Download Results
60 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solbakk, Kristine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgåva analyserer eg korleis konflikten mellom folketru og kristendom artar seg i Krabvaag. Eg skal granske konflikten både på eit individuelt og samfunnsmessig nivå. Spesielt vil eg gå inn på korleis hovudpersonen Paulina taklar konflikten. Eg ser på konflikte...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berg, Sigrun Høgetveit;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Trondenes kannikgjeld hadde gjennom seinmellomalderen utvikla seg til å bli Noregs rikaste prestegjeld før reformasjonen i 1536–37. Det hadde vore ein sentral ressursleverandør, både i form av økonomisk kapital og menneskelege ressursar, inn til erkebispesetet, og var e...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halsør, Runa Margret Sægrov;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Samandrag Formålet med oppgåva er å gjennomføre ein studie som måler kvaliteten på oppfølginga som dei Hiv-positive pasientane får på UNN ved å sjå på korleis sjukdomsutviklinga til pasientane har vore og kva behandling dei har fått. I tillegg blir ein del statistiske o...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Norddal, Guri Annesdotter;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Fleire hevdar vi er kome i ei ”krise” i dagens psykiatriske praksis. Fagfolk begynner i større grad å bekymre seg for inflasjon i diagnosar og kome med alternative syn på handtering av psykiske lidingar. Er dagens psykiatriske diagnosesystem klar for utskifting? Denne o...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tafjord, Bjørn Ola;
  Publisher: Novus forlag

  Source at <a href=http://ojs.novus.no/index.php/DIN/index> http://ojs.novus.no/index.php/DIN/index</a>. This essay discusses waiting as a method in research and teaching. Appropriate waiting can often lead to better and even quicker understanding of people and questions...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roaldstveit, Eivind;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Formålet med denne studien var å kunne avdekkje kva motiv som låg bak val av middagsmat for yngre forbrukarar, med ekstra fokus på kylling. Bakgrunnen for oppgåva er det auka forbruket av kylling i Noreg som har vert dei siste tjue åra. I tillegg har mykje av forskinga ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sture, Stefan Andreas;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Heile livet skreiv Olav H. Hauge sonettar, men berre 16 står på prent i Dikt i samling, som tilsaman inneheld drygt 400 dikt. Så det er ikkje i tal sonettane ruvar i forfattarskapen. Men overalt et Olav H. Hauge kjend som ein meister i sjangeren. Ein kan spørje seg korl...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hole, Malin Bakke;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne studien skal undersøke korleis ein kan sikre utføring av kritiske arbeidsoperasjonar, her illustrert gjennom operative redningsteam. Det har vorte hevda at det finnast lite empiri om kva som er avgjerande for at operative team presterar, men at etablert teori om t...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Myklestad, Maria;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgåva er ei framstilling av delelinjeforhandlingane i Barentshavet mellom 1985 og 1992 slik dei blei oppfatta i norske og sovjetiske/russiske aviser. Fram til drøftingane bryt saman i 1992, må perioden i grove trekk sjåast som ei tid med stor optimisme i delelinjeforh...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Breistein, Karen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Postural Assessment Scale for Stroke (PASS) er ein etablert målereiskap utvikla for evaluering av balanse hjå hjerneslagpasientar. Ein svensk modifisert versjon av testen (SwePASS) med nokre viktige presiseringar har nyleg blitt utvikla. Ein norsk versjon av t...

60 research outcomes, page 1 of 6
Last index information