Filters (3 )
Download Results
156 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Article . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, og vil undersøkje om omgrepet kan hjelpe oss ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid;
  Publisher: Utdanningsforbundet

  Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det er slik at lærar-elevkommunikasjonen bør, skal el...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid;

  Lærarar vel å utvikla kompetansen sin som klasseleiar gjennom å arbeida med å byggja relasjonar til elevane og å leggja gode og tydelege strukturelle rammer kring læringsarbeidet. Ved å øva jamt og trutt opplever dei å bli dyktigare til å leia læringsprosessar. Mest nyt...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jalagin, S. (Seija);
  Publisher: Egede Institute

  Abstract This article discusses the 100 year-history of the Finnish teachers’ mission association, Opettajien lähetysliitto (OLL, est. in 1913). It focuses particularly on OLL’s development and objectives, its transnational networks, cooperation and agenda in regard to ...

 • publication . Article . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nakken, Odd;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Article . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Midtbø, Toril; Hauge, Solveig;
  Publisher: The Norwegian Medical Society

  Originalpublisering på http://www.dnms.no/index.php?seks_id=80283&treeRoot=80023&element=Subsek3&a=1 Den norske filosofen Hans Skjervheim er mellom anna kjend for sine tankar om dialog mellom menneske. Vi tek utgangspunkt i delar av Skjervheim si tenking og drøftar korl...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heide, Eldar;
  Publisher: Novus forlag

  This article presents new explanations for the following names: Godøya in Sunnmøre, Western Norway; Jomfruland on the Norwegian Skagerrak coast, Jungfrun in Kalmarsund, Sweden; and Landegode, which has been used about three separate Norwegian islands: the mentioned Jomf...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aas, Steinar;
  Publisher: Fortidsminneforeningen

  Dette er publiserte versjonen av artikkelen Aas, S. (2015). Gjenreisningsbyen Bodø. Ein omstridt byplan sosialdemokratiet gjorde til sin. Årbok / Fortidsminneforeningen: Brann og bypanlegging, 165-184. http://www.fortidsminneforeningen.no/ny/fortidsminneforeningens-arbo...

 • publication . Article . 1991
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjerve, Petter Jakob;
  Publisher: Sosialøkonomenes forening

  Publisert med tillatelse fra Sosialøkonomenes forening

 • publication . Article . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tuastad, Svein;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er en elektronisk kopi av en artikkel som har tidligere stått på trykk i Nytt Norsk Tidsskrift. I motsetnad til det Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen hevdar i Nytt Norsk Tidsskrift (4/2011), lir vår reguleing av ytringsfridomen av eit liberalt underskot.1 Ytr...

156 research outcomes, page 1 of 16
Last index information