Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grønvik, Gunnvald;
  Publisher: Norges Bank

  Betalingar vert i utgangspunktet gjorde gjennom nasjonale nettverk. Nettverka er nasjonale sjølv om ulike land skifter frå å nytte kvar sin til å nytte den same valutaen. Konsekvensen er at det oftast er dyrare og mindre sikkert å betale i nabolandet enn i heimlandet. E...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger;
  Publisher: Norges Bank

  Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell stabilitet er i ferd med å få ei meir tydele...

2 research outcomes, page 1 of 1
Last index information