Download Results
405 research outcomes, page 1 of 41
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torkelsen, Daniel;
  Publisher: The University of Bergen

  I denne oppgåva analyserer eg tre historielærebøker frå vidaregåande skule. Målet er å kunne seie noko om kva forventningar om framtida dei legg til rette for. Føremålet er å synleggjere framtidsdimensjonen i historiebøkene. Eit viktig aspekt ved historiedidaktikken har...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristensen, Thea Vattøy;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristiansen, Cathrine;
  Publisher: The University of Bergen

  Hyperemesis Gravidarum (HG), en alvorlig form for svangerskapskvalme, fører til vekttap, redusert livskvalitet, sykemeldinger og ofte sykehusinnleggelser. Antiemetika kan redusere kvalmen hos HG-pasienter, men i Norge er det ingen registrerte medikamenter som har HG som...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaaden, Bjarte;
  Publisher: The University of Bergen

  Vi nærmar oss eit stort jubileum i Noreg. I 2014 er det 200 år sidan "det forunderlege året" - 1814. Denne oppgåva undersøker historielitteraturen, med særleg fokus på kong Fredrik VI (1768-1839). Formålet er å kartlegge skildringane av kongen som politisk aktør, og fre...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Flåte, Trine Karin;
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is about women politics in the Norwegian Progress Party (Framstegspartiet, FrP) from 1985 to 2009. Many have studied women politics, women friendly politics, women interests and women representation before, but few have studied this in populist radical right...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Smørdal, Sander Englund;
  Publisher: The University of Bergen

  Målet med oppgåva har vore å kartlegge sponsorfeltets funksjonalitet og dynamikk i høve kva som utløyser sponsorverdi. Eg har avdekka korleis symbiosen mellom sport og media har innverknad på dei ulike aktørane på sponsormarknaden i dag. Gjennom kvalitative intervju med...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørk, Tina Veronica;
  Publisher: The University of Bergen

  This Master's dissertation examines the development of the conditions for concession for acquisition of hydropower resources between 2000 and 2008. During this period the Norwegian hydropower resources came under pressure. The goal of this study is to understand the mec...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Risa, Sigrun;
  Publisher: The University of Bergen

  This project is an analysis of Johan Harstad's novel Hässelby (2007) with emphasis on the connection between literature and ethics. I have based my project on the hypothesis that this novel has an underlying ethical message. I investigate what the content of this messag...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brunstad, Endre;
  Publisher: Novus forlag

  This article discusses perceptions of what is characterized as good written Nynorsk by persons with a close relationship to Nynorsk written culture. The material includes a survey of 67 informants, as well as a selection of handbooks of recognized standard Nynorsk. The ...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mathisen, Vigleik Røkke;
  Publisher: The University of Bergen
405 research outcomes, page 1 of 41
Last index information