search
Include:
32 Research products, page 1 of 4

 • Research data
 • 2017-2021
 • PL
 • MD

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Research data . Image . 2017
  Open Access Polish
  Authors: 
  Sidorek, Krzysztof;
  Publisher: Katedra Socjologii Polityki i Moralności
  Country: Poland

  Fotografie wykonane głównie w Warszawie w latach 90-tych.

 • Open Access
  Authors: 
  Marco, Cinelli; Burgherr Peter; Kadzi��ski Mi��osz; S��owi��ski Roman;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SAbDA (743553)

  Case studies used in the test of the MCDA-MSS, described according to its 156 features.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Country: Poland

  information materials Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

 • Open Access
  Authors: 
  Novaković, Miroslav M.; Bukvicki, Danka; Anđelković, Boban D.; Ilić-Tomić, Tatjana; Veljić, Milan; Tešević, Vele; Asakawa, Yoshinori;
  Publisher: American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Micromorphological, phyto... (173029), MESTD | Microbial diversity study... (173048), MESTD | Natural products of wild,... (172053)

  Supporting information for: [https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00390] Related to published version: [http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3096]

 • English
  Authors: 
  Cinelli, Marco; Burgherr, Peter; Spada, Matteo; Linden, David; Becker, William;
  Publisher: Unpublished
  Project: EC | SAbDA (743553)
 • Open Access
  Authors: 
  Cinelli Marco; Burgherr Peter; Kadziński Miłosz; Słowiński Roman;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SAbDA (743553)

  Results from the test of the MCDA-MSS with the 56 case studies from the energy systems analysis literature

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Country: Poland

  information materials Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników. Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn. "Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników". 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691

 • Open Access
  Authors: 
  Kaluba, Marek; Nowak, Piotr W.; Ozawa, Narutaka;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | INDEX (677120)

  This is the dataset accompanying Aut(𝔽₅) has property (T) paper (https://arxiv.org/abs/1712.07167). See Section 4 thereof for a detailed description of the content of the included files: tar --list -f ./oSAutF5_r2.tar.xz oSAutF5_r2/ oSAutF5_r2/delta.jld oSAutF5_r2/orbits.jld oSAutF5_r2/preps.jld oSAutF5_r2/U_pis.jld oSAutF5_r2/pm.jld oSAutF5_r2/1.2/ oSAutF5_r2/1.2/full_2017-11-27T20:02:27.253.log oSAutF5_r2/1.2/SDPmatrix.jld oSAutF5_r2/1.2/solver_2017-11-27T20:05:39.134.log oSAutF5_r2/1.2/lambda.jld To replicate computation of the spectral gap clone GroupsWithPropertyT repository and checkout the 1712.07167 branch: git clone https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupsWithPropertyT.git cd ./GroupsWithPropertyT git checkout 1712.07167 Then unpack the content of oSAutF5_r2.tar.xz in GroupsWithPropertyT folder. You need julia-0.6. In julias REPL run Pkg.add("ArgParse") Pkg.add("Nemo") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/Groups.jl.git") Pkg.checkout("Groups", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupRings.jl.git") Pkg.checkout("GroupRings", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/PropertyT.jl.git") Pkg.checkout("PropertyT", "1712.07167") Pkg.checkout("SCS") Pkg.build("SCS") Finally, to verify that the Laplace operator on SAut(𝔽₅) (associated to the standard generating set) has spectral gap of at least 1.2 run julia AutFN_orbit.jl -N 5 --upper-bound=1.2 If You want to generate the multiplication table and other files on Your own delete all *.jld files from the oSAutF5_r2 folder (but the ones in 1.2 folder) and run the same command again. Note: You need at least 32GB of RAM and spare 24h of Your CPU. This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kaleta, Dorota; Kalucka, Sylwia; Szatko, Franciszek; Makowiec-Dabrowska, Teresa;
  Country: Poland
 • Open Access English
  Authors: 
  Leek, Joanna;
  Country: Poland

  Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr 2019-1-FR01-KA203-062506 Komisja Europejska, Erasmus+

search
Include:
32 Research products, page 1 of 4
 • Research data . Image . 2017
  Open Access Polish
  Authors: 
  Sidorek, Krzysztof;
  Publisher: Katedra Socjologii Polityki i Moralności
  Country: Poland

  Fotografie wykonane głównie w Warszawie w latach 90-tych.

 • Open Access
  Authors: 
  Marco, Cinelli; Burgherr Peter; Kadzi��ski Mi��osz; S��owi��ski Roman;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SAbDA (743553)

  Case studies used in the test of the MCDA-MSS, described according to its 156 features.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Country: Poland

  information materials Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.

 • Open Access
  Authors: 
  Novaković, Miroslav M.; Bukvicki, Danka; Anđelković, Boban D.; Ilić-Tomić, Tatjana; Veljić, Milan; Tešević, Vele; Asakawa, Yoshinori;
  Publisher: American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Micromorphological, phyto... (173029), MESTD | Microbial diversity study... (173048), MESTD | Natural products of wild,... (172053)

  Supporting information for: [https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00390] Related to published version: [http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3096]

 • English
  Authors: 
  Cinelli, Marco; Burgherr, Peter; Spada, Matteo; Linden, David; Becker, William;
  Publisher: Unpublished
  Project: EC | SAbDA (743553)
 • Open Access
  Authors: 
  Cinelli Marco; Burgherr Peter; Kadziński Miłosz; Słowiński Roman;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SAbDA (743553)

  Results from the test of the MCDA-MSS with the 56 case studies from the energy systems analysis literature

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Country: Poland

  information materials Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników. Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn. "Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników". 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691

 • Open Access
  Authors: 
  Kaluba, Marek; Nowak, Piotr W.; Ozawa, Narutaka;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | INDEX (677120)

  This is the dataset accompanying Aut(𝔽₅) has property (T) paper (https://arxiv.org/abs/1712.07167). See Section 4 thereof for a detailed description of the content of the included files: tar --list -f ./oSAutF5_r2.tar.xz oSAutF5_r2/ oSAutF5_r2/delta.jld oSAutF5_r2/orbits.jld oSAutF5_r2/preps.jld oSAutF5_r2/U_pis.jld oSAutF5_r2/pm.jld oSAutF5_r2/1.2/ oSAutF5_r2/1.2/full_2017-11-27T20:02:27.253.log oSAutF5_r2/1.2/SDPmatrix.jld oSAutF5_r2/1.2/solver_2017-11-27T20:05:39.134.log oSAutF5_r2/1.2/lambda.jld To replicate computation of the spectral gap clone GroupsWithPropertyT repository and checkout the 1712.07167 branch: git clone https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupsWithPropertyT.git cd ./GroupsWithPropertyT git checkout 1712.07167 Then unpack the content of oSAutF5_r2.tar.xz in GroupsWithPropertyT folder. You need julia-0.6. In julias REPL run Pkg.add("ArgParse") Pkg.add("Nemo") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/Groups.jl.git") Pkg.checkout("Groups", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/GroupRings.jl.git") Pkg.checkout("GroupRings", "1712.07167") Pkg.clone("https://git.wmi.amu.edu.pl/kalmar/PropertyT.jl.git") Pkg.checkout("PropertyT", "1712.07167") Pkg.checkout("SCS") Pkg.build("SCS") Finally, to verify that the Laplace operator on SAut(𝔽₅) (associated to the standard generating set) has spectral gap of at least 1.2 run julia AutFN_orbit.jl -N 5 --upper-bound=1.2 If You want to generate the multiplication table and other files on Your own delete all *.jld files from the oSAutF5_r2 folder (but the ones in 1.2 folder) and run the same command again. Note: You need at least 32GB of RAM and spare 24h of Your CPU. This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kaleta, Dorota; Kalucka, Sylwia; Szatko, Franciszek; Makowiec-Dabrowska, Teresa;
  Country: Poland
 • Open Access English
  Authors: 
  Leek, Joanna;
  Country: Poland

  Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr Celem projektu jest określenie funkcji uczenia się w warunkach mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem ICT. Partnerzy: University of Lodz, University of Versailles St-Quentin-en-Yveline, Eötvös Loránd University, University of Porto, University of Marburg, Erasmus Student Network, European University Foundation. Projekt realizowany w latach 2019-2022. Strona projektu: www.hlitl-project-eu.uvsq.fr 2019-1-FR01-KA203-062506 Komisja Europejska, Erasmus+

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.