Download Results
104 research outcomes, page 1 of 11
 • other research product . Other ORP type . 1993
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1983
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1991
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Riste, Olav;
  Publisher: Institutt for Forsvarsstudier

  Er særordningar og stormaktsgarantiar idealtilstanden for norsk tryggingspolitikk? er vi - som peer Gynt - "oss selv nok"? Dette er nokre av dei spørsmåla som melder seg i dette oversynet over norsk tryggingspolitikks utvikling frå 1905 og fram til idag. På overflata er...

 • other research product . Other ORP type . 1983
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1983
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Lecture . Other ORP type . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ulvund, Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Utvida versjon av prøveforelesing til dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen 7.11.2002. Deler av manuset er trykt i ”Dei farlege fattige - fattigdom som avvik i Noreg ca. 1840-1940” i Fattigfolk i Bergens stift 1755-2005, Selja Forlag 2005.

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Lecture . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hestholm, Grethe Nina;
  Publisher: G. N. Hestholm
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Boge, Jeanne Helene;
  Publisher: Amedia

  Også tilgjengelig fra https://nordnorskdebatt.no/article/lite-rom-samisk-sprak-i

 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jünger, Jane;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sunnhordland Museum
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 1982
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCIDorcid
104 research outcomes, page 1 of 11