Download Results
673 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvåle, Birgit Lilletveit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Målet med dette studiet var å studere effektane av termisk avlusing på gjellehelsa til laks. Lakselus utgjer eit stort problem for norsk lakseoppdrett, og behandlingsmetodane er avgrensa grunna resistens mot fleire medikament. Termiske metodar for avlusing er den vanleg...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holen, Ørjan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is an effort to follow the development of a certain group of gods throughout the Roman Republic, its end, and the first century of the Roman Empire. It looks at how these gods were used on the political stage, to what ends, and finally how this development c...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torkelsen, Daniel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne oppgåva analyserer eg tre historielærebøker frå vidaregåande skule. Målet er å kunne seie noko om kva forventningar om framtida dei legg til rette for. Føremålet er å synleggjere framtidsdimensjonen i historiebøkene. Eit viktig aspekt ved historiedidaktikken har...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øyrehagen, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Føremålet med dette forsøket var å sjå på effekten av areal per dyr (0,75 m2/søye, 1,50 m2/søye og 2,25 m2/søye) og golvtype (talle og strekkmetall) på aktivitet og sosialåtferd hjå drektige søyer. Forsøket hadde eit 2x3 faktorielt design der 48 drektige søyer, delt inn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2001
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andreassen, Bengt-Ove;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Dette er en hovedfagsoppgave

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fivelstad, Ellen Angelika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Cubanarane lever i ein usikker kvardag, der "kvar trivialitet kan forvandle seg til eit stort problem" (cualquier cosas puede convertirse en un problemón). Derfor vert dei sosiale relasjonane og det personlege nettverket på Cuba eit slags sikkerheitsnett. Ettersom ein g...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skrudland, Jon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Lesevitenskap Mediehuset Stavanger Aftenblad har dei seinare åra gjennomgått ei rekke endringar. I 2006 la avisa om til tabloidformat, same året gjekk avisa over frå ettermiddagsavis til morgonavis. Frå 2003 til 2008 har det kome til fleire redaksjone...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mykkeltveit, Liv Øvstedal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Ved endring av valdsofferskadebotlova § 1 i 2008, vart etterlatne og pårørande sin rett til skadebot betydleg utvida. Etter lovendringa kan etterlatne krevja skadebot for økonomisk tap på lik linje som andre valdsofre, i dei tilfella der dei kan vise til ein personskade...

 • publication . Master thesis . 1991
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eriksen, Hilde Kat.;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Dette er en hovedfagsoppgave. Hovudoppgåva ”- Kjærleiken gjev oss eit andlet” drøftar poesiromanen Bror sorg av Hanne Aga, ut frå eit psykoanalytisk og narratologisk perspektiv. Teoretisk kviler analysen på den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan sine teoriar, ei fo...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stephan, Mari-Louise Uldbæk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlinga handlar om unge politisk aktive eksiltibetanarar og er basert på eit feltarbeid i byen McLeod Ganj i Nord-India våren 2008. Avhandlinga tek for seg korleis dei unge tibetanarane handterer den sterke vektlegginga av einskap i eksil og korleis deira sine...

  Add to ORCID
673 research outcomes, page 1 of 68