Download Results
255 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜL, Murat; EREN, Muhsin; GÜRBÜZ, Kemal;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu çalışma, Mut'un (Mersin) 4-5 km kuzeydoğusunda bulunan Elmedin tepe resifi ve Kmlkaya tepe resif kompleksinin petrografîk-modal analiz incelemesini içermektedir. Mut Havzasında, resifal kireçtaşlarından oluşan Mut formasyonu (Orta Miyosen), resif aralarında ve n...

 • publication . Article . 1954
  Open Access Turkish
  Authors:
  LAHN, Ervin;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Unesco eksperi sıfatiyle aşağı yukarı onbir ay Türkiye'de kalmış ve bu sırada Türkiye jeolojisi hakkındaki yayınlanmış veya yayınlanmamış bütün dokümantasyonu gözden geçirmeye fırsat bulan Dr. R. Furon son zamanlarda yukarıda zikredilen başlık altında bir broşür ya...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Muhammad Harbi Wasoo; Ayten Koç;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  The Tauride fold and thrust belt formed during ~N-S convergence between African and Eurasian plates since Cretaceous time. This movement led to the development of a complex morpho-tectonic structure, so-called ‘Isparta Angle’ during the early stage of the Neogene time. ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1970
  Open Access Turkish
  Authors:
  TABBAN, Ahmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  (1968-69) döneminde Japonya'da katılmış bulunduğum (Sismoloji ve Deprem Mühendisliği) kursundaki kişisel çalışma devresinde «Türkiyenin Sismisitesi» konusunu seçmiştim.Bu konu ile ilgilenmem; mensubu bulunduğum Bakanlığa, mevcut bulunan deprem bölgeleri haritasının...

 • Van ve yakın çevresi, tarihin en erken dönemlerinden itibaren birçok uygarlığın izlerini taşıyan yerleşimlere sahip önemli bir bölgedir. Bu bölgedeki uygarlıklardan geriye kalan en görkemli kalıntılar MÖ 9. yüzyılın ortalarından itibaren Van merkezli olarak kurulmuş ola...

 • publication . Article . 1964
  Open Access Turkish
  Authors:
  PAMİR, Hamit Nafiz;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Beni bu musahabeyi yapmıya sevkeden sebep, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» na ait kanundur. Bu kanunun, Kurumun kuruluş amacını ifade eden birinci maddesinde «Türkiye'de müspet bil...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖKÇE, Ahmet; BOZKAYA, Gülcan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Karalar barit-galenit yataklarıOrta Toroslar Bölgesi'nde yaygın olarak gözlenen barit-galenit yataklarınıntipik örneklerinden birisidir.Yöredeki cevherleşmeler (Boyalık ve Büyük Ocakları), Permiyen yaşlı BıçkıcıFormasyonuna ait kireçtaşlarıiçinde, tabakalanma düzle...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan Perinçek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu calismada Canakkale’ye bagli Guzelyali Koyu dolayindaki eski heyelan dokuntusu incelenmis ve ayrica Erenkoy kuzeydogusundaki tarihsel buyuk heyelanlarin izleri ortaya cikarilmistir. Bu kapsamda, soz konusu heyelanlarin olusum ve gelisim nedenlerini, jeolojik ve jeomo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1952
  Open Access Turkish
  Authors:
  YÜNGÜL, Sulhi;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu yazının muhteviyatı, gerek petrol jeologları ve gerek jeofizikçiler tarafından iyi bilinen bazı esaslar olmakla beraber, tatbikatta bunların bazan lâyikiyle nazarı itibare alınamadığı görülmüş ve dolayısıyle bu şekilde formüle edilmesinin faideli olacağı kanaati hası...

 • publication . Article . 1947
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERGUVANLI, Kemal;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Kocaeli Yarımadasının güneyinde, Gebze-Dil İskelesi-Hereke ve kuzeye doğru uzanan alanda jeolojik incelemeler yaparken rasladığım Trias formasyonlarında çok güzel fosiller veren yeni bir çok fosil yatakları buldum. Bunların bir kısmından burada çok kısa olarak bahsedece...

255 research outcomes, page 1 of 26