Download Results
1,030 research outcomes, page 1 of 103
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solbakk, Kristine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgåva analyserer eg korleis konflikten mellom folketru og kristendom artar seg i Krabvaag. Eg skal granske konflikten både på eit individuelt og samfunnsmessig nivå. Spesielt vil eg gå inn på korleis hovudpersonen Paulina taklar konflikten. Eg ser på konflikte...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugland, Aina Isdal;
  Publisher: The University of Bergen

  Casen drøftar ulike teoretiske tilnærmingar i forskinga på akademia. For kinesisk kunnskapsproduksjon er ikkje dei dominerande retningane (idealisme og funksjonalisme) dekkjande. Eg har sett nærare på Fudan universitet i Shanghai og korleis universitetet har vorte påver...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørheim, Helen;
  Publisher: The University of Bergen

  År 2001 har vore eit nøkkelår innan psykisk helse, da Verdas Helseorganisasjon (WHO) identifiserte og fjerna norma «stigmatisering av psykisk sjuke menneske» i samfunnet offisielt. Etter dette har der vore stor framgang innan forsking og behandling rundt psykiske dysfun...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Øyvind Wiik;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven er revidert språklig (korrektur) i forhold til originalen. This thesis examines ideas concerning toleration and freedom of conscience in a selection of essays by Ludvig Holberg. The selection is comprised of essays from the collections Moralske Tanker (1744) an...

 • publication . Master thesis . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Romundset, Anders;
  Publisher: The University of Bergen

  A new Holocene relative sea-level (RSL) curve is drawn, based on three firmly dated isolation basins in mid-Hardangerfjorden, southwest Norway. Several AMS-datings of Betula leaves from each isolation contact yielded very consistent ages. Following deglaciation, RSL at ...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hove, Jon Opedal;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lillebø, Rolf Stefan;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Denne studien har gått ut på å finne ut kva som kan skape motivasjon i eit samspelsprosjekt på musikklinja i vidaregåande skule. Det handlar om å finne faktorar som har innverknad på motivasjonen hos dei som deltek. For å finne desse motivasjonsfaktorane har eg forska p...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aklestad, Jørund;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Hovudmålet med denne oppgåva er å undersøke fastleiksutviklinga til ein betongresept eigna for anleggskonstruksjonar der 20 % av bindemiddelet er Norcem Industrisement. Sidan Norcem har fasa den reine portlandsementen «Norcem Anlegg» ut av produksjon til fordel for «Nor...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Omtveit, Bibbi;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag

  Master i formgiving, kunst og håndverk Denne masteroppgåva har teikneundervisninga på den treårige faglærarutdanninga i formgiving, kunst og handverk som fokus. Målet med oppgåva er å bidra med refleksjon som kan ligge til grunn for å styrke studentar sin faglæraridenti...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trintrud, Eirin;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Utmarksbeite er tradisjonelt sett ein viktig del av norsk geitehald. Geiter er spesialiserte landskapspleiarar, som er flinke til å nyttiggjere seg av plantevekstar som andre beitedyr ikkje føretrekker. Stadig mindre beiteareal er i drift, mykje på grunn av stor nedgang...

1,030 research outcomes, page 1 of 103
Last index information