Filters (3 )
Download Results
1,019 research outcomes, page 1 of 102
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tjønn, Mildrid;

  Grunnskulelærar 1.-7. PE369 Mai 2016

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæle, Elisabeth ytrenes;

  SYKSB3001

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harsvik, Maria Dorthea;
  Publisher: The University of Bergen

  This master thesis analyses discussions of “the German Problem” and the future of Germany in the Swedish public between 1944-1949. The research focuses on political, humanitarian and economical aspects of the debates about the reconstruction of Germany. The source mater...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bredahl, Anne;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva undersøker kva for omgrepsmetaforar og metaforiske uttrykk om innvandring, innvandrarar, innvandringspolitikk, Noreg og Europa ein kan finne i eit utvalt materiale. Materialet består av ti tekstar skrivne av politiske aktørar i Noreg. I fem av tekstane blir det ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stefansson, Karoline Elise;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: Løvetannbarn. Bakgrunn for valg av tema: Misbruk og avhengighet av alkohol er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene i Norge (Kringlen et al., 2001). Pårørende barn blir ofte glemt og oversett. Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å innhente mer kunnskap...

 • publication . Research . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hareide, Gaute;
  Publisher: Høgskulen i Volda
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Underdal, Brita;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undre...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvrebø, Anne-Marie;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgåve, ABLU3-1006 Høgskulen på Vestlandet Innleveringsdato: 07.01.2019 ABLU3

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Pettersen, Torjus Nordheim; Slåtten, Anders Fagerstrøm;
  Publisher: Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Institutt for byggfag, Bygg- og anleggsingeniør

  HO2-300

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippernes, Silje; Øien, Line;
  Publisher: NTNU

  Hensikt: Hensikta med oppgåva er å få perspektivet til pasienten om kva erfaringar dei har gjort med mestring etter hjerteinfarkt. Ved å reflektere over dei funna som er presenterte i denne oppgåva, kan sjukepleiarar og helsepersonell bidra til å legge til rette for og ...

1,019 research outcomes, page 1 of 102
Last index information