Download Results
673 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fjellanger, Liv Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Early childhood education Studiet tek for seg barns motstandshandlingar i overgangssituasjonane i barnehagen. Eg rettar blikket mot dei yngste barna i barnehagen, og især deira kroppslege motstandshandlingar. Studiet sitt mål er å forstå verdiar som v...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harsvik, Maria Dorthea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This master thesis analyses discussions of “the German Problem” and the future of Germany in the Swedish public between 1944-1949. The research focuses on political, humanitarian and economical aspects of the debates about the reconstruction of Germany. The source mater...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Froestad, Runar Hauso;

  MAS3-307- Masteroppgåve i læring og undervisning Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag 15.05.2019 Føremålet med den masterstudien er å undersøke i kva grad det er forskjellar i elev-involvering ved bruk av undervisningsmetodane økologisk oppgåveanalyse og tr...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Wigg, Aud Marit Sofie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Birkeland, Sivert Ulltang;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In this thesis, I examine the language political conflicts that influenced Norsk Målungdom, an organisation of youth advocating for the Nynorsk written standard of Norwegian, from 1973 to 1989. The conflicts in the 1970s were dominated by two language political wings th...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Strand, Elin Osnes;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne masteroppgåva tek sikte på å undersøke graden av nettverksrelasjonar og koordinering mellom norske aktørar som arbeider med utviklingsarbeid i Malawi. Det vert deskriptivt undersøkt både korleis nettverksrelasjonar mellom norske bistandsaktørar utspelar seg, og ko...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Spanne, Oddvar;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Kreft er i dag ein av dei viktigaste årsakene til at folk døyr berre slått av hjarte og karsjukdomar. Sjølv i strok av verda der infeksjonssjukdomar endå er dominerande er kreft ein viktig årsak til dødelegheit. På verdsbasis tek kreft livet av meir folk enn HIV/AIDS, m...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fosse, Åse Sandnes; Nes, Anne-Karin Laupsa;

  Bakgrunn for undersøkinga Barnehagen vert sett på som den viktigaste førebyggjande arena utanfor heimen for born i førskulealder. Det er i dag semje om at tidleg innsats er beste hjelp til vekst og utvikling. Rammeplanen seier at barnehagen har eit særskilt ansvar for å...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Johansen, Sunniva Petersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Føremålet med oppgåva er å sjå korleis nyare stortingsmeldingar om skulepolitikk representerer verda gjennom språket, med hovudfokus på kunnskap'. I tillegg ser eg på korleis avsendaren sin identitet kjem til uttrykk, og korleis teksten som handling har samanheng med de...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øye, Reidunn Johanne Tvergrov;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  This Master’s thesis aims to extend our knowledge of the parental experience when their child refuses to go to school. In particular, I wish to reveal how the parents themselves feel they are received by the school and how their case is followed up. The goal of the stud...

673 research outcomes, page 1 of 68