Filters (1)
Download Results
485,157 research outcomes, page 1 of 48,516
 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  IKEDA, Von Kotaro;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

        

 • publication . Master thesis . 2018
  Restricted Turkish
  Authors:
  Lin, Yi Chun;
  Publisher: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  In 2009, Mongolian and Russian historical research team discovered the epitaph of P’u Ku tribe on the eastern bank of Tola River. The numerous sculptures which made from wood and clay were also found in well preserved condition. The deceased person in the mausoleum was ...

 • publication . Doctoral thesis . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bahtiyari, Muhammed İbrahim;
  Publisher: Ege Üniversitesi

  İklim değişikliği ve çevre kirliliği dünyadaki yaşamı sonlandırabilecek en önemli faktörlerdir. Bugün artık dünya vatandaşları bu endişe verici gelişmelerin sonuçlarının farkındadırlar. Bu değişimin daha kötüye gitmesini önlemenin tek yolunun; su ve enerji tüketimlerini...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çalışkur, Ayşem;
  Publisher: Anadolu Üniversitesi

  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam değerleriyle kişilik özelliklerinin örtüşen yönlerini incelemektir. Araştırmada kullanılan yöntem, ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini; ÖSS alanlarından EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL puan türüyle öğrenc...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Selahattin Çavuş; Bünyamin Ayhan; Mehmet Tuncer;
  Publisher: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

  Technological developments in the last few decades, has caused major changes in the structure and functioning of the mass communication tools. Virtual space interactions growing up with the internet and intense bombardment of information, has constructed a new kind of s...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akyol Altun, Didem;
  Publisher: ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi

  The results of transformations in the city centerwhich have begun after industrialization are discussed in a wide context. Inconnection with that the concept of ‘quarter’ and housing settlements haschanged too. This case is concerned with estrangement person in modern e...

 • publication . Article . 1998
  Open Access Turkish
  Authors:
  VAROL, Arş. Gör. Mehmet Bahaüddin;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  AKÇAM, Yrd. Doç. Dr. Nursel; PAŞAOĞLU, Cengiz;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  Günümüzde havacılık teknolojisi hızla gelişmektedir. Hava sahası gözetim sistemleri de havacılık teknolojilerinin en önemli elemanlarıdırlar. Hava sahası gözetim sistemlerinin kullanım amacı, bir Hava Trafik Kontrolörü'nün gerekli yer ayırma minimumunu sağlaması iç...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Solak, Mehmet Halil; Allı, Hakan; Işıloğlu, Mustafa;
  Publisher: Selcuk University

  Bu çalışmanın materyalini 2006-2008 yıllarında Osmaniye iline ait farklı lokalitelerden toplanan makrofungus örnekleri oluşturmaktadır. Arazi ve laboratuar çalışmaları sonucu Ascomycetes ile Basidiomycetes sınıfında 25 familyaya ait 52 takson tespit edilmiştir. Bunlarda...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İsmet Daşdemir; Ayşegül Ağdaş Okul;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bartın Üniversitesi

  This study aims to determine the factors affecting jobsatisfaction of employees in the Zonguldak Regional Directorate of Forestry andits affiliated units, to check the differences of job satisfaction according tosome individual features (task unit, position of duty, edu...

  Add to ORCID
485,157 research outcomes, page 1 of 48,516