Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Innvær, Simon; Ormstad, Sari Susanna; Paulsen, Elizabeth Joan; Norderhaug, Inger Natvig;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem hjå flyktningar er posttraumatisk stresslid...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Seliussen, Ingvei Helen;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Report . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Hallvard; Normann, Per Trygve; Pettersen, Bjørg Sjøgren; Assum, Terje; Aldrin, Magne; Johansen, Unni; Kristoffersen, Lena; Øiestad, Elisabeth Leere; Christophersen, Asbjørg S.; Mørland, Jørg;
3 research outcomes, page 1 of 1
Last index information