Download Results
22 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stensæth, Karette;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Denne teksten er ei grunnlagsfilosofisk drøfting som har som mål å avtyde mi kjensle av slektskap mellom leiken og musikkterapeutisk improvisasjon, ei kjensle som har vakse fram på to måtar: Den eine har med min erfaringsbakgrunn som musikkterapeut å gjere, eit arbeid s...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aurdal, Siv Kristin;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Abstract --- The aim of this master-thesis has been to explore how to understand literacy in the school subject Musical leadership and conducting in upper secondary school, in the study program Music, dance and thea...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Svidal, Gro Marie;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne I denne oppgåva vil eg setje lys på munnlege kommentarar i ein scenisk situasjon, nemleg hardingfelekonserten. Eg vil sjå på høve eg har som utøvar av hardingfeletradisjonen, til medvite å bruke munnlege ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fugle, Gunn Karoline;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men kva intervensjonsform som utviklar kven (Roth & Fo...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fjeldstad, Mari Ystanes;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Samandrag. - Tema for denne masteroppgåva er instrumentalundervisning, og formålet er å auke forståinga av kunnskapsgrunnlaget i instrumentalundervisning. Problemstillinga er: Korleis forstår fem fiolinpedagogar sam...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hjertvik, Sofie;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi SUMMARY --- This master thesis is about music therapy and grief. It explores how music therapy can facilitate the grief or bereavement process of human beings. The study has a qualitative design with semi-structured int...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Johansen, Guro Gravem;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2013 The thesis To practise improvisation. A qualitative study of practising practices among jazz students, with a particular focus on the development of improvisation competence is aimed at illuminating the motives, goals, ob...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stensæth, Karette;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Eg vil i denne artikkelen argumentere for at musikkterapien er ein måte å feire helsa på, og at musikkterapeuten har eit slags etisk ansvar for at så skjer. Det vil eg gjere ved å utforske nokre mogelege samanhengar mellom musikkterapien og omgrep som helse og dialog. N...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stige, Brynjulf;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Even Ruuds bok Hva er musikkterapi? kom ut i 1980, midt i ei brytningstid for norsk musikkterapi. Ei toårig vidareutdanning i musikkterapi var nettopp etablert ved Østlandets Musikkonservatorium. Spørsmålet om kva musikkterapi kan vere vart då eit ålment spørsmål, og Ru...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nybø, Hallgrim;

  This study deals with correlations between focusing on the client's voice and the establishment of contact in music therapy. This is a qualitative case study with a child with multiple disabilities and a music therapist. The informants in the study, the client with mult...

22 research outcomes, page 1 of 3
Last index information