Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Doctoral thesis . Article . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jeanne Boge;
  Publisher: Universitetet i Bergen

  Då moderne sjukepleie oppstod i siste halvdel av 1800-talet, var det vanleg at helsepersonell argumenterte for kroppsvask ved hjelp av ulike hygieneteoriar. Etter 1960 har sjukepleiefaget også argumentert for kroppsvask ved hjelp av behovsteori. Den franske filosofen Mi...

 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  John Roger Andersen;

  Bakgrunn: Førebygging av fall i sjukeheim er eit av hovudsatsingsområda i det nasjonale pasientsikkerheitsprogrammet, og dokumentasjon av fallrisiko er kravd. Føremål: Føremålet med denne studien var å undersøke om dokumentasjonspraksis for fall i sjukeheimar er i samsv...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sølvi Anne Eide Lunde;
 • publication . Article . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Martin Aasbrenn; Reidun Lid;
  Publisher: Norsk sykepleieforbund

  Bakgrunn: Dei norske anbefalingane for handhygiene er at handdesinfeksjon er førstevalet for korrekt handhygiene i dei fleste situasjonar.Ein skal utføre handvask berre når hendene er synleg skitne. Anbefalingane byggjer på eit solid kunnskapsgrunnlag. Hensikt: I denne ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bente Gunn Melheim; Anne Marie Sandvoll;

  Bakgrunn: Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte eller står i fare for å bli det. Nasjonale faglege retningslinjer og Kosthandboka gir råd om korleis helsetenesta kan førebygge og behandle underernæring. Alle pasientar skal få kartlagt ernæringsstat...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tove Sandvoll Vee;
  Publisher: Norsk sykepleierforbund

  Artikkelen tek opp korleis ei gruppe tredje års sjukepleiarstudentar erfarte skriving som læringsstrategi. Det har vorte ein auke i skriving som læringsstrategi etter innføring av Kvalitetsreforma i høgare utdanning i Noreg. Studien tek føre seg kva oppgåver studentane ...

6 research outcomes, page 1 of 1
Last index information