Download Results
800 research outcomes, page 1 of 80
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Norevik, Sylvi Hjelmeland;

  Master i spesialpedagogikk Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 20.desember 2019 Masteroppgåva handlar om korleis barnehagelærarar jobbar for å skape eit psykisk helsefremmande miljø for dei minste barna i barnehagen, sett i lys av relasjonar og haldningsarbeid...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Falk, Nina Bjarnisdotter;

  Bakgrunn for val av tema: Eg har erfart at rusavhengige pasientar ikkje mottek den same omsorgen hjå sjukepleiarar som andre pasientgrupper, og at sjukepleiarens haldning til disse ber preg av negative stereotypiske1 oppfatningar og lite villighet til å sjå pasienten so...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Watten, Linda;

  Sosiologi - ungdomssosiologi SO590 Avdeling for samfunnsfag 25.05.2017 Young girls frequently roam and absorb information online in a society where social media, e.g. blogs, have emerged to be highly popular. In this society, bloggers write as they please about their ow...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Melheim, Kristoffer;
  Publisher: Landslaget for nærmiljøskolen
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Århus, Randi Mona;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i desentralisert sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen BSD101C

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lindstrøm, Marie Elisabeth;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  BO6-2011 Institutt for økonomi og administrasjon BO6-2011 Institutt for økonomi og administrasjon

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hylland, Linda;
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Os, Karoline;

  Bachelor Sjukepleie Høgskulen på Vestlandet Campus Førde Samandrag Tittel: Demens og munnhelse Bakgrunn: Det viser seg at 80 % av eldre bebuarar på institusjon har ein demenslidelse, og forskning viser at munnhygienen hos desse er nedslåande. I sjukepleiepraksis opplevd...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børven, Richard; Aase, Stine Mundal;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Grunnskolelærerutdanning 1-7 Oppgåva tek føre seg samanhengen mellom motivasjon hjå elevane og bruk av fysisk aktivitet i matematikkundervisning. Det er gjennomført ei kvantitativ undersøking blant 99 elevar på mellomtrinnet på skular på Vestlandet, hovudsakleg i Sogn o...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Arnfinn Daniel;

  Sosialt arbeid, bachelorstudium BSV5-300 Mai 2014 Barne og ungdomsinstitusjonane samt ungdommar som har vore plasserte i institusjonar, har tidligare fått lite interesse av forskarar. Samstundes som feltet har vorte kritisert fordi den forsking som har vore gjort, har v...

800 research outcomes, page 1 of 80
Last index information