Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggem, Reidun;

  - Norsk landbruk er i stadig om stilling. Under trykket frå strammare rammevilkår søker aktørar innanfor landbruket etter nye bein å stå på. Myndigheitenes engasjement i denne samanhengen har vore ein strategi for å få fokuset bort frå auka produktivitet og produksjon i...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brandtzæg, Bent Aslak; Daugstad, Karoline; Flø, Bjørn Egil; Hvitsand, Christine; Storstad, Oddveig; Svardal, Solveig;
  Publisher: Norsk senter for bygdeforskning

  - Rapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jord-bruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. Det er blitt gjennomført fleire ulike datai...

2 research outcomes, page 1 of 1
Last index information