Filters (1)
Download Results
19,949 research outcomes, page 1 of 1,995
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mackeviča, Mirdza;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  This document contains technical documentation for project “Work Time Tracking System”, that was developed as qualification work. It includes program requirement specifications, software design, report of the testing results and other information that may be important i...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Skrebele, Krista;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā „Pirmā un Otrā pasaules kara latviešu karavīru dziesmu teksti: kopīgais un atšķirīgais” tiek analizēti dziesmu teksti vēršot uzmanību militārajiem, sabiedrības un indivīdu attēlojumiem, kā arī tiek sniegts ģeogrāfisko elementu raksturojums, kopīgās un at...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Murāne, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Tēma: Sižeta - lomu rotaļa kā sociālo prasmju veicinātāja jaukta vecuma grupā pirmsskolā. Autors: Laura Murāne Darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. paed. Ilze Šūmane Mērķis: Izzināt sižeta - lomu rotaļas izmantošanas iespējas sociālo prasmju veicināšanai jaukta vec...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ekmanis, J; Gavars, V; Tomsons, E; Turlajs, D;
  Publisher: RTU

  Fosilā kurināmā rezervju samazināšanās un būtisks nepārtraukts cenu pieaugums pēdējos gados, neskatoties uz Černobiļas AES avāriju, virza uz atomenerģētikas renesansi. AES ilgstoši nodrošina cilvēci ar enerģiju, izslēdzot tādas negatīvās globālās parādības kā siltumnīca...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Tenbergs, Atis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darba „Sociālie priekšnosacījumi Latvijas mazo pilsētu attīstībai: Iecavas piemērs” mērķis ir noskaidrot, kādi ir mazas pilsētas attīstības sociālie priekšnosacījumi un to nozīme vietas attīstībā. Darbā autors apskata literatūru par sociālo plānošanu un tās asp...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Visocka, Vanda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  In this master’s thesis, the pottery collections of Late Bronze age and Earliest (Pre-roman) Iron age hillforts (only those who were strong bronze working centres) are analysed. In the analysis of pottery two methods were used – macroscopic and microscopic – ceramic pet...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Serafin, Jessica;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pētījuma mērķis bija izpētīt, vai dzemdību veids – ķeizargrieziens vai dzemdības pa dabīgiem ceļiem, ietekmē mātes pēcdzemdību psiho-emocionālo status un mātes-bērna saiknes izveidošanos. Mātes emocionālais stāvoklis tika novērtēts ar tā saucamo Edinburgas Pēcdzemdību D...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Valkovska, Linda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The theme of the diploma thesis is "Vegan recipe book design stylistics". Today, healthy eating and veganism are rapidly gaining popularity and vegan recipes are becoming more and more relevant. The theoretical part provides an insight into why people choose a vegan die...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ramma, Andrejs Andrievs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The aim of this study was to answer the question of the relationship between the benevolent humor, corrective humor and personal traits. Participants (N = 408) were asked to fill a survey measuring benevolent and corrective humor (BenCor) as well as the Big Five persona...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kuģe, Madara;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The bachelor thesis topic is Middle preschool children age group dialogue speech development in the process of learning of literary work. The aim of the thesis is to research development of dialogue speech for middle preschool age children in learning process of literar...

19,949 research outcomes, page 1 of 1,995