search
Include:
300,655 Research products, page 1 of 30,066

 • Other research products
 • FI

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Kauranne, Tuomo;
  Country: Finland

  Numerical weather prediction and climate simulation have been among the computationally most demanding applications of high performance computing eversince they were started in the 1950's. Since the 1980's, the most powerful computers have featured an ever larger number...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kolehmainen, Taru; Behm, Taru; Vahvaselkä, Salla;
  Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa herätevideo varhaisesta vuorovaikutuksesta Mikkelin kaupungin perhevalmennuksen moniammatillisen työryhmän käyttöön. Video ei ole opetusmateriaalia vaan sen tavoitteena on herättää tulevien vanhempien ajatuksia uutt...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kolanen, Mira;
  Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tämä opinnäytetyö käsittelee JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen (JoJo) tuotantoprosessia. Työ on saanut alkunsa JoJon organisaation tarpeesta mallintaa ja konseptoida tuotantoprosessi, joka on muovautunut nykyiseen muotoonsa useiden eri tuotantoprosessissa työskennelleiden ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Pietikäinen, Esa;
  Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Työn tarkoituksena oli tutkia moottorin virittämistä harvemmin nähdystä näkökulmasta, jossa viritys toteutettiin hyötysuhteen ja käyttöominaisuuksien parantamiseksi sekä päästöjen pienentämiseksi. Työn kohteena oli Lada 1700i -henkilöauto, johon tehtiin muutosten suunni...

 • Other research product . Other ORP type . 1752
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Gedda, Jonas;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Brandt, Annika;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Rakennusala on pitkään kärsinyt heikosta tuottavuudesta, kustannusten ylityksistä ja erimielisyyksistä. Vaikka rakennusala on lähtenyt hakemaan parempaa suorituskykyä organisaatioiden integroinnista ja ihmisten kohtaamisista uudenlaisessa projektiallianssin toteutusmuod...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Holopainen, Heikki;
  Country: Finland

  Työtasojen kantavien rakenteiden on kestettävä riittävällä varmuudella mm. henkilökuormasta aiheutuvat jännitykset rakenneosissa. Lisäksi tasot eivät saa tuntua notkuvilta niillä käveltäessä, joten rakenteen siirtymille asetetaan rajoituksia. Työssä esitetään yleisimmin...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sankala, Sami;
  Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytetyön aiheena on sisäinen pankki ja valuuttasuojaus. Aiheen valitsin kiinnostuksesta rahoitusta kohtaan, uusiin työtehtäviin perehtymistä varten sekä toimeksiantajan tarpeesta saada prosessikuvaus valuuttasuojauksesta. Valuuttasuojauksesta ei ole aikaisemmin teh...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Reinikainen, Susanna;
  Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, vaikuttaako konteksti- ja datakohdennettu display-mainonta kuluttajamainostaja-asiakkaiden brändin tunnettuuteen, preferenssiin ja ostoaikeeseen, ja millä tavoin kohdennusten tulokset eroavat. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja keh...

 • Other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access English
  Authors: 
  Gemes, Ken;
  Country: United Kingdom

  It is argued that the, prima facie, jointly inconsistent statements, God made the world, God is a perfect being, a perfect being would not create a world containing evil and the world contains evil, can be rendered consistent by exploiting a Leibnizian perspective on po...