search
Include:
268 Research products, page 1 of 27

 • Publications
 • Article
 • Turkish
 • Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  LAHN, Ervin;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Profitant d'un séjour d'à peu près onze mois en Turquie comme expert technique de l'Unesco, séjour lui permettant de passer en revue toute la documentation géologique-publiée ou non- du pays, le Dr. R. Furon vient de publier une brochure sous le titre cit...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  GÜL, Murat; EREN, Muhsin; GÜRBÜZ, Kemal;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  This study comprises of modal and petrographical results of Elmedin hill reef and Kızılkaya hill reef complex that are situated approximately 4-5 km northeast of Mut town (Mersin). In the Mut basin, Mut formation, that contains reef limestone (Middle Miocene) has a late...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Göktaş, Fikret;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  The Lower-Middle Miocene fill of Çubukludağ basin, formed as an asimetric depression under the control of strike-slip Tuzla Fault, comprises Çatalca, Bahçecik, Yeniköy and Tahtalı formations, all of which are studied under the name Çubukludağ group, as well as Cumaovası...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İZBIRAK, Reşat; YALÇINLAR, İsmail;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Les formations néogènes des environs de Kayseri ont été observées par de nombreux auteurs qui ont voyagé dans cette région. Parmi eux E. CHAPUT (1), F BARTSH (2) et F. BAYKAL (3) surtout, les ont fait connaitre; d’après leurs observations le terrain Néogène est formé de...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  TABBAN, Ahmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  (1968-69) döneminde Japonya'da katılmış bulunduğum (Sismoloji ve Deprem Mühendisliği) kursundaki kişisel çalışma devresinde «Türkiyenin Sismisitesi» konusunu seçmiştim.Bu konu ile ilgilenmem; mensubu bulunduğum Bakanlığa, mevcut bulunan deprem bölgeleri haritasının...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Muhammad Harbi Wasoo; Ayten Koç;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Naplı ve bindirmeli Toros kuşağı, Afrika ve Avrasya levhalarının Kretase’den günümüze kadar devam eden yaklaşık K-G yönlü birbirlerine doğru yaklaşma hareketine bağlı olarak oluşmuştur. Bu hareket Neojen’in erken dönemlerinde Isparta Büklümü olarak tanımlanan karmaşık b...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  KARABAŞOĞLU, Asli; KARAOĞLU, Özgür; KUVANÇ, Rıfat;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Van and its vicinity have been a prominent region with settlements recording many civilizations since the earliest periods in history. The most stunning remains of civilizations in this region belong to the Urartian Kingdom, which was established in the centre of Van fr...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  TOPKAYA, Mehmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  En Turquie, les régions qui peuvent être considérées comme arides ou semi arides se trouvent en Thrace, au centre et au sud-est de l'Asie Mineur. La superficie occupée par ces trois régions peut dépasser 200.000 km.² Ce qui correspond presque au l/3 de la superfici...

 • Publication . Article . 1964
  Open Access Turkish
  Authors: 
  PAMİR, Hamit Nafiz;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Beni bu musahabeyi yapmıya sevkeden sebep, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» na ait kanundur. Bu kanunun, Kurumun kuruluş amacını ifade eden birinci maddesinde «Türkiye'de müspet bil...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  YÜNGÜL, Sulhi;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu yazının muhteviyatı, gerek petrol jeologları ve gerek jeofizikçiler tarafından iyi bilinen bazı esaslar olmakla beraber, tatbikatta bunların bazan lâyikiyle nazarı itibare alınamadığı görülmüş ve dolayısıyle bu şekilde formüle edilmesinin faideli olacağı kanaati hası...