Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein; Glover, Kevin; Fjeldheim, Per Tommy; Kaja Christine, Andersen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17. oktober, og til saman ca 13 av 262 driftsdøgn (5%) var fella i praksi...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Johnsen, Ingrid Askeland;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  For atlantisk laks (Salmon salar) er utvandinga frå elv til hav som postsmolt ei kritisk fase. Fisken er liten og er difor følsom for påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). For å estimere belastninga vill atlantisk laks opplever grunna påslag av lakselus frå oppd...

2 research outcomes, page 1 of 1