Filters (2)
Download Results
1,238 research outcomes, page 1 of 124
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Sæbø, Johanne Ur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I arbeidet mitt som lærar ved ein tilrettelagd avdeling i vidaregåande skule må eg stadig ha i tankane kva som er mogleg og tenleg å ha som mål for den enkelte elev. Deltaking for alle er eit demokratisk mål, og viktig å støtta oppund...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hankol, Hasan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis

  Verden er i stadig utvikling og har behov for nye ideer og smarte systemer som vokser med mål om bærekraft og smarte løsninger. Derfor er bærekraftig utvikling og innovasjon viktig for at bedrifter og samfunn skal kunne møte de utfordringer som alle står ovenfor. Spørsm...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bjertness, Einar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne rapporten oppsummerer forfatterens arbeid i det avsluttende semesteret av det femårige mastergradstudiet industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger. I utarbeidelsen av rapporten har ni personer med prosjektledererfari...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Løge, Thor Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Executive Master's thesis in Business Administration I et samfunn hvor organisasjoner står i mer eller mindre stadig endring holder det ikke å fokusere på enkeltinitiativer i isolasjon. Organisasjoner har behov for å bygge kontinuerlig endringsberedskap – en tilstand hv...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Holm, Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne masteroppgaven har som formål å finne ut om det er en sammenheng mellom boligprisen og oljeprisen. Dette gjøres ved å lage en variabel som justerer oljeprisen etter andel indirekte og direkte petroleumsansatte i Norges 25 st...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hope, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Omlag 40 % av all energien som utnyttes på land i Norge kan knyttes til bruk og oppføring av bygninger. Innføring av ordningen Energimerking av bygninger er ment som et bidrag til bevisstgjøringen omkring dette energiforbruket. ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kabeya, Jean Nounou;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Dette arbeidet ble utført våren 2011, som avslutning på studien Mastergrad i Konstruksjon og Materialer, ved Universitet i Stavanger, Norge. Oppgaven var meget utfordrende, først og fremst på grunn av omfanget (se 0.2 Oppgavebes...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kristensen, Krister;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Oppgaven er relatert til snøskredvarsling med fokus på sannsynlighetsanslag for at snøskred skal treffe utsatte objekt som bygninger, transportårer eller annen infrastruktur. I dag gis de fleste varsel i form av kva...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Geirmo, Lin Foss;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Economic analysis Noe av motivasjonen bak introduseringen av euroen var de antatte positive effektene en felles valuta ville ha på handel. En rekke studier har utforsket dette forholdet, og de aller fleste finner bevis for at euroen har hatt en genere...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Sveum, Tom-Kevin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis

  I denne oppgaven er det valgt å se på e-sport organisasjoner gjennom Tajfels sosial identitetsteori teori, supplert med Kotters teori om endringsledelse. Formålet er å finne eventuelle sammenhenger, og prøve å finne fordeler og ulemper med teoriene for en e-sport organi...

  Add to ORCIDorcid
1,238 research outcomes, page 1 of 124