Filters (4)
Download Results
29 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elna Siv Kristoffersen; Ingunn Marit Røstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk arkeologisk selskap

  To understand the transition between the Early and the Late Scandinavian Iron Age, and the turbulent time around the year 536, we are dependent on our ability to recognize the changes in the artefacts. A chronology with well-defined criteria concerning the latest phase ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglund, Birgitta; Solem, Thyra Lise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Munningen av Trondheimsfjorden strekker seg langt inn i landet mot øst. Ferdselsveier langs de store elvene fører videre fra Trondheimsfjorden til Bottenhavet. Her diskuteres maktkontinuitet ved fjordmunningen ut fra materielle levninger fra yngre bronsealder til tidlig...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Slottemo, Hilde Gunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Rammen rundt denne boka er virksomheten ved Norsk Koksverk i Mo i Rana, men dens tema er mannlighet i mer allmenn forstand. Mannligheten er ikke statisk og enhetlig, tvert om er forståelsen av og forventningene til det å være mann historisk betinget. Mannligheten på en ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Dette er en sluttrapport som oppsummerer 5 års miljøovervåking av kulturminner i jord for tomta Munkhaugveita 5-7 i Trondheim. Forundersøkelsen med jordkjemiske analyser viste at de fleste kulturlag hadde gode bevaringsforhold. Kulturlagene er overvåket med sensorer for...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten oppsummerer hele perioden av overvåking av grunnvann og dens påvirkning av kulturlag under et nytt bygg Foyn eiendom i Storgata 30-32 i Tønsberg. Data for overvåkningen er hentet fra 2 miljøbrønner, MB5 og MB10, satt ned før ferdigstillelse av nytt bygg. Miljø...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hans-Olav Hodøl; Roy Emanuelsen; Geir Christian Johannessen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Store deler av Norge ble digitale da landet nærmest stengte ned våren 2020. Denne artikkelen dreier seg om hva som skjedde da kirker og menigheter byttet kirkerommet med det digitale rom som følge av korona-pandemien. Det ble holdt gudstjenester og til og med...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Henning Howlid Wærp;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Published version. Source at http://doi.org/10.7557/13.3756. License CC BY 4.0. This article uses a regional perspective to compare the novels of Lars Berg with Knut Hamsun’s novels set in northern Norway. What characterizes the northern Norwegian storytelling tradition...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eker, Guro Helene Bakke;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Våre kulturminner er viktige verdier for nåtid og fremtid. Et vikingskip fra 900- tallet eller det gamle forsamlingsloket fra oldefars tid, er begge ulike spor etter hvordan våre forfedre har bodd og levd. Et hvert kulturminne er unikt og blir det ødelagt er det borte f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Naastad, Nils Edward;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Mitt utgangspunkt i arbeidet for å komme frem til en helhetlig forklaring, er at det er en grunnleggende sammenheng mellom oppbyggingen av RAF i mellomkrigstiden og den form krigen siden kom til å få. Ut av fra denne sammenhengen springer følgende spørsmål: Hvorfor fikk...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grindland, Ola;
  Persistent Identifiers

  Forord Denne oppgaven er skrevet ved handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2011. Oppgaven er skrevet med bakgrunn i økonomi og administrasjonstudiet, med hovedprofil i finans. Masteroppgaven er avslutningen på mitt femårige siviløkon...

  Add to ORCIDorcid
29 research outcomes, page 1 of 3