Filters (2 )
Download Results
2,329 research outcomes, page 1 of 233
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solbakk, Kristine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgåva analyserer eg korleis konflikten mellom folketru og kristendom artar seg i Krabvaag. Eg skal granske konflikten både på eit individuelt og samfunnsmessig nivå. Spesielt vil eg gå inn på korleis hovudpersonen Paulina taklar konflikten. Eg ser på konflikte...

 • publication . Doctoral thesis . 2001
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brunstad, Endre;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nedberge, Marte Helene Sjøthun;

  Høgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag / Sjukepleie Bakgrunn: Utvikling av antibiotikaresistens er ein særs stor trugsel for befolkninga samt heletenesta i Noreg. Som sjukepleiar er det derfor viktig å førebyggje tilstandar som kan redusere faren for antibiotikar...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugland, Aina Isdal;
  Publisher: The University of Bergen

  Casen drøftar ulike teoretiske tilnærmingar i forskinga på akademia. For kinesisk kunnskapsproduksjon er ikkje dei dominerande retningane (idealisme og funksjonalisme) dekkjande. Eg har sett nærare på Fudan universitet i Shanghai og korleis universitetet har vorte påver...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggem, Reidun;

  - Norsk landbruk er i stadig om stilling. Under trykket frå strammare rammevilkår søker aktørar innanfor landbruket etter nye bein å stå på. Myndigheitenes engasjement i denne samanhengen har vore ein strategi for å få fokuset bort frå auka produktivitet og produksjon i...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vihovde, Rebecca;

  Barnehagelærarutdanning Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørheim, Helen;
  Publisher: The University of Bergen

  År 2001 har vore eit nøkkelår innan psykisk helse, da Verdas Helseorganisasjon (WHO) identifiserte og fjerna norma «stigmatisering av psykisk sjuke menneske» i samfunnet offisielt. Etter dette har der vore stor framgang innan forsking og behandling rundt psykiske dysfun...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Øyvind Wiik;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven er revidert språklig (korrektur) i forhold til originalen. This thesis examines ideas concerning toleration and freedom of conscience in a selection of essays by Ludvig Holberg. The selection is comprised of essays from the collections Moralske Tanker (1744) an...

 • publication . Master thesis . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Romundset, Anders;
  Publisher: The University of Bergen

  A new Holocene relative sea-level (RSL) curve is drawn, based on three firmly dated isolation basins in mid-Hardangerfjorden, southwest Norway. Several AMS-datings of Betula leaves from each isolation contact yielded very consistent ages. Following deglaciation, RSL at ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gausemel, Marte;

  I denne oppgåva har eg fokusert på korleis pedagogisk leiar legg til rette for bruk av estetiske fag i barnehagekvardagen, med særleg vekt på musikkfaget. Grunnen til at eg valde dette som tema for oppgåva er at eg har alltid sett på desse faga som viktige og morosame s...

2,329 research outcomes, page 1 of 233
Last index information