Download Results
673 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  The three European Free Trade Area (EFTA) countries Norway, Island and Liechtenstein are connected to the European Union (EU) through the European Economic Area (EEA) agreement. This agreement implies that a significant part of the EU legislation is to be continuously a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aksnes, Margrete Stave;
  Publisher: Avdeling for helsefag

  MS1-306

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Valaker, Sondre Loftheim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Temaet for masteroppgåva er konsumpsjonsregelen og digitale overføringar av programvare. Åndsverkloven § 19, om konsumpsjon av spreiingsrett, har tradisjonelt berre gjort seg gjeldande ved overdragingar av fysiske verkseksemplar. I oppgåva vert det vurdert om konsumpsjo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sundal, Merete;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grebstad, Torunn Drabløs;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vik, Maia Lisa Hjelmeseth;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Summary This thesis explores how different dialogue-activists in the second largest city of Norway, Bergen, deals with women´s perspective and gender justice in the Christian-Muslim religious dialogue. The idea behind this examination came from the fact that there is an...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bugjerde, Anett Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i yrkespedagogikk "Kva har du lært på skulen då, kan du ikkje dette?" Dette er tittelen på oppgåva mi, og den er basert på eigne erfaringar frå då eg sjølv var kokkelærling under Reform 94. Eg har undersøkt kva erfaringar elevane på vidaregåande trinn 1 restauran...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveito, Sveinung Omdal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grøndalen, Guro Skogen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Climate change in Norway is thought to result in increased precipitation as well as more extreme precipitation events. As a result of this, the frequency of rainfall-induced landslides and debris flows are estimated to increase in many parts of the country. This paper e...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høyvik, Gunn Anita Nyland; Høydal, Victoria Leite; Fossøy, Marit Kristin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i jordmorfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bakgrunn: Opphaldet på barselavdelingane er i endring, internasjonalt og i Norge. Kvinner reiser heim 6-48 timar etter fødsel. Hensikt: Studien kartlegg forsking som er gjort rundt mødre sine erfaringar ...

673 research outcomes, page 1 of 68