Filters (1)
Download Results
490,632 research outcomes, page 1 of 49,064
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  İpek Özkal Sayan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Türkiye’de kamu personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli alan üzerinde yükselmekte ve bu dört alanda çalışan personelin ayrı mevzuatı bulunmaktadır. Farklı kanunlarda yer alan kamu personel yönetimi bu dört personel açısından farklılıklar göstermektedir. Farklıl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Haspişiren, Fırat;
  Publisher: Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Gelişen yazılım sektöründe gün geçtikçe geliştirilen uygulamaların kapsamı genişlemekte ve karmaşıklığı artmaktadır. Günümüzde uygulama geliştirilirken yeniden kullanılabilir uygulama modüllerinin geliştirilmesi gerek zaman gerekse maliyetlerin düşürülmesi açısından son...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sezer, Mücahit;
  Publisher: Sakarya Üniversitesi

  06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açı...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dokcan, Şirin;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  In this study the benthic algal flora of Sarıyar Dam Lake were investigated in samples collected from different habitats (epipelic, epiphytic and epilytic), from seven chosen stations, between February 2009 and November 2009. The benthic algae of Sarıyar Dam Lake compos...

 • publication . Master thesis . 1999
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özçatal, E. Özlem;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi
 • publication . Article . 2020
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Öztay, Oğuz Han;
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞAHİN, Aytaç; YÜKSEL, Özgür Haki; ÜRKMEZ, Ahmet; URUÇ, Fatih; VERİT, Ayhan;
  Publisher: Avrasya Üroonkoloji Derneği

  Üretra divertikülü, üretra boyunca herhangi bir yerde, üretral kanalla iştiraki olan bir kesedir. Erkeklerde nadir görülür ve genellikle edinseldir. Erkeklerde üretra divertikülünün en sık karşılaşılan nedenleri uzun süreli üretral kateterizasyon, enfeksiyon ve travmadı...

 • publication . Conference object . 1994
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Küçükoğlu, Selçuk; Gür, Hakan; Akova, Bedrettin; AKKURT, Soner; Gedikoğlu, Ömer;
 • publication . Doctoral thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Üstüner, Hakan;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Bu araştırma, İvesi ırkının Orta Anadolu Bölgesinde başlıca verim özelliklerini ve adaptasyon kabiliyetini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Dölverimi özelliklerinden östrus, gebelik, doğum, tek doğum, ikiz doğum, abort ve kuzu oranları sırasıyla %100, %93.8, %90.5, %...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Süpüren Mengüç G.;
  Publisher: Chamber of Textile Engineers

  Camels have been used for different purposes such as transportation for years and have "fine down hair" that surround their body and could be used in different areas in textile industry. In fact, the camel grows two kinds of hairs, an outer protective coat of coarse (gu...

490,632 research outcomes, page 1 of 49,064