teresa;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
29 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Sidorek, Krzysztof;

  Fotografie wykonane głównie w Warszawie w latach 90-tych.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repozytorium Uniwers...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Marco, Cinelli; Burgherr Peter; Kadzi��ski Mi��osz; S��owi��ski Roman;

  Case studies used in the test of the MCDA-MSS, described according to its 156 features.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility46
  visibilityviews46
  downloaddownloads4
  Powered by BIP!
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  information materials Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Cinelli, Marco; Burgherr, Peter; Spada, Matteo; Linden, David; +1 Authors
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  information materials Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników. Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn. "Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników". 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Cinelli Marco; Burgherr Peter; Kadziński Miłosz; Słowiński Roman;

  Results from the test of the MCDA-MSS with the 56 case studies from the energy systems analysis literature

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility34
  visibilityviews34
  downloaddownloads8
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaluba, Marek; Nowak, Piotr W.; Ozawa, Narutaka;

  This is the dataset accompanying Aut(𝔽₅) has property (T) paper (https://arxiv.org/abs/1712.07167). See Section 4 thereof for a detailed description of the content of the included files: tar --list -f ./oSAutF5_r2.tar.xz oSAutF5_r2/ oSAutF5_r2/delta.jld oSAutF5_r2/orbits.jld oSAutF5_r2/preps.jld oSAutF5_r2/U_pis.jld oSAutF5_r2/pm.jld oSAutF5_r2/1.2/ oSAutF5_r2/1.2/full_2017-11-27T20:02:27.253.log oSAutF5_r2/1.2/SDPmatrix.jld oSAutF5_r2/1.2/solver_2017-11-27T20:05:39.134.log oSAutF5_r2/1.2/lambda.jld To replicate computation of the spectral gap clone GroupsWithPropertyT repository and checkout the 1712.07167 branch: git clone https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupsWithPropertyT.git cd ./GroupsWithPropertyT git checkout 1712.07167 Then unpack the content of oSAutF5_r2.tar.xz in GroupsWithPropertyT folder. You need julia-0.6. In julias REPL run Pkg.add("ArgParse") Pkg.add("Nemo") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/Groups.jl.git") Pkg.checkout("Groups", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupRings.jl.git") Pkg.checkout("GroupRings", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/PropertyT.jl.git") Pkg.checkout("PropertyT", "1712.07167") Pkg.checkout("SCS") Pkg.build("SCS") Finally, to verify that the Laplace operator on SAut(𝔽₅) (associated to the standard generating set) has spectral gap of at least 1.2 run julia AutFN_orbit.jl -N 5 --upper-bound=1.2 If You want to generate the multiplication table and other files on Your own delete all *.jld files from the oSAutF5_r2 folder (but the ones in 1.2 folder) and run the same command again. Note: You need at least 32GB of RAM and spare 24h of Your CPU. This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility125
  visibilityviews125
  downloaddownloads6
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Leek, Joanna;

  Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr 2019-1-FR01-KA203-062506 Komisja Europejska, Erasmus+

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repozytorium Uniwers...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Kaleta, Dorota; Kalucka, Sylwia; Szatko, Franciszek; Makowiec-Dabrowska, Teresa;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;

  Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.