Download Results
197 research outcomes, page 1 of 20
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikeland, Sveinung;
  Publisher: Nordlys

  Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, der Nordland, Troms og Finnmark inngår. OECD skal gj...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Huse, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bridge, Peer Jakob A.; Førde, Espen T.; Myklebust, Oddbjørn; Vassbotten, Ingunn;

  Prosjekt i OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt. Høsten 2010. Målet med denne rapporten er å gje ei teoretisk innføring i trykkretardert osmose og reversert elektrodialyse, som er to av dei mest brukte teknologiane bak saltkraft. Energipotensialet er stort, saltkraft ka...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkedal, Halldis;

  Emnekode og emnenavn/ fag: PD401 Pedagogikk og PD402 Fagdidaktikk dans Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Arnesen, Trond Egil; Leirhaug, Petter Erik; Nilsen, Ann-Kristin;
  Publisher: Haugesunds avis
 • other research product . Other ORP type . 1982
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fiskeridirektøren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fiskeridirektoratet
  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skeiseid, Gunvald;
  Publisher: Høgskolen Stord/Haugesund

  Denne rapporten, delvis skriven i 1998, tek utgangspunkt i debatten som fylgde publiseringa av NOU 1996:22 Lærerutdanning – mellom krav og ideal. Fokus i debatten var på konsekvensar for dei ulike faga i lærarutdanninga av framlegget om å skjera ned den valfrie ramma fr...

 • other research product . Other ORP type . 1987
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Forland, Astrid;
  Publisher: Forsvarshistorisk forskningssenter

  Institutt for Atomenergis første prøvereaktor, som stod ferdig hausten 1951, var den første reaktoren i verda som ikkje var bygd av ei stormakt. Reaktoren som var i bruk på Kjeller heilt til på 1960-talet, var forløparen til Haldenreaktoren. Denne studien tar for seg IF...

 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haga, Gjermund;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bondebladet
  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øystese, Vigdis Berland;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
197 research outcomes, page 1 of 20