Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mari Rorgemoen;
  Publisher: FORMakademisk

  <jats:p>Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande un...

1 research outcomes, page 1 of 1
Last index information