Download Results
25 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Book . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holmen, Jostein;
  Publisher: The Norwegian Medical ­Society (Det norske medicinske Selskab)

  Innleiing Olav Duun er rekna som ein av våre største forfattarar, først og fremst på grunn av måten han tek for seg mange av de store eksistensielle spørsmåla – livet, kjærleiken, døden. Innimellom skildringar av på mange måtar livsfriske og sterke folk går han heller i...

 • publication . Book . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Særheim, Inge;
  Publisher: Arkeologisk museum i Stavanger

  This monograph presents linguistic analysis of more than 3000 coastal toponyms from Jæren (southwestern Norway), from the sea and the seashores. The etymology of the names is discussed as well as the context and the historical background of the names. There are also cha...

 • publication . Book . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald Nytræ;
 • publication . Book . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind; Mundal, Harald; Nesse, Jon Gunnar; Trengereid, Veronika; Vebostad, Åge;

  Prosjektet har vurdert det regionale omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane i åra 2004-2006. Omstillingsprogrammet var desse åra retta mot kommunane Flora, Høyanger og Årdal. Programmet har lojalt følgt den nasjonale malen for organisering og drift av omstillingsarbei...

 • publication . Book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell;

  Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i HSF og foreslår og formulerer også ein slik strat...

 • publication . Book . 1988
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjelvåg, Arne Oddvar;
  Publisher: Landbruksbokhandelen, Ås-NLH

  PK 1 Foreløpig utgave 1988

 • publication . Book . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sivertsen, Bjørn; Mossestad, Hugo; Stokke, Torbjørn;

  I tidsrommet 13.4.2007 – 8.9.2008 er det samla inn individ av insektordenane døgnfluger (Ephemeroptera), steinfluger (Plecoptera), og vårfluger (Trichoptera) frå 131 lokalitetar i Sogn og Fjordane. Delprosjektet Elvar i Sogn omfattar 56 av lokalitetane i elvar med avløp...

 • publication . Book . 1981
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ljones, Bjarne;
  Publisher: Landbruksbokhandelen, Ås-NLH

  Fra Institutt for fruktdyrking. Fruktdyrking I, emne J. Stensiltrykk nr. 25.

 • publication . Book . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)

  "The first issue of this new scientific writing series, Skriftkultur, is about current trends in writing cultural studies as a field of research and academic study. This edition focuses on the concept of ‘writing culture’ in a broad literacy-related context. Special att...

 • publication . Book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Midtbø, Toril;

  Funna i denne studien syner kor krevjande situasjonen er for pårørande til demensråka personar som bur heime. Pårørande kjenner seg bundne, slitne og isolerte. Dei daglege oppgåvene, og ein 24 timars beredskap krev det meste av kreftene. Når det gjeld korleis pårørande ...

25 research outcomes, page 1 of 3
Last index information