Filters (1)
Download Results
3,182 research outcomes, page 1 of 319
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Arnfinn; Døving, Aksel;
  Publisher: Bioforsk

  Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endri...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fauske, Anne Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Fisk nytta til styrking av populasjonar som veks opp hjå klekkeri, har vist seg å ha høgare dødelegheit enn vill fisk. Hovudårsakane til dette er svolt og predasjon. Med føremål å auke andelen fisk som overlev har ein i tidlegare studiar utført eksperiment og vist at op...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Hallvard; Christophersen, Asbjørg S; Normann, Per Trygve; Assum, Terje; Pettersen, Bjørg Sjøgren; Rognerud, Ada Josefine; Sabaredzovic, Azemira; Mørland, Jørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;

  Eit prosjekt finansiert av Norsk genressurssenter har sidan 2003 hatt som mål å utvikle nye lokalsortar (landsortar, gardsstammer) i tre av våre viktigaste engvekster. Desse vekstene er grasartane timotei (Phleum pratense) og engsvingel (Festuca pratensis), og belgvekst...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N.;
  Publisher: Planteforsk
 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i spørjeskjemaet er i hovudsak i tråd med undersøkinga for...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hallvard Andre Kjelen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Oslo

  <p>Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveiten, Solbjørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengeleg som vedlegg i den trykte utgåva. Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengel...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Frøystad, Bjarne;
  Publisher: Det Norske Jord- og Myrselskap
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nokken, Caroline Herland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost for staten. Grunnen til at det er behov for slike...

  Add to ORCID
3,182 research outcomes, page 1 of 319