Download Results
673 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sander, Terje Frøyen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I oppgåva blir den norske narkotikadebatten analysert med reiskapar og omgrep frå sosiologisk og sosialantropologisk teori. Master i Historie MAHF-HIS HIS350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brekke, Øystein Hellesøe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  <p>”Ersamen besunderen guden frunden” – The Hanseatic Kontor in Bergen as a political actor in the late Middle ages. </p> <p>This thesis aims to examine the political situation of the Hanseatic Kontor in Bergen both in relation to the Hanseatic League, of which it was a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thrane, Karin Flatabø;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Institutt for samfunnsvitskap. 12.06.20 Bakgrunn og føremål: Konfliktar på arbeidsplassen er noko dei fleste har både erfaring med og har obser...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rusken, Håvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399 MAJUR-2 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Forland, Gunhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgåva ser på teorien for alder-periode-kohort-modellar og korleis desse kan implementerast i statistikkprogrammet R. Det er òg sett på korleis splinefunksjonar kan brukast i alder-periode-kohort-modellar og korleis desse modellane er brukte i praksis i kreftepid...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knapskog, Knut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS398 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Havrevoll, Vegard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Kommunane i Norge har ein heilt anna kvardag nå enn dei hadde bare får nokre tiår sidan. New Public Management som førte med seg større fokus på effektivitet og meir bruk av både konkurranseutsetting og privatisering har bidrege til denne endringa I denne oppgåva har eg...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nilsson, Tina Løken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I 2011 stod husholdninger og hytter for omlag 32 % av det totale forbruket av strøm i Norge. En økning i antall innbyggere og fortetting av boligområder vil kunne føre til at strømbehovet øker lokalt. Det meste av dagens nettoverføringer ble bygget på 50-til 80-tallet, ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Loftsgarden, Kjetil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Rauland er inga frodig jordbruksbygd, og ein var avhengig av å nytte utmarka ekstensivt både til stølsbruk og andre utmarksressursar, som jern. Jernframstilling kunne inngå i ein fjellgårdsøkonomi, der jernet vart nytta som bytevarer for å skaffe vare ein trong eller yn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Strand, Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Ein har tradisjonelt ikkje funn frå Fosna på kysten mellom Hordaland og Ålesund. Anders Nummedal som oppdaga Fosnakulturen, meinte dette skuldast lita landheving i høve til samtidig havnivå i dette området og at mulege buplassar var øydelagde av Tapestransgresjonen (Num...

  Add to ORCID
673 research outcomes, page 1 of 68