Download Results
1,177 research outcomes, page 1 of 118
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Håland, Helge; Omland, Johan; Idsen, Rune Roa;
  Persistent Identifiers

  Avhandlinga vår viser at det er behov for ein grunnleggjande digital kompetanse hjå alle lærarane. Utfordringa for å utvikla ein læringskultur for digital kompetanse hjå lærarane på små og mellomstore barneskular ligg i å skapa rom for deling av kunnskap, tid til å dela...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sander, Terje Frøyen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I oppgåva blir den norske narkotikadebatten analysert med reiskapar og omgrep frå sosiologisk og sosialantropologisk teori. Master i Historie MAHF-HIS HIS350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brekke, Øystein Hellesøe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  <p>”Ersamen besunderen guden frunden” – The Hanseatic Kontor in Bergen as a political actor in the late Middle ages. </p> <p>This thesis aims to examine the political situation of the Hanseatic Kontor in Bergen both in relation to the Hanseatic League, of which it was a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jensen, Signe Theilmann;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med dette studiet var å undersøka utforming og bruk av separate avdelingar i AMS-besetningar i Noreg. Helse og produksjonparametrar vart nytta for å bestemme verknaden av separat avdeling ved AMS. Bønder vart intervjua (n=25), fjøsteikningar ble analysert (n=15...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Espe, Johanne Ottilie;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Denne oppgåva handlar fyrst og fremst om møte mellom menneskje som oppstår og vert opplevd av tilsette og frivillige gjennom den norske Misjonsalliansens HIV/Aids-prosjekt på El Alto, Bolivia. HIV/Aids-prosjektet er eit av den norske misjonsorganisasjonens mange prosjek...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggheim, Helene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Over the years, it has been little research about how parents travel with their kids to the kindergarten. My study focuses on this “forgotten” research topic. The theme is important, in particular because of the problems we have related to health and environment. The st...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thrane, Karin Flatabø;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Institutt for samfunnsvitskap. 12.06.20 Bakgrunn og føremål: Konfliktar på arbeidsplassen er noko dei fleste har både erfaring med og har obser...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rusken, Håvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399 MAJUR-2 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Njøs, Berit Marie;

  Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Lillehammer, høsten 2012 Målet med denne oppgåva er å få fram kunnskap om dei biologiske barna til fosterforeldre. Studien er meint som eit bidrag i diskusjonen om kan s...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Forland, Gunhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgåva ser på teorien for alder-periode-kohort-modellar og korleis desse kan implementerast i statistikkprogrammet R. Det er òg sett på korleis splinefunksjonar kan brukast i alder-periode-kohort-modellar og korleis desse modellane er brukte i praksis i kreftepid...

  Add to ORCID
1,177 research outcomes, page 1 of 118