Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
Download Results
1,777 research outcomes, page 1 of 178
 • publication . Report . 2006
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Holmboe, Olaf; Helgeland, Jon; Dahle, Kari Aanjesen; Clench-Aas, Jocelyne; Van Roy, Betty;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer, sykdom og bruk av helsetjenester blant barn er lite studert i Norge. Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus. I alt v...

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lennox, Robert;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS

  publishedVersion

 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Ingolfsson, Olafur; Totland, Bjørn; Humborstad, Odd Børre; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Myroldhaug, Jo; Foss, Bjørn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Noen av snurrevadbåtene som leverer levende fisk og har brukt fangstbegrensningssystem, har meldt at fisken blir veldig tettpakket i sekken, som igjen resulterer i dårligere overlevelse ved levendelagring av torsk. Dette prosjektet omfatter utvikling av en teknisk innre...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Mosdøl, Annhild; Forsetlund, Louise; Straumann, Gyri Synnøve Hval;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • publication . Book . 2020
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Riege, Hanne;
  Publisher: Kunsthøgskolen i Oslo

  Kropp, skaperkraft og vilje henger nøye sammen. De samles i det som i denne boka kalles drivpunktet. Med denne boken ønsker jeg at du kan bli kjent med din indre kraft. At den ikke bare dukker opp plutselig, men at du får kunnskap og verktøy til å kunne bruke den som st...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. Global handel med silderogn har på topp vært ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Statusrapport fra overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse/garnfangst etter sjøørret i periode fra 30 april til 3 juni. Presenterte data er foreløpige og vil oppdateres og kv...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Bungum, B; Ådnanes, Marian; Buland, T;
  Publisher: SINTEF
 • publication . Report . 2002
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Halsebakke, Harald;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Følgende målinger er utført på tykkfiskbein i torsk: Antall bein totalt, antall bein som står igjen i fileten etter skjæring og skinning, hvor er disse beina plassert, beinlengde og -tykkelse, nødvendig trekkraft for å fjerne beina og hvor mye tåler beina før de knekker...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Steiro, Asbjørn Kulseng; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1,777 research outcomes, page 1 of 178
Last index information